Seznam zaměstnanců

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

E kinga.adach@tul.cz

Zařazení
 • Oddělení pokročilých materiálů (OPM): člen(ka) oddělení

2024

2023

 • KHAN, M. Z. aj. Effect of microwave power on bactericidal and UV protection properties of the ZnO nanorods grown cotton fabrics Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects AMSTERDAM: Elsevier B.V, 2023, roč. 664, č. MAY 5. S. neuvedeny (13 stran). ISBN: 978-80-87294-81-9, ISSN: 0927-7757. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.131135
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Flexible Hybrid and Single-Component Aerogels: Synthesis, Characterization, and Applications Langmuir Washington: American Chemical Society, 2023, roč. 39, č. 47. S. 16760–16775. ISSN: 0743-7463. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.3c01811
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Hybrid and Single-Component Flexible Aerogels for Biomedical Applications: A Review GELS MDPI, 2023, roč. 10, č. 1. S. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/10/1/4
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Method of manufacturing a heat-humidity exchange plate of an enthalpy air-to-air exchanger [patent] Udělen 20231226 pod číslem US 11,850,651 B2.
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Teplo-vlhkosměnná deska a entalpický výměník [užitný vzor] Zapsán 20231221 pod číslem 37580.
 • PETRUSHENKO, S. aj. Triboelectric Nanogenerators Based on Nanostructured Layers of Zinc Oxide Deposited on Carbon Fabric Journal of Composites Science Switzerland: Published by MDPI, 2023, roč. 7, č. 496. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2504-477X. https://www.mdpi.com/2504-477X/7/12/496

2022

 • SOLARSKA-ŚCIUK, K. aj. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 9. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427
 • ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. a FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, roč. 39, č. 4. S. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

2020

2018

 • SILVESTRI, D. aj. A comparative study of gold nanoparticles synthesized with a 'green' approach NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2018 S. 416 – 421. ISBN: 9788087294819.
 • WACLAWEK, S. aj. Green synthesis of gold nanoparticles using Artemisia dracunculus extract: control of the shape and size by varying synthesis conditions Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Heidelberg: Springer Nature, 2018, roč. 25, č. 24. S. 24210 – 24219. ISSN: 0944-1344. http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-2510-4/fulltext.html
 • KROISOVÁ, D., FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. a SKOLIMOWSKI, J. METHOD OF OBTAINING NANOPARTICLES OF BIOMORPHIC SILICA FROM PLANT SECTIONS CHARACTERIZED BY HIGH CONTENT THEREOF [patent] Udělen 20180727 pod číslem JP 6375324. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2016183092&KC=&FT=E&locale=en_EP#

2017

2016

2015

 • ADACH, K. I., FIJALKOWSKI, M. a SKOLIMOWSKI, J. Antioxidant Effect of Hydroxylated Diamond Nanoparticles Measured in Soybean Oil FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES 23. vyd. 5 Howick Place, London, SW1P 1WG: Taylor and Francis Group, LLC, 2015, roč. 23, č. 12. S. 1024 – 1032. ISSN: 1536-383X. http://www.tandfonline.com/loi/lfnn20
 • KROISOVÁ, D., ADACH, K. I., FIJALKOWSKI, M. a MAREŠOVÁ, H. Biogenic And Synthetic Amorphous Silica – Compare And Interaction with Bacterial Systems NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 S. 442 – 447. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KROISOVÁ, D., ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Distribution and Characterization of Biogenic Silicone Dioxide Nanoparticles in Equisetum arvense, Equisetum hyemale, Hordeum vulgare and Oryza sativa L., 2015
 • KROISOVÁ, D. aj. Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu a způsob její přípravy [patent] Udělen 20151223 pod číslem 305686. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305686.pdf
 • FIJALKOWSKI, M., KROISOVÁ, D. a ADACH, K. I. Natural Organic - Inorganic Material Utilized as a Filler in Polymer Systems NANOCON Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 S. 463 – 468. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/
 • KROISOVÁ, D., ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Physico-mechanical Properties of Epoxy Resin Filled with Rice Husk Particles NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 S. 382 – 387. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KROISOVÁ, D., FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. a PETRÁŇ, A. Přeslička rolní - stavba, struktura a chemické složení Jemná mechanika a optika 1. vyd. Olomouc: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2015 S. 272 – 277. ISSN: 0447-6441.

2014

 • KROISOVÁ, D. aj. Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu [užitný vzor] Zapsán 20141118 pod číslem 27491. http://www.upv.cz
 • KROISOVÁ, D., PETRÁŇ, A., ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Natural Objects - Structure and Composition International Scientific Conference Unitech 1. vyd. Gabrovo: University Publishing House 'V.Aprilov', 2014 S. 278 – 284. ISSN: 1313-230X. http://unitech.tugab.bg/

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren