Oddělení konstrukce strojů

Oddělení provádí výzkumné experimentální aktivity orientované zejména na bezpečnost a komfort člověka v dopravních prostředcích. Práce jsou zaměřeny na testování nových konceptů a konstrukcí interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšujících bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.

Výzkum

Oddělení provádí výzkumné experimentální aktivity orientované zejména na bezpečnost a komfort člověka v dopravních prostředcích (země, vzduch, voda). Práce jsou zaměřeny na testování nových konceptů a konstrukcí interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšujících bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.

Výzkum je dále orientován na mechatronické systémy s aktivní regulací vyznačující se rychlou odezvou na změnu vstupního signálu, predikci a korekci kinematického stavu. Nedílnou součástí výzkumu jsou rovněž řízené a neřízené tlumicí a pružící elementy jako silový zdroj aktivních vibroizolačních systémů. Výzkum pasivních i aktivních systémů se zaměří na nové typy a konfigurace tvary pneumatických pružin a na snižování energie přiváděné ve formě tlakového vzduchu.

  • Vývoj a výzkum nových principů a materiálů pro aktivní a pasivní vibroizolační systémy.
  • Testy zatížení strojních součástí při teplotách od -40 do +120°C.
  • Testy strojních součástí za velkých rychlostí nad 12m/s.
  • Nové materiály a konstrukce autosedaček.
  • Nové mechanismy a uzly a prvky strojů na výrobu nanovláken, únavové zkoušky

Pracovníci oddělení se dále podílejí na návrhu konceptů a realizaci prototypů speciálních mechatronických zařízení zejména s vystřelovacím mechanismem a impaktorem pro měření biomechanických parametrů člověka.

Publikace

2021

YANG, T. aj. A comparison of fabric structures for carbon fiber reinforced composite: Laminated and orthogonal woven structures Polymer Composites Hoboken: Wiley, 2021, roč. 42, č. 10. S. 5300 – 5309. ISSN: 0272-8397. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.26223

PETRŮ, M. a YANG, T. Accelerating Fe(III)/Fe(II) cycle via Fe(II) substitution for enhancing Fenton-like performance of Fe-MOFs APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 286, č. 6. S. neuvedeny (34 stranky). ISSN: 0926-3373. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337320312765?via=ihub

PETRŮ, M. a RAHIMIAN KOLOOR, S. S. An Extended Thickness-Dependent Moisture Absorption Model for Unidirectional Carbon/Epoxy Composites Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 3. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/3/440

Kontakt

Oddělení konstrukce strojů

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren