Seznam zaměstnanců

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

T +420 48535 3801

E jiri.safka@tul.cz

Zařazení
 • Katedra výrobních systémů a automatizace (KSA): člen katedry
 • Oddělení 3D technologií (O3D): vedoucí oddělení
Specializace

  Průmyslový 3D tisk termoplastů a fotopolymerů (FDM/SLA)
  Nasazení 3D tisku v průmyslové výrobě a prototypování
  Prototypové odlévání polyuretanů a epoxidů do silikonových forem


  Vedoucí Oddělení 3D technologií

Další funkce

Garant výzkumného směru Konkurenceschopné strojírenství

 

2023

2022

 • TRUXOVÁ, V. aj. Alumina Manufactured by Fused Filament Fabrication: A Comprehensive Study of Mechanical Properties and Porosity Polymers Basel: MDPI AG, 2022, roč. 14, č. 5. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/5/991/pdf
 • HROUDA, A. aj. Development of an additively-manufactured functionally-graded expandable implant via the application of the adaptive response surface method: feasibility study on intramedullary humerus nail Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering ABINGDON: Taylor and Francis Ltd., 2022, roč. 26, č. 9. S. 999 – 1007. ISSN: 1025-5842. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10255842.2022.2100988
 • HABR, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Silikonová oční protéza [užitný vzor] Zapsán 20221227 pod číslem 36 731. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036731.pdf
 • HABR, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Silikonová oční protéza nové generace [funkční vzorek]
 • HROUDA, A. aj. Standardized tensile testing of electrospun PA6 membranes via the use of a 3D printed clamping system Textile Research Journal SAGE Publications Ltd, 2022, roč. 92, č. 13-14. S. 2298 – 2305. ISSN: 0040-5175. https://doi.org/10.1177/00405175221077046
 • PRÁŠIL, T. aj. Tvarová část formy z materiálu DIEVAR (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • ŠAFKA, J. aj. Tvarová část formy z materiálu H11 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • PRÁŠIL, T. aj. Tvarová část formy z materiálu H13 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • ŠAFKA, J. aj. Tvarová část formy z materiálu M789 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • ŠAFKA, J. aj. Zkušební vzorky z materiálu BÖHLER AMPO M789 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • ACKERMANN, M. aj. Zkušební vzorky z materiálu Dievar (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • KUČEROVÁ, L. aj. Zkušební vzorky z materiálu H11 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • KUČEROVÁ, L. aj. Zkušební vzorky z materiálu H13 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

2021

 • VÉLE, F., ACKERMANN, M., BITTNER, V. a ŠAFKA, J. Influence of Selective Laser Melting Technology Process Parameters on Porosity and Hardness of AISI H13 Tool Steel: Statistical Approach Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 20. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/20/6052/htm
 • ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of polypropylene: Additive manufacturing by multi jet fusion technology Materials 1. vyd. Basel: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 9. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/9/2165
 • THOMAS, H. aj. Perfomances Evaluation of a 3d Printed Rotor for a Synchronous Reluctance Machine 2021 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2021 Liberec: IEEE, 2021 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-153861757-1. https://ieeexplore.ieee.org/document/9468847/keywords#keywords
 • ACKERMANN, M. aj. Proven technology of additive manufacturing of hydraulic pump blades with LSP-treated surfaces [ověřená technologie]. 2021.

2020

2019

2018

2017

 • KOPRNICKÝ, J., ŠAFKA, J. a NAJMAN, P. 3D Printed Bionic Prosthetic Hands Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017 1. vyd. Donostia - San Sebastian: IEEE, 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-5090-5582-1.
 • ŠAFKA, J., MENDŘICKÝ, R. a ACKERMANN, M. Analýza zhodnocení výrobní přesnosti 3D tiskáren pro dentální aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LACHMAN, M. a ŠAFKA, J. Experimental determination of the focal length of a laser beam from the output nozzle of a laser cutting head Key Engineering Materials Trans Tech Publications Ltd, 2017 S. 71 – 79. ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.756.71
 • KOVALENKO, I. aj. Implementation of Non-Destructive Evaluation and Process Monitoring in DLP-based Additive Manufacturing Open Engineering DE GRUYTER OPEN LTD, 2017, roč. 7, č. 1. S. 100 – 105. ISSN: 2391-5439.
 • SEIDL, M. aj. Mechanical Properties of Products Made of Abs with Respect to Individuality of Fdm Production Processes MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 2. S. 1748 – 1751. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016188.pdf
 • ŠAFKA, J., POKORNÝ, P., YUDAKHINA, I. a SAUNOVA, O. Method for measuring distribution of electric potential in a layer of polymer solution in a strong electric field 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava: TANGER Ltd., 2017 S. 785 – 787. ISBN: 9788087294710.
 • MENDŘICKÝ, R., ŠAFKA, J. a MANTADA, P. Parameters influencing the precision of various 3D printing technologies MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM publishing Ltd., 2017, roč. 2017, č. December. S. 2004 – 2012. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201776.pdf
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technical assistance; Analysis and evaluation of 3D printing technology for production of modelling jig used in rubber industry [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Technical assistance; Analysis and evaluation of Selective Laser Melting (SLM) technology for printing special metal prototypes [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie 3D tisku - Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická podpora - Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dílů z materiálu ULTEM 1010 pro agresivní chemické prostředí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZELENÝ, P., ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a KELLER, P. Výběr závěrečných prací řešených na katedře výrobních systémů a automatizace v roce 2017 na téma 3D tisk 10th Annual International Scientific Conference 2017 Manufacturing Systems Today and Tomorrow - Conference proceedings 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-80-7494-370-6. http://vsdaz.tul.cz/

2016

 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dvou komponentních dílců. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a MARTIŠ, D. Chemical Resistance of Materials Used in Additive Manufacturing MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM publishing Ltd., 2016, roč. 2016, č. 12. S. 1573 – 1578. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016185.pdf
 • ŠAFKA, J. aj. Evaluation of the impact of production parameters on the final properties of the part made of nylon 12 with rapid prototyping technology (FDM) MM Science Journal MM Publishing, 2016, roč. 2016, č. September. S. 956 – 959. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201638.pdf
 • KOVALENKO, I. aj. Examining the relationship between forces during stereolithography 3D printing and geometric parameters of the model MATEC Web of Conferences 40. vyd. Singapore: EDP Sciences, 2016 S. neuvedeny (4 stranky). ISSN: 2261-236X. http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/03/contents/contents.html
 • SEIDL, M. aj. Influence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer composites Materials Science Forum 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 123 – 132. ISBN: 978-3-03835-728-5, ISSN: 0255-5476. http://www.scientific.net/MSF.862.123
 • BRDLÍK, P., SEIDL, M., NOVÁKOVÁ, I. a ŠAFKA, J. Konstrukční úprava jader a prvků tvořících a obklopujících tvarovou dutinu výrobního nástroje umožňující jejich chlazení zkapalněnými technickými plyny [užitný vzor] Zapsán 20160126 pod číslem 29074. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029074.pdf
 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., SEIDL, M. a HABR, J. Mechanical properties of metal-plastic composite with internal fractal shape reinforcing structure Defect and Diffusion Forum 368. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 170 – 173. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386.
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a VOLESKÝ, L. Selective Laser Melting Technology And Manufacturing of Accurate Thin Structures Materials Science Forum Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016, roč. 862, č. 2016. S. 104 – 111. ISBN: 9783038357285, ISSN: 0255-5476. http://www.scientific.net
 • VOLESKÝ, L., ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Structural properties of H13 tool steel parts produced with use of selective laser melting technology Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeno. ISSN: 1742-6588. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/709/1/012004
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu objemných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu prototypů - enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dílců v elektronice. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu tenkostěnných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku SLM pro výrobu speciálních dílců [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití odlehčených struktur ve výrobcích a vstřikovacích formách společnosti CleanAIR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro výrobu modelových vložek k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodného materiálu, který má stejné čí podobné mechanické vlastnosti, jako sériový dílec. Definování postupu při výrobě silikonové formy pro gravitační lití polyuretanů ve vakuu. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. aj. Use of composite materials for FDM 3D print technology Materials Science Forum 862. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 174 – 181. ISSN: 0255-5476.
 • SEIDL, M. aj. Utilizing of inner porous structure in injection moulds for application of special cooling method Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 1742-6596. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/709/1/012003/pdf

2015

 • KELLER, P., ŠAFKA, J., ZELENÝ, P. a LACHMAN, M. Analýza výroby prototypových dílů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Analýzy možného využití technologie vakuové lití adičních silikonů do forem vyrobených pomocí 3D tisku. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PELCL, M. aj. Combination of electrospun nanofibers and surface modified 3D printing for knee cartilage tissue engineering NART 2015 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. 135 – 142. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M., SRB, R. a KOPRNICKÝ, J. Optimal tool path searching and tool selection for machining of complex surfaces IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: IEEE, 2015 S. 66 – 69. ISBN: 978-1-4799-6972-2. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7208703
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M., MENDŘICKÝ, R. a TUHÁČEK, D. Shape And Size Accuracy of 3D-printed AlSi12 Parts Acta Metallurgica Slovaca 4. vyd. Slovenská republika: Technical University of Kosice, 2015, roč. 21, č. 4. S. 278 – 284. ISSN: 1335-1532. http://www.qip-journal.eu/index.php/ams/article/view/630
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dvou-komponentních přesných modelů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu insertů k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu přesných modelů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro dvou-komponentní prototypové dílce s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro prototypové dílce s vysokou geometrickou přesností s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti dvou-komponentního 3D tisku – enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a BOBEK, J. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti vysokopevnostních termoplastických materiálů zpracovávaných pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů z nerez oceli - 316L [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování přesných kovových prototypů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • CHVOJKA, J., KOŠŤÁKOVÁ, E., LUKÁŠ, D. a ŠAFKA, J. 3D kompozitní materiál určený především jako biodegradabilní náhrada chrupavky [užitný vzor] Zapsán 20140721 pod číslem 27202. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027202.pdf
 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., HABR, J. a SEIDL, M. 3D Printing of Fractal Deterministic Shapes Into Polymer Matrix with Respect to Final Composite Mechanical Properties Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 207 – 212. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J. a BOBEK, J. 3D tisk fraktálních deterministických tvarů do polymerní matrice , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M., KELLER, P. a ZELENÝ, P. Analýzy možného využití technologie Selective Laser Melting (SLM) pro výrobu a otestování tenkostěnných prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ZELENÝ, P., LACHMAN, M. a KELLER, P. Analýzy možného využití technologie Selective Laser Sintering (SLM) pro výrobu a otestování prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOLESKÝ, L., ŠAFKA, J. a BAKALOVA, T. Bionics-housefly like inspiration NANOCON 2014 - Conference Proceedings, 6th International Conference 6. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2014 S. 295 – 299. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu
 • CHVOJKA, J. aj. Combination of Patterned Electrospun Nanofibers and 3D Printing for Knee Cartilage Tissue Engineering, 2014 https://www.thefibersociety.org/Portals/0/Past%20Conferences/2014_Fall_Abstracts.pdf
 • SEIDL, M., LACHMAN, M., ŠAFKA, J. a ZELENÝ, P. Dividing the Complicated General Shapes of the Surface Into Partial Elements According to Curvature (gauss and Maximal Curvature) and Its Multi-axis Machining Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 225 – 230. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Experimentální výroba opticky čistých prototypů z polymerů s využitím 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Experimentální výroba prototypů z různých materiálů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., KELLER, P., ZELENÝ, P. a LACHMAN, M. Experimentální výroba rozměrově přesných a dielektricky odolných speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., KELLER, P., LACHMAN, M. a ZELENÝ, P. Experimentální výroba rozměrově přesných a opticky čistých speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., KELLER, P., LACHMAN, M. a ZELENÝ, P. Experimentální výroba speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., KELLER, P., ZELENÝ, P. a LACHMAN, M. Pokračování analýzy a doporučení vhodného materiálu na výrobu speciálních prototypů pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Pokračování ve vývoji prototypových dílů a návrh vhodného materiálu pro konkrétní aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KELLER, P. aj. Properties of Models Produced by Direct Selective Laser Melting Technology Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 231 – 236. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • CHVOJKA, J. aj. Scaffolds Produced by Combination of 3d Printing and Electrospinning, 2014 https://thefibersociety.org/Portals/0/Past%20Conferences/2014_Spring_Abstracts.pdf
 • PELCL, M. aj. The combination of 3D printing and nanofibers for tissue engineering of articular cartilage NANOCON 2014 - Conference Proceedings, 6th International Conference TANGER spol. s r.o., 2014 S. 546 – 550. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • ZELENÝ, P., ŠAFKA, J. a ELKINA, I. The Mechanical Characteristics of 3d Printed Parts According to the Build Orientation Applied Mechanics and Materials 474. vyd. Durnten-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 381 – 386. ISBN: 9783037859445, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J., MENDŘICKÝ, R. a ZELENÝ, P. Use of Reverse Engineering Methods in the Field of Fashion Design Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 189 – 194. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a SRB, R. Víceosé obrábění tvarově komplikovaných ploch s využitím algoritmu pro rozdělení na dílčí segmenty 8th Annual International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 1 – 5. ISBN: 978-80-7494-150-4.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren