+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Department of advanced materials Team

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

2024

2023

 • KHAN, M. Z. et al. Effect of microwave power on bactericidal and UV protection properties of the ZnO nanorods grown cotton fabrics Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects AMSTERDAM: Elsevier B.V, 2023, vol. 664, issue MAY 5. P. neuvedeny (13 stran). ISBN: 978-80-87294-81-9, ISSN: 0927-7757. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.131135
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Flexible Hybrid and Single-Component Aerogels: Synthesis, Characterization, and Applications Langmuir Washington: American Chemical Society, 2023, vol. 39, issue 47. P. 16760–16775. ISSN: 0743-7463. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.3c01811
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Hybrid and Single-Component Flexible Aerogels for Biomedical Applications: A Review GELS MDPI, 2023, vol. 10, issue 1. P. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/10/1/4
 

Other Members

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

E kinga.adach@tul.cz

2024

2023

 • KHAN, M. Z. et al. Effect of microwave power on bactericidal and UV protection properties of the ZnO nanorods grown cotton fabrics Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects AMSTERDAM: Elsevier B.V, 2023, vol. 664, issue MAY 5. P. neuvedeny (13 stran). ISBN: 978-80-87294-81-9, ISSN: 0927-7757. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.131135
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Flexible Hybrid and Single-Component Aerogels: Synthesis, Characterization, and Applications Langmuir Washington: American Chemical Society, 2023, vol. 39, issue 47. P. 16760–16775. ISSN: 0743-7463. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.3c01811
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Hybrid and Single-Component Flexible Aerogels for Biomedical Applications: A Review GELS MDPI, 2023, vol. 10, issue 1. P. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/10/1/4
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Method of manufacturing a heat-humidity exchange plate of an enthalpy air-to-air exchanger [patent] Granted at 20231226 as No. US 11,850,651 B2.
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Teplo-vlhkosměnná deska a entalpický výměník [utility model] Enlisted at 20231221 as No. 37580.
 • PETRUSHENKO, S. et al. Triboelectric Nanogenerators Based on Nanostructured Layers of Zinc Oxide Deposited on Carbon Fabric Journal of Composites Science Switzerland: Published by MDPI, 2023, vol. 7, issue 496. P. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2504-477X. https://www.mdpi.com/2504-477X/7/12/496
 
Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

E zuzana.andrsova1@tul.cz

2024

2022

 • PETRÍK, S. et al. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

2019

2018

 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Effect of Different Factors on Measured Values of Indentation Hardness of Interstitial Free Steel by Depth Sensing Indentation Key Engineering Materials 1. ed. Zurich: Trans Tech Publications, 2018 P. 49 – 54. ISBN: 978-3-0357-1242-1, ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.784.49
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. , and SKRBEK, B. Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin Kovárenství 1. ed. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 2018 P. 46 – 51. ISSN: 1213-9289. http://www.kovarenstvi.cz/cs/archiv/c65.html
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., ŠVEC, M. , and VOLESKÝ, L. Optimalizace procesu svařování XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. , and SKRBEK, B. Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů 1. ed. Plzeň: , 2018 P. 6 – 7. ISBN: 978-80-261-0817-7. https://ping.zcu.cz/export/sites/ping/download/SBORNIK_PING_2018.pdf
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L. , and PETRŮ, M. The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: TANGER Ltd, 2018 P. 848 – 853. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z., BURIK, P. , and SEIBERT, O. The Study of the Effect of Mechanical And Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes Manufacturing Technology 1. ed. Usti n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, vol. 18, issue 4. P. 585 – 592. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=42179785807
 
doc. Ing. Mohamed Eldessouki, MSc., Ph.D.

doc. Ing. Mohamed Eldessouki, MSc., Ph.D.

E Mohamed.Eldessouki@tul.cz

2023

2022

 • ZAIB, M. A. et al. Effect of Blade Diameter on the Performance of Horizontal-Axis Ocean Current Turbine Energies MDPI, 2022, vol. 15, issue 15. P. neuvedeny (13 stran). ISSN: 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5323
 • NOROUZTABAR, R. et al. On the Performance of a Modified Triple Stack Blade Savonius Wind Turbine as a Function of Geometrical Parameters Sustainability MDPI, 2022, vol. 14, issue 16. P. neuvedeny (26 stranky). ISSN: 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/16/9816

2021

 • ABDELKADER, M. , and ELDESSOUKI, M. Measuring the Yarn’s Twist Angle Using an Image Processing Technique NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES - NART Liberec: Technical University of Liberec, 2021 P. 134 – 144.

2020

 • IBRAHIM, M. M. H. et al. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Gum Arabic/PVA/Ag Nano fibrous Membranes as a Potential Wrapping Material Journal of Engineered Fibers and Fabrics 1. ed. SAGE PUBLICATIONS LTD, 2020, vol. 15, issue AUG 2020. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1558-9250. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1558925020946451
 • ELDESSOUKI, M. Role of Additive Manufacturing In The Fourth Industrial Revolution The 2nd International Engineering Conference and Exhibition IECE 1. ed. Riyadh, Saudia Arabia: , 2020 P. neuvedeny (9 stran).

2019

 • ELDESSOUKI, M. , and ABDELKADER, M. Computed Tomography for Fibrous Materials Recent Trends in Fibrous Material Science 1. ed. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 P. 468 – 483. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • IBRAHIM, M. M. H. et al. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Nanofibrous Membranes NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 P. 6 – 7. ISBN: 978-80-7494-512-0. http://nart.tul.cz
 • IBRAHIM, M. M. H. et al. Green Electrospun Plasma Treated Membrane As a Potential Application For Food Packaging NANOTEXNOLOGY 2019 Proceedings 1. ed. Thessaloniki, Greece: , 2019 P. neuvedeny (4 stranky). https://www.nanotexnology.com
 • ELDESSOUKI, M. , and PETRÍK, S. Smart Textiles and Their Role in Monitoring the Body’s Fitness and Medical Conditions Advances in Intelligent Systems and Computing 1. ed. Cham, Switzerland: Springer, 2019 P. 484 – 490. ISBN: 978-3-030-02052-1, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-02053-8
 
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

2024

2023

 • HLAVÁČKOVÁ, V. et al. A protocol for the extraction of viable bacteria for identification of bacterial communities in bentonite Applied Clay Science ELSEVIER SCIENCE BV, 2023, vol. 232, issue FEB. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-1317. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131722004045
 • TAN, X. et al. Development and Characterization of Silane Crosslinked Cellulose/Graphene Oxide Conductive Hydrophobic Membrane Cellulose Springer Science and Business Media B.V., 2023, vol. 30, issue 7. P. 4561 – 4574. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-023-05079-x
 • MUSADDAQ, A. et al. Efficient fog collector with superhydrophobic coated surface Journal of the Textile Institute Oxon: Taylor & Francis, 2023, vol. 114, issue APR 28. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0040-5000. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00405000.2023.2207760
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. et al. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding ACS Applied Nano Materials Washington, DC: American Chemical Society, 2023, vol. 6, issue 7. P. 5242 – 5254. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c05286
 • PENG, Q. et al. Insights into the large-size graphene improvement effect of the mechanical properties on the epoxy/glass fabric composites Polymer Composites Hoboken: WILEY, 2023, vol. 44, issue 11. P. 7430 – 7443. ISSN: 0272-8397. https://4spepublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.27635?af=R
 • BAKALOVA, T. et al. Moderní trendy v mikroskopii [konference].
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. et al. Možnosti nanovláken pro kryty ran: přehled technologií výroby III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ Brno: SYMMA, spol. s.r.o., 2023pp. ISBN: 978-80-11-04155-7. http://symma.cz/hojeniran/down/hr_2023_program.pdf
 • RYSOVÁ, M. et al. Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023
 • HOMUTA, V. et al. Postprocesní úpravy biodegradabilních elektricky zvlákněných nanovláken – povrchově strukturovaná nanovlákna Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023pp. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf
 
Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

T +420 48535 3818

E hana.krizova@tul.cz

2022

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. , and KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa a způsob výroby takové povrchové struktury [patent] Granted at 00000000 as No. PS4435CZ.

2020

 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠAŠKOVÁ, J. , and LEMBERK, L. Antibacterial and optical properties of polymer optical fibers coated with titanium nanolayer using plasma NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. ed. TANGER Ltd, 2020 P. 232 – 237. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2019/34-antibacterial-and-optical-properties-of-polymer-optical-fibers-coated-with-titanium-nanolayer-using-plasma
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. , and PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: STU Bratislava, 2020, vol. 27, issue 5. P. 16 – 23. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 • KŘÍŽOVÁ, H. Vývoj kompostovatelné hydrofobní a oleofobní úpravy papírových talířů pro firmu DOPLA PAP, a.s. (výzkumná zpráva) [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Ladislav Lemberk

Ing. Ladislav Lemberk

T +420 48535 3818

E ladislav.lemberk@tul.cz

2023

2022

 • PETRÍK, S. et al. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

 
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

2024

 • IBRAHIM, M. M. H. , and PETRÍK, S. Brake Fluid Condition Monitoring by a Fiber Optic Sensor Using Silica Nanomaterials as Sensing Components Sensors MDPI AG, 2024, vol. 24, issue 8. P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1424-8220. https://www.mdpi.com/1424-8220/24/8/2524/pdf
 • ABDELKADER, M., PETRÍK, S., NESTLER, D. , and FIJALKOWSKI, M. Ceramics 3D Printing: A Comprehensive Overview and Applications, with Brief Insights into Industry and Market Ceramics Basel: MDPI, 2024, vol. 2024, issue 7. P. 68 – 85. ISSN: 2571-6131. https://www.mdpi.com/2571-6131/7/1/6
 • COUFAL, R. et al. Preparation and Investigation of High Surface Area Aerogels from Crosslinked Polypropylenes Polymers MDPI, 2024, vol. 16, issue 1382. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/16/10/1382

2023

 
Mgr. Serhii Petrushenko, Ph.D.

Mgr. Serhii Petrushenko, Ph.D.

E serhii.petrushenko@tul.cz

2024

 • PETRUSHENKO, S., DUKAROV, S., FIJALKOWSKI, M. , and SUKHOV, V. Accelerated recrystallization of nanocrystalline films as a manifestation of the inner size effect of the diffusion coefficient Vacuum PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2024, vol. x, issue x. P. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 0042-207X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X24003956?via%3Dihub#fig3
 • LEBEDEV, V. et al. Biopolymer-based sustainable Internet of Things for smart homes Discover Civil Engineering Springer, 2024, vol. 2024, issue 1:20. P. neuvedeny (32 stranky). ISSN: 2948-1546. https://link.springer.com/article/10.1007/s44290-024-00021-x
 • PETRUSHENKO, S. et al. Carbon fabric coated with nanostructured zinc oxide layers for use in triboelectric self‑powered touch sensors Journal of Materials Science - Materials in Electronics SPRINGER, 2024, vol. 35, issue 414. P. neuvedeny (20 stran). ISSN: 0957-4522. https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-024-12187-2#article-info
 • KLOCHKO, N. et al. Composite fabric with nanocellulose impregnated cotton for eco‑friendly thermoelectric textile Cellulose SPRINGER, 2024 P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-024-05953-2#article-info
 • KLOCHKO, N. et al. Copper-Enriched Nanostructured Conductive Thermoelectric Copper(I) Iodide Films Obtained by Chemical Solution Deposition on Flexible Substrates Ukrainian Journal of Physics BOGOLYUBOV INST THEORETICAL PHYSICS NATL ACAD SCI, 2024, vol. 69, issue 2. P. 115 – 123. ISSN: 2071-0186. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2023107/3079
 • SERDIUK, I., PETRUSHENKO, S., STOLBOVYI, V. , and FIJALKOWSKI, M. Influence of Technological Parameters of Deposition on Physical and Mechanical Properties of Vacuum-Arc Multilayer Nitride Coatings Based on Chromium and Niobium Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Ukraine: NATL ACAD SCIENCES UKRAINE, 2024, vol. 46, issue 1. P. 23 – 46. ISSN: 1024-1809. https://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v46/i01/0023.html
 • KOLOSOVA, O. et al. Poly-3-thienylboronic Acid Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Interaction with Saccharides Studied at the Level of Individual Nanoparticles ACS Applied Nano Materials ACS Applied Nano Materials, 2024, vol. 2024, issue x. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.4c00216#

2023

 
Ing. Zuzana Hrubošová, Ing. Paed. IGIP.

Ing. Zuzana Hrubošová, Ing. Paed. IGIP.

T +420 48535 3810

E zuzana.hrubosova@tul.cz

2023

2022

 
Ing. Mohamed Abdelkader

Ing. Mohamed Abdelkader

E mohamed.abdelkader@tul.cz

2024

 • ABDELKADER, M., PETRÍK, S., NESTLER, D. , and FIJALKOWSKI, M. Ceramics 3D Printing: A Comprehensive Overview and Applications, with Brief Insights into Industry and Market Ceramics Basel: MDPI, 2024, vol. 2024, issue 7. P. 68 – 85. ISSN: 2571-6131. https://www.mdpi.com/2571-6131/7/1/6
 • ABDELKADER, M. , and HOTAŘ, V. Directed Energy Deposition 3D Glass Printing for Realizing Customized Optical Sensors 29. ročník odborného semináře doktorandů, ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY Praha: , 2024pp. ISSN: 000000000. https://sil.vscht.cz/files/uzel/0073279/0005~~C07KL8o7vDY73tHPN97IwMgEAA.pdf
 • NAEEM, J. et al. Implementation of Numerical Model for Prediction of Temperature Distribution for Metallic-Coated Firefighter Protective Clothing Implementation of Numerical Model for Prediction of Temperature Distribution for Metallic-Coated Firefighter Protective Clothing Basel: MDPI, 2024, vol. 4, issue 4. P. 368 – 386. ISSN: 2673-8023. https://www.mdpi.com/2673-8023/4/2/23

2023

2022

 • ABDELKADER, M. 3D printing of magnified polyester yarns scanned by micro computed tomography The 4th International Conference on Materials Design and Applications 2022 Porto: Faculty of Engineering, Porto University, 2022 P. neuvedeny (2 stranky).
 • ABDELKADER, M., MAZARI, A. A. , and ZAFAR, S. Experimental Techniques to Obtain the Cross-Sectional Images of Textile Yarns Materials Basel: MDPI, 2022, vol. 15, issue 14. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/14/4726
 
Ing. Michaela Petržílková

Ing. Michaela Petržílková

E michaela.petrzilkova@tul.cz

2024

2023

 • KLÍČOVÁ, M. et al. Large-Scale Development of Antibacterial Scaffolds: Gentamicin Sulfate-Loaded Biodegradable Nanofibers for Gastrointestinal Applications ACS Omega WASHINGTON: American Chemical Society (ACS), 2023, vol. 8, issue 43. P. 40823 – 40835. ISSN: 2470-1343. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.3c05924

2021

 • MŰLLEROVÁ, S. et al. Biodegradable nanofibrous materials for fortification of gastrointestinal anastomoses NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd., 2021pp. ISBN: 978-80-88365-00-6.
 • KEJZLAR, P. , and PETRŽÍLKOVÁ, M. Optimalizace lubrikačních vlastností vosků pro snížení ekologické zátěže a minimalizace tření mezi skluznicí a sněhem [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KEJZLAR, P. , and PETRŽÍLKOVÁ, M. Vývoj nových inhibičních vrstev proti plísním v interiérech a domácnostech [souhrnná výzkumná zpráva].

2020

 • KEJZLAR, P., JAKUBIČKOVÁ, M., PETRŽÍLKOVÁ, M. , and KEJZLAROVÁ, L. The Effect of Nps Addition on the Photocatalytic and Antibacterial Effectivity of Composite TiO2/SiO2 Paint IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1. ed. Bristol: Institute of Physics Publish, 2020 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1757-8981. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/723/1/012010/pdf
 • KEJZLAR, P. , and PETRŽÍLKOVÁ, M. Vývoj aktivně-funkčních kompozitních materiálů na různé venkovní fasádní substráty obohacené o vzácné kovy [souhrnná výzkumná zpráva].

2018

 • TUREK, P. et al. Skladování erytrocytů při nestandardní teplotě, 2018

2015

 • ŘEZANKA, M., PETRŽÍLKOVÁ, M. , and STIBOR, I. Alkyl Chain Modified Gold Nanoparticles for Catalysis Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, 2015 P. 373 – 376. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 
Bc. Martin Šetina

Bc. Martin Šetina

T +420 48535 3547

E martin.setina@tul.cz

2023

 • ŠETINA, M. , and VOLESKÁ, K. TN02000033/59-V1 - Vzorek systému pro průběžnou aktivaci/funkcionalizaci povrchu (proof of concept) [funkční vzorek]
 • ŠETINA, M., FIJALKOWSKI, M., PETRÍK, S. , and MALÍK, J. Zařízení pro lokalizaci mechanického nebo tepelného zatížení elektrického nebo optického vedení a/nebo vodního, plynového nebo parního potrubí [utility model] Enlisted at 20231213 as No. 37567.
 • ŠETINA, M., PETRÍK, S., KREJČÍK, M. , and IBRAHIM, M. M. H. Zařízení pro lokalizaci mechanického nebo tepelného zatížení elektrického nebo optického vedení a/nebo vodního, plynového nebo parního potrubí [utility model] Enlisted at 20231219 as No. 37573.

2022

2021

 • PETRÍK, S. et al. Experimentální optický vláknový senzorový systém [funkční vzorek]
 
Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

E karolina.voleska@tul.cz

2023

2022

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. , and KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa a způsob výroby takové povrchové struktury [patent] Granted at 00000000 as No. PS4435CZ.

2019

 • MILITKÝ, J. et al. Characterization and Strength Distribution of Fibrous Glass Tapes Recent Trends in Fibrous Material Science 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 P. 9 – 52. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • LOUDA, P. et al. Creation of a 3D Structure Based on the High Strength Metallurgical Graphene Surface Review and Letters 11. ed. Singapore: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2019, vol. 26, issue 6. P. neuvedeny (8 stran). ISSN: 0218-625X. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218625X18502062
 • KARTHIK, D. et al. Effect of particulate fillers on creep behaviour of epoxy composites Materials Today: Proceedings 1. ed. Oxford: Elsevier, 2019 P. 217 – 220. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319337472#!
 • MILITKÝ, J. et al. Hybridní pásek pro výrobu kompozitních struktur [utility model] Enlisted at 20190813 as No. 33109. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36315&plang=CS
 • VOLESKÁ, K. et al. INFLUENCE OF PLASMA TREATMENT ON THE RESULTING USEFUL PROPERTIES OF TAPES MADE OF GLASS FIBERS International Conference on Natural Fibres (ICNF) Porto, Portugal: ICNF, 2019 P. 1 – 4.
 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren