Seznam zaměstnanců

Ing. Veronika Véle

Ing. Veronika Véle

T +420 48535 420

E veronika.vele@tul.cz

Kancelář L03012

Zařazení
  • Oddělení 3D technologií (O3D): člen(ka) oddělení
IS/STAG
profil na portálu STAG
Specializace

Specialistka pro 3D tisk v SLA/DLP technologii, keramické materiály

 

2023

  • ZÁRYBNICKÁ, L. aj. 3D printed heterogeneous cation exchange membrane processed using stereolithography Journal of Applied Polymer Science Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2023, roč. 140, č. 35. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app.54341

2022

  • TRUXOVÁ, V. aj. Alumina Manufactured by Fused Filament Fabrication: A Comprehensive Study of Mechanical Properties and Porosity Polymers Basel: MDPI AG, 2022, roč. 14, č. 5. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/5/991/pdf
  • HROUDA, A. aj. Development of an additively-manufactured functionally-graded expandable implant via the application of the adaptive response surface method: feasibility study on intramedullary humerus nail Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering ABINGDON: Taylor and Francis Ltd., 2022, roč. 26, č. 9. S. 999 – 1007. ISSN: 1025-5842. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10255842.2022.2100988

2020

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren