+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Department of advanced materials Team

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

2023

2022

 

Junior researchers

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

T +420 48535 3818

E hana.krizova@tul.cz

2022

 • PETRÍK, S. et al. Kompozitní struktura (demonstrátor) se zabudovanými vodivými kompozitními páskami (VKP) [funkční vzorek]
 • KŘÍŽOVÁ, H., HRUBOŠOVÁ, Z., PETRÍK, S. , and VOLESKÁ, K. Papírovina pro výrobu kompostovatelných výrobků s oleofobními a hydrofobními vlastnostmi a zvýšenou tukotěsností [utility model] Enlisted at 20221114 as No. 36554. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036554.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H. , and HRUBOŠOVÁ, Z. Preparation and testing of hydro insulating silicone sealing with addition of thermochromic dye DEA-CuCl4 NANOCON 2022 Brno: Tanger, 2022 P. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-88365-07-5, ISSN: 2694-930X.
 • KŘÍŽOVÁ, H., KŘÍŽ, V. , and PETRÍK, S. Testing of nitinol sensor on bending deformed polypropylene tube: comparison of winding methods Machines, Technologies, Materials Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering „Industry-4.0”, 2022 P. 134 – 137. ISSN: 1313-0226. https://stumejournals.com/journals/mtm/2022/4/134.full.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠKODOVÁ, M. , and HRUBOŠOVÁ, Z. Thermochromic and electrical properties of silica/DEA-CuCl4 sensory composite The 62nd International Conference of Machine Design Departments TUL, 2022 P. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-213-2769-6. https://2022.icmd.cz/Programme_of_ICMD_2022.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H., PETRÍK, S. , and ŠETINA, M. Zařízení pro sledování deformací pevného objektu [utility model] Enlisted at 20220621 as No. 36158. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036158.pdf

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. , and KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa [patent] Granted at 00000000 as No. PS4435CZ.

2020

 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠAŠKOVÁ, J. , and LEMBERK, L. Antibacterial and optical properties of polymer optical fibers coated with titanium nanolayer using plasma NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. ed. TANGER Ltd, 2020 P. 232 – 237. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2019/34-antibacterial-and-optical-properties-of-polymer-optical-fibers-coated-with-titanium-nanolayer-using-plasma
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. , and PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: STU Bratislava, 2020, vol. 27, issue 5. P. 16 – 23. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 • KŘÍŽOVÁ, H. Vývoj kompostovatelné hydrofobní a oleofobní úpravy papírových talířů pro firmu DOPLA PAP, a.s. (výzkumná zpráva) [souhrnná výzkumná zpráva].
 

Other Members

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

E kinga.adach@tul.cz

2022

 • SOLARSKA-ŚCIUK, K. et al. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, vol. 23, issue 9. P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

2021

 • NOMAN, M. T. et al. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, vol. 7, issue 4. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • ADACH, K. I. , and FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. ed. Basel: MDPI, 2021, vol. 26, issue 5. P. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427
 • ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. , and FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. ed. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, vol. 39, issue 4. P. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

2020

2018

 • SILVESTRI, D. et al. A comparative study of gold nanoparticles synthesized with a 'green' approach NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger Ltd., 2018 P. 416 – 421. ISBN: 9788087294819.
 • WACLAWEK, S. et al. Green synthesis of gold nanoparticles using Artemisia dracunculus extract: control of the shape and size by varying synthesis conditions Environmental Science and Pollution Research 1. ed. Heidelberg: Springer Nature, 2018, vol. 25, issue 24. P. 24210 – 24219. ISSN: 0944-1344. http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-2510-4/fulltext.html
 • KROISOVÁ, D., FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. , and SKOLIMOWSKI, J. METHOD OF OBTAINING NANOPARTICLES OF BIOMORPHIC SILICA FROM PLANT SECTIONS CHARACTERIZED BY HIGH CONTENT THEREOF [patent] Granted at 20180727 as No. JP 6375324. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2016183092&KC=&FT=E&locale=en_EP#

2017

 
Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

E zuzana.andrsova1@tul.cz

2022

 • PETRÍK, S. et al. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

2019

2018

 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Effect of Different Factors on Measured Values of Indentation Hardness of Interstitial Free Steel by Depth Sensing Indentation Key Engineering Materials 1. ed. Zurich: Trans Tech Publications, 2018 P. 49 – 54. ISBN: 978-3-0357-1242-1, ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.784.49
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. , and SKRBEK, B. Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin Kovárenství 1. ed. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 2018 P. 46 – 51. ISSN: 1213-9289. http://www.kovarenstvi.cz/cs/archiv/c65.html
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., ŠVEC, M. , and VOLESKÝ, L. Optimalizace procesu svařování XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. , and SKRBEK, B. Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů 1. ed. Plzeň: , 2018 P. 6 – 7. ISBN: 978-80-261-0817-7. https://ping.zcu.cz/export/sites/ping/download/SBORNIK_PING_2018.pdf
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L. , and PETRŮ, M. The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: TANGER Ltd, 2018 P. 848 – 853. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z., BURIK, P. , and SEIBERT, O. The Study of the Effect of Mechanical And Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes Manufacturing Technology 1. ed. Usti n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, vol. 18, issue 4. P. 585 – 592. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=42179785807

2017

 • PODZIMEK, P., ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers Solid State Phenomena Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2017 P. 101 – 106. ISBN: 978-303571241-4, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.101
 
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

2022

 • HAJDUK, B. et al. An Investigation of the Thermal Transitions and Physical Properties of Semiconducting PDPP4T:PDBPyBT Blend Films Materials Switzerland: MDPI, 2022, vol. 15, issue 23. P. neuvedeny (16 stran). ISBN: 9788087294819, ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/23/8392
 • WACLAWEK, S. et al. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022, vol. 29, issue 4. P. 447 – 462. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#
 • SOLARSKA-ŚCIUK, K. et al. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, vol. 23, issue 9. P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

2021

 • NOMAN, M. T. et al. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, vol. 7, issue 4. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • ADACH, K. I. , and FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. ed. Basel: MDPI, 2021, vol. 26, issue 5. P. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427
 • ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. , and FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. ed. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, vol. 39, issue 4. P. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

2020

 • FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. , and BRAŤKA, P. Antimikrobiální náplast s elektrostaticky zvlákněnou nanovlákennou vrstvou [utility model] Enlisted at 20201116 as No. 34532. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034532.pdf
 • FIJALKOWSKI, M. Comparison of Mechanical and Barrier Properties of Al2O3/TiO2/ZrO2 Layers in Oxide–Hydroxyapatite Sandwich Composite Coatings Deposited by Sol–Gel Method on Ti6Al7Nb Alloy Materials 1. ed. SWITZERLAND: MDPI AG, 2020, vol. 13, issue 3. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/13/3/502
 • KHAN, M. Z. et al. Growth of ZnO nanorods on cotton fabrics via microwave hydrothermal method: effect of size and shape of nanorods on superhydrophobic and UV-blocking properties Cellulose 1. ed. Dordrecht: SPRINGER, 2020, vol. 27, issue 17. P. 10519 – 10539. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-020-03495-x
 • FIJALKOWSKI, M. Thin SiNC/SiOC Coatings with a Gradient of Refractive Index Deposited from Organosilicon Precursor Coatings MDPI, 2020, vol. 10, issue 8. P. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/10/8/794
 
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

2023

 • HLAVÁČKOVÁ, V. et al. A protocol for the extraction of viable bacteria for identification of bacterial communities in bentonite Applied Clay Science ELSEVIER SCIENCE BV, 2023, vol. 232, issue FEB. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-1317. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131722004045
 • TAN, X. et al. Development and Characterization of Silane Crosslinked Cellulose/Graphene Oxide Conductive Hydrophobic Membrane Cellulose Springer, 2023 P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 0969-0239.
 • MUSADDAQ, A. et al. Efficient fog collector with superhydrophobic coated surface Journal of the Textile Institute Oxon: Taylor & Francis, 2023 P. 1 – 11. ISSN: 0040-5000.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. et al. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding ACS Applied Nano Materials Washington, DC: American Chemical Society, 2023 P. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c05286
 • PETKOV, N. et al. Structural, mechanical, and tribological properties of CrCN coatings obtained by cathodic arc physical vapour deposition technology at different CH4/N-2 gas ratio Thin Solid Films Netherlands: Elsevier B.V., 2023, vol. 766, issue 139669. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 00406090. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609022005715
 • BAKALOVA, T. et al. The effect of the process gas mixture ratio on the structure and composition of TiC and TiCN thin layers prepared by cathodic arc deposition on tool steel Journal of Manufacturing Processes OXON, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2023, vol. Volume 93, issue MAY 5 2023. P. 90 – 100. ISSN: 1526-6125. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612523002165

2022

 • PENG, Q. et al. Effects of ultrasonic-assisted nickel pretreatment method on electroless copper plating over graphene Scientific Reports Nature Research, 2022, vol. 12, issue 1. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-022-25457-y
 • RYSOVÁ, M. et al. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • PETKOV, N. et al. Influence of the Addition of the Elements Ti and Cr on the Structure, and Mechanical and Tribological Properties of AlSiN Coatings Journal of Nano Research Basel: Trans Tech Publications Ltd., 2022, vol. 73, issue may. P. 175 – 196. ISSN: 1662-5250. https://www.scientific.net/JNanoR.73.175
 • NESLUŠAN, M. et al. Measurement of the rate of transformation induced plasticity in TRIP steel by the use of Barkhausen noise emission as a function of plastic straining ISA Transactions NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2022, vol. 125, issue June. P. 318 – 329. ISSN: 0019-0578. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019057821003827
 
RNDr. Michal Krejčík

RNDr. Michal Krejčík

E michal.krejcik@tul.cz

2022

 • KLÍČOVÁ, M. et al. Biomimetic hierarchical nanofibrous surfaces inspired by superhydrophobic lotus leaf structure for preventing tissue adhesions Materials & Design Elsevier, 2022, vol. 217, issue MAY. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0264-1275. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110661
 • PETRÍK, S. et al. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.
 • KLÍČOVÁ, M., ROSENDORF, J., KREJČÍK, M. , and HORÁKOVÁ, J. Hydrophobic Nanofibrous Materials for Prevention of Postoperative Tissue Adhesions Proceedings of the 8th World Congress on New Technologies International ASET Inc., 2022pp. ISBN: 978-1-990800-11-5, ISSN: 2369-8128.
 • KLÍČOVÁ, M. et al. Lotus leaf inspired nanofibrous materials for prevention of tissue adhesions NANOCON 2022 - Abstracts Ostrava: TANGER Ltd., 2022pp. ISBN: 978-80-88365-07-5, ISSN: 2694-930X.
 • VOLESKÁ, K., KREJČÍK, M. , and PETRÍK, S. Systém tenkých vrstev na bázi uhlíku nanesených na kovovém substrátu [utility model] Enlisted at 20220524 as No. 36033. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036033.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠKODOVÁ, M. , and HRUBOŠOVÁ, Z. Thermochromic and electrical properties of silica/DEA-CuCl4 sensory composite The 62nd International Conference of Machine Design Departments TUL, 2022 P. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-213-2769-6. https://2022.icmd.cz/Programme_of_ICMD_2022.pdf

2021

 • KLÁPŠŤOVÁ, A. et al. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery, 2021 https://www.confer.cz/nanocon/2021
 • KLÍČOVÁ, M. et al. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd., 2021pp. ISBN: 978-80-88365-00-6.

2020

 
Ing. Ladislav Lemberk

Ing. Ladislav Lemberk

T +420 48535 3818

E ladislav.lemberk@tul.cz

2023

2022

 • PETRÍK, S. et al. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

 
Ing. Zuzana Hrubošová, Ing. Paed. IGIP.

Ing. Zuzana Hrubošová, Ing. Paed. IGIP.

T +420 48535 3810

E zuzana.hrubosova@tul.cz

2023

2022

 • MAREK, J. , and HRUBOŠOVÁ, Z. Entalpická membrána, 2022
 • MILITKÝ, J., HRUBOŠOVÁ, Z. , and BAJZÍK, V. Hand evaluation: history and recent developments Selected Topics in Fibrous Material Science 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2022 P. 283 – 308. ISBN: 978-80-7494-607-3.
 • KŘÍŽOVÁ, H., HRUBOŠOVÁ, Z., PETRÍK, S. , and VOLESKÁ, K. Papírovina pro výrobu kompostovatelných výrobků s oleofobními a hydrofobními vlastnostmi a zvýšenou tukotěsností [utility model] Enlisted at 20221114 as No. 36554. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036554.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H. , and HRUBOŠOVÁ, Z. Preparation and testing of hydro insulating silicone sealing with addition of thermochromic dye DEA-CuCl4 NANOCON 2022 Brno: Tanger, 2022 P. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-88365-07-5, ISSN: 2694-930X.
 • MILITKÝ, J. et al. Selected Topics in Fibrous Material Science 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-607-3.
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠKODOVÁ, M. , and HRUBOŠOVÁ, Z. Thermochromic and electrical properties of silica/DEA-CuCl4 sensory composite The 62nd International Conference of Machine Design Departments TUL, 2022 P. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-213-2769-6. https://2022.icmd.cz/Programme_of_ICMD_2022.pdf
 • HOTAŘ, V. et al. Zvukoabsorpční materiál na bázi skla s fotokatalytickým efektem [utility model] Enlisted at 20221129 as No. 36623. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036623.pdf
 
Ing. Mohamed Abdelkader

Ing. Mohamed Abdelkader

E mohamed.abdelkader@tul.cz

2022

 • ABDELKADER, M. 3D printing of magnified polyester yarns scanned by micro computed tomography The 4th International Conference on Materials Design and Applications 2022 Porto: Faculty of Engineering, Porto University, 2022 P. neuvedeny (2 stranky).
 • ABDELKADER, M., MAZARI, A. A. , and ZAFAR, S. Experimental Techniques to Obtain the Cross-Sectional Images of Textile Yarns Materials Basel: MDPI, 2022, vol. 15, issue 14. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/14/4726
 • ABDELKADER, M. , and PETRÍK, S. LOW-COST OPTICAL FIBERS MICROSCALE GRINDING AND POLISHING SYSTEM: TOWARDS OPEN-SOURCE DEVICES AND SYSTEMS NANOCON 2022 Brno: CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2022, 2022, vol. 2022, issue 14. P. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2694-930X. https://www.nanocon.eu/cz/
 • ABDELKADER, M. MATLAB Algorithms for Diameter Measurements of Textile Yarns and Fibers through Image Processing Techniques Materials Basel: MDPI, 2022, vol. 15, issue 4. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/4/1299

2021

 • ABDELKADER, M. et al. Combined Use of Modal Analysis and Machine Learning for Materials Classification Materials 1. ed. Basel: MDPI, 2021, vol. 14, issue 15. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4270/htm
 • MAHMOOD, A. et al. Geopolymers and Fiber-Reinforced Concrete Composites in Civil Engineering Polymers 1. ed. Basel: MDPI, 2021, vol. 13, issue 13. P. neuvedeny (34 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/13/2099/htm
 • ABDELKADER, M. , and ELDESSOUKI, M. Measuring the Yarn’s Twist Angle Using an Image Processing Technique NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES - NART Liberec: Technical University of Liberec, 2021 P. 134 – 144.

2019

 • ELDESSOUKI, M. , and ABDELKADER, M. Computed Tomography for Fibrous Materials Recent Trends in Fibrous Material Science 1. ed. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 P. 468 – 483. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 
Bc. Martin Šetina

Bc. Martin Šetina

T +420 48535 3754

E martin.setina@tul.cz

2022

 
Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

E karolina.voleska@tul.cz

2022

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. , and KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa [patent] Granted at 00000000 as No. PS4435CZ.

2019

 • MILITKÝ, J. et al. Characterization and Strength Distribution of Fibrous Glass Tapes Recent Trends in Fibrous Material Science 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 P. 9 – 52. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • LOUDA, P. et al. Creation of a 3D Structure Based on the High Strength Metallurgical Graphene Surface Review and Letters 11. ed. Singapore: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2019, vol. 26, issue 6. P. neuvedeny (8 stran). ISSN: 0218-625X. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218625X18502062
 • KARTHIK, D. et al. Effect of particulate fillers on creep behaviour of epoxy composites Materials Today: Proceedings 1. ed. Oxford: Elsevier, 2019 P. 217 – 220. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319337472#!
 • MILITKÝ, J. et al. Hybridní pásek pro výrobu kompozitních struktur [utility model] Enlisted at 20190813 as No. 33109. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36315&plang=CS
 • VOLESKÁ, K. et al. INFLUENCE OF PLASMA TREATMENT ON THE RESULTING USEFUL PROPERTIES OF TAPES MADE OF GLASS FIBERS International Conference on Natural Fibres (ICNF) Porto, Portugal: ICNF, 2019 P. 1 – 4.
 • VENKATARAMAN, M. et al. Sophisticated Glass Tapes for Fabrication of Composites Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 1. ed. Global Science Press, 2019, vol. 12, issue 1. P. 35 – 42. ISSN: 1940-8676. http://journal10.magtechjournal.com/Jwk_JoFBaI/EN/Y2019/V12/I1/35#
 • VENKATARAMAN, M. et al. Stabilization of Hybrid Prepreg Composite Tapes for Industrial Applications International Conference on Natural Fibres (ICNF) Porto, Portugal: ICNF, 2019 P. 1 – 2.
 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren