Oddělení 3D technologií

Oddělení 3D technologií se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti aditivních technologií. Naše aktivity zahrnují 3D tisk s využitím nejmodernějších technologií pro zpracování kovových i polymerních materiálů. Mimo samotný proces 3D tisku se specializujeme na přípravu 3D CAD dat, přičemž optimalizujeme geometrii pro technologie 3D tisku i s ohledem na silové zatížení (topologické optimalizace). Zvláštní pozornost věnujeme i dokončovacím operacím (post-processingu) s cílem zvýšit užitné vlastnosti 3D tištěných výrobků.

Výzkum

Oddělení 3D technologií se specializuje na výzkum a vývoj v oblastech 3D tisku nekonvenčních a inovativních materiálů, termoplastů, foto-polymerů a tisku kovů

 Výzkum a vývoj v oblasti 3D tisku speciálních materiálů:

 • Vývoj materiálů pro specifické aplikace (např. keramické materiály)
 • Hodnocení zpracovatelnosti nových materiálů použitelných pro různé technologie 3D tisku
 • Hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností materiálů
 • Komplexní návrh a výroba speciálních typů 3D tiskáren

 

Výzkum a vývoj v oblasti 3D tisku termoplastů:

 • Inovace materiálů pro tisk pomocí technologie FFF s důrazem na cílené modifikace
 • Optimalizace tiskových parametrů pro materiály v rámci FFF technologie
 • Recyklace odpadních materiálů pro termoplastický tisk z prášku a struny
 • Dokončovací operace pro zlepšení užitných vlastností 3D tištěných výrobků

 

Výzkum a vývoj v oblasti 3D tisku kovů: 

 • Vývoj v oblasti procesních parametrů technologie SLM pro železné i neželezné slitiny kovů
 • Návrhy a úpravy komponent pro 3D tisk kovů s cílem zvýšení užitných vlastností
 • Vývoj a výroba forem s konformním chlazením

 

 

Nabízená spolupráce:

 • Zakázkový 3D tisk z termoplastů, foto-polymerů a kovů
 • Zakázkové dokončování 3D tištěných dílů 
 • Optimalizace dílů pro 3D tisk v souladu se zvolenou výrobní technologií technologií
 • Topologické optimalizace dílů v závislosti na mechanickém zatížení
 • Testování nových materiálů pro 3D tisk
 • Prototypové odlévání ze silikonů, polyuretanů a epoxidů
 • Poradenství při výběru vhodného materiálu a technologie 3D tisku
 • Konzultace designu výrobku s ohledem na zvolenou technologii
 • Školení a expertízy v oblasti 3D technologií

Ing. Michal Ackermann, Ph.D.

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Michal Ackermann, Ph.D.

Odborný garant oboru kovového 3D tisku a topologické optimalizace, průmyslový design

Zástupce vedoucího oddělení

E michal.ackermann@tul.cz

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

 • Průmyslový 3D tisk termoplastů a fotopolymerů (FDM/SLA)
 • Nasazení 3D tisku v průmyslové výrobě a prototypování
 • Prototypové odlévání polyuretanů a epoxidů do silikonových forem

 • Vedoucí Oddělení 3D technologií

E jiri.safka@tul.cz

Ing. Pavel Francírek

Člen(ka) oddělení

Ing. Pavel Francírek

Specialista na technologii SLS a MJF

E pavel.francirek@tul.cz

Ing. Libor Horáček, Ph.D.

Člen(ka) oddělení

Ing. Libor Horáček, Ph.D.

Specialista na polymerní materiály pro oblast letectví

E libor.horacek@tul.cz

Ondřej Chromovský

Člen(ka) oddělení

Ondřej Chromovský

Technický pracovník - 3D tisk.

E ondrej.chromovsky@tul.cz

Ing. Daniel Klápště

Člen(ka) oddělení

Ing. Daniel Klápště

Specialista na kovové materiály

E daniel.klapste@tul.cz

Michael Kočí

Člen(ka) oddělení

Michael Kočí

CAD modelování

E michael.koci@tul.cz

Ing. Jakub Macháček

Člen(ka) oddělení

Ing. Jakub Macháček

Specialista na termoplastický a fotopolymerový 3D tisk a produktový design

E jakub.machacek@tul.cz

Ing. Martin Seidl, Ph.D.

Člen(ka) oddělení

Ing. Martin Seidl, Ph.D.

Specialista na termoplastické materiály

E Martin.Seidl@tul.cz

Ing. Veronika Véle

Člen(ka) oddělení

Ing. Veronika Véle

Specialistka pro 3D tisk v SLA/DLP technologii, keramické materiály

E veronika.vele@tul.cz

Ing. Filip Véle

Člen(ka) oddělení

Ing. Filip Véle

Specialista na kovový 3D tisk a topologickou optimalizaci

E filip.vele@tul.cz

Jakub Verner

Člen(ka) oddělení

Jakub Verner

Technický pracovník - 3D tisk.

E jakub.verner@tul.cz

Kontakt

Oddělení 3D technologií

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren