Seznam zaměstnanců

Ing. Martin Seidl, Ph.D.

Ing. Martin Seidl, Ph.D.

E Martin.Seidl@tul.cz

Zařazení
 • Oddělení 3D technologií (O3D): člen(ka) oddělení
Specializace

Specialista na termoplastické materiály

 

2023

2022

2020

2019

 • SEIDL, M. Konstrukce plastových dílů 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 ISBN: 978-80-7494-461-1.
 • SEIDL, M. Konstruktion von Kunststoffbauteilen 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec s.r.o., 2019 ISBN: 978-80-7494-462-8.
 • BOBEK, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a PŘINDIŠ, J. Polymerní biokompozitní materiál na bázi kyseliny polylaktické pro 3D tisk [užitný vzor] Zapsán 20190703 pod číslem 33045. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36253&plang=CS
 • HABR, J., BOBEK, J. a SEIDL, M. Polymerní kompozit s částicovým plnivem rostlinného původu [patent] Udělen 20190410 pod číslem 307809. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307809.pdf
 • DVOŘÁK, V. a SEIDL, M. Přípravek pro hodnocení pracovního členu filtroventilační jednotky. [funkční vzorek]

2018

2017

 • LENFELD, P. aj. Biokompozit s PLA matricí a vlákny banánovníku [patent] Udělen 20170712 pod číslem 306879. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306879.pdf
 • LENFELD, P. aj. Composite with synthetic polymeric matrix and cellulose in the form of natural fibre filler [patent] Udělen 20170628 pod číslem EP 2882805. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/EP/ep2882805.pdf
 • BOBEK, J., HABR, J., SEIDL, M. a BĚHÁLEK, L. Hybridní kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí, vlákny konopí a skleněnými dutými kuličkami [patent] Udělen 20171122 pod číslem 307081. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/307/307081.pdf
 • SEIDL, M., BĚHÁLEK, L. a HABR, J. Mechanical properties of hybrid composites based on polypropylene matrix MM Science Journal MM publishing Ltd., 2017, roč. 2017, č. December. S. 1947 – 1951. ISSN: 1805-0476.
 • SEIDL, M. aj. Mechanical Properties of Products Made of Abs with Respect to Individuality of Fdm Production Processes MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 2. S. 1748 – 1751. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016188.pdf
 • HABR, J. aj. Polymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricí [patent] Udělen 20170712 pod číslem 306882. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306882.pdf
 • NOVÁKOVÁ, I., SEIDL, M. a MORAVEC, J. The increase in effectivity of material processing with employment of liquid CO2 during aluminium die casting Key Engineering Materials Trans Tech Publications Ltd, 2017 S. 64 – 69. ISSN: 1013-9826.

2016

 • HABR, J., BOBEK, J., BĚHÁLEK, L. a SEIDL, M. Adhesion additive influence on polyamide nano polymer composite properties Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 142 – 145. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1012-0386. http://www.scientific.net/DDF.368.142
 • NOVÁKOVÁ, I. aj. Cooling thin parts of pressure casting moulds by means of liquid CO2 Key Engineering Materials 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 71 – 78. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. http://www.scientific.net/KEM.669.71
 • SEIDL, M. a AMOR, N. Evaluation of applicability of unconventional cooling method in injection mould Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2016, roč. 16, č. 1. S. 220 – 225. ISSN: 1213-2489.
 • ŠAFKA, J. aj. Evaluation of the impact of production parameters on the final properties of the part made of nylon 12 with rapid prototyping technology (FDM) MM Science Journal MM Publishing, 2016, roč. 2016, č. September. S. 956 – 959. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201638.pdf
 • HABR, J. aj. Hybridní polymerní kompozit s přírodními a skleněnými vlákny [užitný vzor] Zapsán 20160830 pod číslem 29734.
 • HABR, J. aj. Hybridní polymerní kompozit s vlákny přírodního původu a skleněnými dutými kuličkami [užitný vzor] Zapsán 20160621 pod číslem 29559.
 • HABR, J., SEIDL, M. a BOBEK, J. Impact of innovative cooling system on mechanical properties of moulded parts Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Pfaffikon, Schwizerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016 S. 49 – 52. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1012-0386. http://www.scientific.net/DDF.368.49
 • SEIDL, M. aj. Influence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer composites Materials Science Forum 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 123 – 132. ISBN: 978-3-03835-728-5, ISSN: 0255-5476. http://www.scientific.net/MSF.862.123
 • BRDLÍK, P., SEIDL, M., NOVÁKOVÁ, I. a ŠAFKA, J. Konstrukční úprava jader a prvků tvořících a obklopujících tvarovou dutinu výrobního nástroje umožňující jejich chlazení zkapalněnými technickými plyny [užitný vzor] Zapsán 20160126 pod číslem 29074. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029074.pdf
 • BRADÁČ, J. aj. Machines for Processing Metals and Plastics 1. vyd. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2016 ISBN: 978-80-7494-316-4.
 • BOBEK, J., SEIDL, M., HABR, J. a ŠAFKA, J. Mechanical properties of metal-plastic composite with internal fractal shape reinforcing structure Defect and Diffusion Forum 368. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 170 – 173. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386.
 • BOBEK, J. aj. New Silane and MAPP Coupling Agents as Natural Composites Production Systems Improvement Key Engineering Materials 1. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 52 – 59. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. http://www.scientific.net/KEM.669.52
 • SEIDL, M. aj. Observation of impact of progressive cooling system on temperature field distributions on surfaces of injection moulded plastic parts Key Engineering Materials, Vol. 669 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 19 – 28. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826.
 • BĚHÁLEK, L. aj. Physical-mechanical properties of hollow glass microspheres filled polypropylene composites for injection moulding Key Engineering Materials 1. vyd. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 3 – 10. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. http://www.scientific.net/KEM.669.3
 • HABR, J. aj. Polymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricí [užitný vzor] Zapsán 20160614 pod číslem 29526.
 • BĚHÁLEK, L., SEIDL, M. a HABR, J. Possibility to detect degraded recycled material in the moulded parts from PP MM Science Journal Praha: MM publishing Ltd., 2016, roč. 2016, č. September. S. 989 – 993. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201656.pdf
 • SEIDL, M., BĚHÁLEK, L., HABR, J. a SEHNOUTEK, P. The deformation behaviour of hybrid composite systems with thermoplastic matrixitle MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM publishing Ltd., 2016, roč. 2016, č. September. S. 1014 – 1020. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201668.pdf
 • BĚHÁLEK, L. aj. Thermal degradation of the thermoplastic Elastomers during the injection Moulding process Materials Science Forum Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 148 – 155. ISBN: 978-3-03835-728-5, ISSN: 0255-5476.
 • HABR, J. aj. Two component parts hardness optimization regarding production systems Key Engineering Materials Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 44 – 51. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1013-9826.
 • ŠAFKA, J. aj. Use of composite materials for FDM 3D print technology Materials Science Forum 862. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 174 – 181. ISSN: 0255-5476.
 • SEIDL, M. aj. Utilizing of inner porous structure in injection moulds for application of special cooling method Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 1742-6596. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/709/1/012003/pdf

2015

2014

 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., HABR, J. a SEIDL, M. 3D Printing of Fractal Deterministic Shapes Into Polymer Matrix with Respect to Final Composite Mechanical Properties Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 207 – 212. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • NOVÁKOVÁ, I. aj. Application of cooling by liquid CO2 for the die casting moulds core Manufacturing technology 1. vyd., 2014, roč. 14, č. 4. S. 585 – 590. ISSN: 1213-2489.
 • BĚHÁLEK, L., SEIDL, M. a DOBRÁNSKY, J. Crystallization of polylactic acid composites with banana and hemp fibres by means of DSC and XRD methods Applied Mechanics and Materials 1. vyd. Pfaffikon: Trans Tech Publications, 2014 S. 325 – 332. ISBN: 978-3-03835-201-3, ISSN: 1660-9336. http://www.scientific.net/AMM.616.325
 • SEIDL, M., LACHMAN, M., ŠAFKA, J. a ZELENÝ, P. Dividing the Complicated General Shapes of the Surface Into Partial Elements According to Curvature (gauss and Maximal Curvature) and Its Multi-axis Machining Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 225 – 230. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • LENFELD, P. aj. Influence of the type of additives on the properties of polymer nanocomposites with fillers based on highly pure cellulose NANOCON 2013, 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Brno: Tanger s.r.o., 2014 S. 77 – 82. ISBN: 978-80-87294-47-5.
 • SEIDL, M., NOVÁKOVÁ, I. a BRDLÍK, P. Měřící zařízení k hodnocení účinnosti chlazení zkapalněnými plyny [užitný vzor] Zapsán 20141208 pod číslem 27565.
 • BĚHÁLEK, L. aj. Study of Crystallization of Polylactic Acid Composites And Nanocomposites with Natural Fibres by DSC Methodas 5th NANOCON International Conference 1. vyd. Brno: Tanger s.r.o., 2014 S. 746 – 751. ISBN: 978-80-87294-47-5.
 • BRDLÍK, P., SEIDL, M. a NOVÁKOVÁ, I. Úprava laboratorních pecí zpřístupňující jejich pracovní prostor pro přímé měření fyzikálních veličin či chemického složení vzorků nebo transport látek během všech fází ohřevu. [užitný vzor] Zapsán 20140317 pod číslem 26635. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0026/uv026635.pdf

2013

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren