Tým Oddělení konstrukce strojů

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

T +420 48535 3383 (602439258)

E ivan.masin@tul.cz

2022

 • YANG, T., TUNÁK, M., PETRŮ, M. a MAŠÍN, I. AFDeter: A MATLAB-based tool for simple and rapid determination of the structural parameters and the airflow-related properties of fibrous materials SOFTWAREX Elsevier, 2022, roč. 20, č. 12. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2352-7110. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711022001315?pes=vor
 • ALI, A. aj. Development of silver plated electrically conductive elastomers embedded with carbon black particles obtained from Kevlar waste source Polymer Testing Oxford: Elsevier, 2022, roč. 116, č. 12. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 0142-9418. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941822003142?pes=vor
 • MAŠÍN, I., MARTINEC, T., BUCHTA, J. a MALENA, V. Inteligentní plynový ohřívač vzduchu [funkční vzorek]

2021

 • MALENA, V. aj. Inteligentní regulační subsystém pro ohřívače vzduchu [funkční vzorek]

2020

 • PETRŮ, M. aj. Prototyp odlehčené palety s kompozitními prvky za účelem snižování hmotnosti a redukce uhlíkové stopy vlivem přepravy [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. a MAŠÍN, I. Technologickosť konštrukcií 1. vyd. Žilina: Edis-vydavateľské centrum Žillinské univerzity, 2020 ISBN: 978-80-554-1724-0.http://www.edis.uniza.sk/publikacia/6778/Technologickost-konstrukcii/

2019

 • PETRŮ, M. aj. Bi-systémový kapalinový filtr pro recyklaci procesních vod [funkční vzorek]
 • MAŠÍN, I. EVOLUTIONARY ANALYSIS OF AUTONOMOUS AGRICULTURAL VEHICLES 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING Praha: Czech University of Life Sciences, 2019 S. 375 – 378. ISBN: 978-80-213-2953-9. https://2019.tae-conference.cz/proceeding/TAE2019-064-Ivan-Masin.pdf
 • PETRŮ, M. aj. Filtr pro filtraci znečištěné vody, zejména procesní vody, a filtrační nádoba tohoto filtru [užitný vzor] Zapsán 20190930 pod číslem 33254. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033254.pdf
 • MAŠÍN, I., PETRŮ, M., JANDURA, P. a KRČMAŘÍK, D. Funkční vzorek technického systému pro rychlé změny sortimentu na stroji pro výrobu průmyslových třídících sít [funkční vzorek]
 

Ostatní členové

Ing. Nesrine Amor, Ph.D.

Ing. Nesrine Amor, Ph.D.

E nesrine.amor@tul.cz

2022

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • AMOR, N. aj. Blind Extraction of Moving Sources via Independent Component and Vector Analysis: Examples ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings 1. vyd. USA: IEEE, 2021 S. 3725 – 3729. ISSN: 1520-6149. https://asap.ite.tul.cz/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/ICASSP_2021___Examples_of_Blind_Source_Extraction_of_Moving_Sources.pdf
 • AMOR, N., NOMAN, M. T. a PETRŮ, M. Classification of Textile Polymer Composites: Recent Trends and Challenges Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 16. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/16/2592
 • ABDELKADER, M. aj. Combined Use of Modal Analysis and Machine Learning for Materials Classification Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4270/htm
 • PETRŮ, M., AMOR, N. a NOMAN, M. T. Excellent uv‐light triggered photocatalytic performance of zno.Sio2 nanocomposite for water pollutant compound methyl orange dye Nanomaterials Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/11/10/2548
 • MILITKÝ, J. aj. Funkční vzorek kompozitu s hybridními nanočásticemi se zlepšenými mechanickými vlastnostmi [funkční vzorek]
 
Ing. Ondřej Baťka

Ing. Ondřej Baťka

E ondrej.batka@tul.cz

2022

 • HOLEC, P. aj. Alternating current electrospinning of PA6 using additives in form of oxoacids NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Tanger Ltd., 2022 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-88365-00-6.
 • BERAN, J. aj. Linear fiber formation and method and apparatus for making same [patent] Udělen 20220201 pod číslem CN108350618B. https://patents.google.com/patent/CN108350618B/en
 • SKŘIVÁNEK, J., BÍLEK, M. a BAŤKA, O. Modified Drive Structure of a Knitting Machine Machines, 2022, roč. 10, č. 8. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2075-1702. https://doi.org/10.3390/machines10080615
 • SKŘIVÁNEK, J. aj. Optimization of the Spinneret Rotation Speed and Airflow Parameters for the Nozzleless Forcespinning of a Polymer Solution Polymers, 2022 S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/5/1042
 • ŽABKA, P. aj. Simulation and Experimental Validation of Stable Multiple-Ballooning in Nanofibrous Yarn Production XIII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, 2022 S. 319 – 325. ISBN: 978-3-030-83593-4, ISSN: 2211-0984.
 • HOLEC, P. aj. The Potential for the Direct and Alternating Current-Driven Electrospinning of Polyamides Nanomaterials BASEL: Mdpi, 2022, roč. 12, č. 4. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/12/4/665

2021

 • BERAN, J. aj. A method for producing polymeric nanofibers by electrospinning a polymeric solution or melt, a spinning electrode for carrying out the method, and an apparatus for producing polymeric nanofibers with at least one such spinning electrode. [patent] Udělen 20210518 pod číslem JP6886479B2. https://patents.google.com/patent/JP6886479B2/en
 • BAŤKA, O., SKŘIVÁNEK, J. a BÍLEK, M. Dávkovací zařízení velmi vazkých kapalin [funkční vzorek]
 • BAŤKA, O. a SKŘIVÁNEK, J. ELIMINATION OF FIBERS CREATED FROM THE ELECTRODE ROD AND INFLUENCE ON ELECTROSPINNING NANOCON 2020 - Conference Proceedings, 12th International Conference on Nanomaterials TANGER Ltd., 2021 S. neuvedeny (5 stran). ISBN: 978-80-87294-98-7.
 • BERAN, J. aj. Linear fibrous formation with a coating of polymeric nanofibers enveloping a supporting linear formation constituting a core, a method and a device for producing it [patent] Udělen 20210223 pod číslem US10927480B2. https://patents.google.com/patent/US10927480B2/en
 
Promoda Kumar Behera

Promoda Kumar Behera

E promoda.kumar.behera@tul.cz

2022

 • PETRŮ, M. a BEHERA, P. K. 3D Woven Textile Structural Polymer Composites: Effect of Resin Processing Parameters on Mechanical Performance Polymers MDPI, 2022, roč. 14, č. 6. S. neuvedeny (25 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/6/1134
 • PETRŮ, M., BEHERA, P. K. a VIVEK, J. Prediction of internal geometry and tensile behavior of 3D woven solid structures by mathematical coding Journal of Industrial Textiles SAGE PUBLICATIONS INC, 2022, roč. 51, č. 4. S. 7034S – 7055S. ISSN: 1528-0837. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/15280837211001348

2021

 • PETRŮ, M. a BEHERA, P. K. Effect of internal mold release agent on flexural and inter laminar shear properties of carbon and glass fabric reinforced thermoset composites Polymers for Advanced Technologies 1. vyd. HOBOKEN: Wiley, 2021, roč. 32, č. 1. S. 282 – 293. ISSN: 1042-7147. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pat.5084
 • BEHERA, P. K. Influence of cellulosic and non-cellulosic particle fillers on mechanical, dynamic mechanical, and thermogravimetric properties of waste cotton fibre reinforced green composites COMPOSITES PART B-ENGINEERING 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2021, roč. 207, č. 2. S. 1 – 10. ISSN: 1359-8368. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836820336416?via=ihub

2020

 • BEHERA, P. K., NOMAN, M. T. a PETRŮ, M. Enhanced Mechanical Properties of Eucalyptus-Basalt-Based Hybrid-Reinforced Cement Composites Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 12. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/12/12/2837

2018

 • BEHERA, P. K., BAHETI, V., MILITKÝ, J. a LOUDA, P. Elevated Temperature Properties of Basalt Microfibril Filled Geopolymer Composites Construction and Building Materials 1. vyd. ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND, 2018, roč. 163, č. February. S. 850 – 860. ISSN: 0950-0618. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817325576/pdfft?md5=3c3b801982c4341661bd19d16597c768&pid=1-s2.0-S0950061817325576-main.pdf
 • BEHERA, P. K. aj. Feasibility analysis - Using recycled carbon short fibres for TRC NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. TANGER LTD: TANGER LTD, 2018 S. 199 – 205. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • NAEEM, M. S. aj. Impact of carbonization temperature on activated carbon web for EMI shielding and ohmic heating Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Research Institute for Man-Made Fibres, 2018, roč. 25, č. 3. S. 57 – 62. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/2018/3/VaT_2018_3_9.pdf
 • BEHERA, P. K., BAHETI, V., MILITKÝ, J. a NAEEM, M. S. Microstructure and mechanical properties of carbon microfiber reinforced geopolymers at elevated temperatures Construction and Building Materials THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD O: Elsevier BV, 2018, roč. 160, č. JAN. S. 733 – 743. ISSN: 0950-0618. https://api.elsevier.com/content/article/eid/1-s2.0-S0950061817323188
 • BEHERA, P. K. aj. ROLE OF CARBON MICROFIBERS ON ELEVATED TEMPERATURE PROPERTIES OF GEOPOLYMERS Fibres and textiles (Vlákna a textil) Liberec: Technical university of Liberec, 2018, roč. 25, č. 4. S. 3 – 7. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2018_4.html
 
Muhammad Tayyab Noman

Muhammad Tayyab Noman

E muhammad.tayyab.noman@tul.cz

2022

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • AMOR, N., NOMAN, M. T. a PETRŮ, M. Classification of Textile Polymer Composites: Recent Trends and Challenges Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 16. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/16/2592
 • ABDELKADER, M. aj. Combined Use of Modal Analysis and Machine Learning for Materials Classification Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4270/htm
 • PETRŮ, M., AMOR, N. a NOMAN, M. T. Excellent uv‐light triggered photocatalytic performance of zno.Sio2 nanocomposite for water pollutant compound methyl orange dye Nanomaterials Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/11/10/2548
 
Ing. Martina Ryvolová

Ing. Martina Ryvolová

E martina.ryvolova@tul.cz

2022

 • RYVOLOVÁ, M. a BAKALOVA, T. Influence of Atmospheric Plasma on Mechanical Strength Fiber Reinforced Geopolymer Composite (2022) EAN 2021 - 59th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers Praha: Czech Technical University, 2022 S. 197 – 201. ISBN: 978-80-01-06885-4. https://mech.fsv.cvut.cz/ean2021/final-book-ean2021.pdf
 • RYVOLOVÁ, M., SVOBODOVÁ, L. a BAKALOVA, T. Validation of an Image Analysis Method for Evaluating the Chemical Resistance of Glass Fibers to Alkaline Environments Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2022, roč. 15, č. 1. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/1/161/pdf
 • MLÝNEK, J., PETRŮ, M., RAHIMIAN KOLOOR, S. S. a RYVOLOVÁ, M. Winding optimization of composite frame by dry fiber rovings Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE, 2022, roč. 56, č. 11. S. 1 – 26. ISSN: 1528-0837. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/15280837221114639

2021

 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]
 • RYVOLOVÁ, M. a BAKALOVA, T. Influence of atmospheric plasma on mechanical strength fiber reinforced geopolymer composite, 2021
 • RYVOLOVÁ, M., SVOBODOVÁ, L., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Influence of basic environment of geopolymer composites on degradation rates of E and AR type glass fibers Manufacturing Technology Ústí n. L.: Jan-Evangelista-Purkyne-University, 2021, roč. 21, č. 2. S. 246 – 253. ISSN: 1213-2489. https://www.journalmt.com/pdfs/mft/2021/02/10.pdf
 • RYVOLOVÁ, M. a BAKALOVA, T. Vliv atmosférického plazmatu na adhezi mezi vlákny a matricí v geopolymerních kompozitech Jemná mechanika a optika Olomouc: Vydává Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.L za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., 2021 S. 249 – 253. ISSN: 0447-6441. https://jmo.fzu.cz/sites/jmo.fzu.cz/files/oldweb/2021/2021-10/jmo_21_10_obsah.pdf

2020

 • RYVOLOVÁ, M. a VOSÁHLO, J. Basalt reinforced plastic-development and modeling of part Material Science Forum 1. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2020, roč. 994, č. 2020. S. 115 – 124. ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.994.115
 • RYVOLOVÁ, M. a VOSÁHLO, J. Determination of Mechanical Properties of FRP by Bending Test Lecture Notes in Mechanical Engineering 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2020 S. 581 – 587. ISBN: 978-303033145-0, ISSN: 2195-4356. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-33146-7_66
 • SRB, P. a RYVOLOVÁ, M. Dynamic Analysis of Carbon Woven Reinforced Epoxy Matrix Composites Used for Parts of Electric Vehicles Experimental Stress Analysis - 58th International Scientific Conference, EAN 2020 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2020 S. 471 – 475. ISBN: 978-802484451-0.
 
Ing. Jaroslav Sieratovski

Ing. Jaroslav Sieratovski

T +420 48535 +420 732 943 431

E jaroslav.sieratovski@tul.cz

Koordinátor,  výzkumný pracovník

2020

2018

 • SIERATOVSKI, J. aj. Lamela pro lamelová protipožární vrata nebo lamelovou protipožární příčku, lamelová protipožární vrata a lamelová protipožární příčka opatřená takovými lamelami [užitný vzor] Zapsán 20180821 pod číslem 31983. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031983.pdf
 • SIERATOVSKI, J. aj. Lamela pro lamelová protipožární vrata, zejména pro rychloběžná lamelová protipožární vrata, a lamelová protipožární vrata, zejména rychloběžná lamelová protipožární vrata, obsahující tyto lamely [patent] Udělen 20181128 pod číslem 307613. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307613.pdf
 • JACINA, P. aj. Lamelová rychloběžná protipožární vrata [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/vyuziti-modernich-metod-modelovani-pri-vyvoji-a-zkouseni-protipozarnich-uzaveru
 • SIERATOVSKI, J. aj. Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Hydrodynamická zkouška vlnami . : , 2018.
 • SIERATOVSKI, J. aj. Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška hydrostatickým zatížením . : , 2018.
 • SIERATOVSKI, J. aj. Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška náraz impaktoru . : , 2018.
 • SIERATOVSKI, J. aj. Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška přívalovou vlnou . : , 2018.
 
Ing. Pavel Srb, Ph.D.

Ing. Pavel Srb, Ph.D.

E pavel.srb@tul.cz

Konstrukce strojních částí, numerické simulace,

2021

 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]

2020

 • SRB, P. a PETRŮ, M. Design Optimization of Micro-hydro Power Plant Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020 S. 159 – 165. ISSN: 2195-4356.
 • SRB, P. a RYVOLOVÁ, M. Dynamic Analysis of Carbon Woven Reinforced Epoxy Matrix Composites Used for Parts of Electric Vehicles Experimental Stress Analysis - 58th International Scientific Conference, EAN 2020 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2020 S. 471 – 475. ISBN: 978-802484451-0.
 • SRB, P. a PETRŮ, M. FEM Simulation of Composite Polyurethane Foam for Car Seat Cushion Material Science Forum 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, 2020 S. 133 – 142. ISSN: 1662-9752. https://www.scientific.net/MSF.994.133
 • FLIEGEL, V., MARTONKA, R., SRB, P. a LEPŠÍK, P. Kompozitní výplň sedačky [užitný vzor] Zapsán 20200811 pod číslem 34268.
 • SRB, P. a PETRŮ, M. NUMERICAL SIMULATION OF COMPOSITE CAR SEAT CUSHION MM Science Journal 1. vyd. Brno: MM Science, 2020, roč. 2020, č. 6. S. 3932 – 3937. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/june-2020/articles/numerical-simulation-of-composite-car-seat-cushion
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.

2019

 • MILITKÝ, J. aj. Characterization and Strength Distribution of Fibrous Glass Tapes Recent Trends in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 9 – 52. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • KARTHIK, D. aj. Effect of particulate fillers on creep behaviour of epoxy composites Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2019 S. 217 – 220. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319337472#!
 • SRB, P. a PETRŮ, M. FEM SIMULATION OF COMPOSITE CAR SEAT CUSHION, 2019
 
Tao Yang

Tao Yang

E tao.yang@tul.cz

2022

 • WANG, Y. aj. A facile approach to develop multifunctional cotton fabrics with hydrophobic, self-cleaning and UV protection properties using ZnO particles and fluorocarbon Journal of the Textile Institute Oxon: Taylor & Francis, 2022, roč. 113, č. 10. S. 2238 – 2248. ISSN: 0040-5000. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00405000.2021.1975905
 • YANG, T., TUNÁK, M., PETRŮ, M. a MAŠÍN, I. AFDeter: A MATLAB-based tool for simple and rapid determination of the structural parameters and the airflow-related properties of fibrous materials SOFTWAREX Elsevier, 2022, roč. 20, č. 12. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2352-7110. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711022001315?pes=vor
 • YANG, T. aj. Determination of the permeability coefficient and airflow resistivity of nonwoven materials Textile Research Journal London: Sage Publications, 2022, roč. 92, č. 1-2. S. 126 – 142. ISSN: 0040-5175. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00405175211029212
 • YANG, T. aj. Experimental and Modelling Studies on Thermal Insulation and Sound Absorption Properties of Cross-Laid Nonwoven Fabrics AUTEX RESEARCH JOURNAL SCIENDO, 2022, roč. 22, č. 3. S. 264 – 271. ISSN: 1470-9589. https://sciendo.com/article/10.2478/aut-2021-0012
 • YANG, T. a PETRŮ, M. High Performance Flexible Strain Sensors Based On Silver Nanowires/thermoplastic Polyurethane Composites for Wearable Devices Applied Composite Materials Springer, 2022, roč. 29, č. 4. S. 1621–1636. ISSN: 0929-189X. https://link.springer.com/article/10.1007/s10443-022-10029-0
 • TAN, X. aj. Preparation and Characterization of Corn Husk Nanocellulose Coating on Electrospun Polyamide 6 Alexandria Engineering Journal Amsterdam: ELSEVIER, 2022, roč. 61, č. 6. S. 4529 – 4540. ISSN: 1110-0168. https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.10.011
 • XIONG, X. aj. Preparation and Characterization of Electrosprayed Aerogel/Polytetrafluoroethylene Microporous Materials Polymers Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 1. S. 1 – 14. ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/1/48
 • YANG, T. aj. Simple determination of key structural parameters for fibrous materials enabled by Ergun-Type and Kozeny-type equations Polymer Testing Elsevier, 2022, roč. 108, č. 4. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0142-9418. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941822000423

2021

 
Ing. Petr Žabka

Ing. Petr Žabka

E petr.zabka@tul.cz

2021

 • BERAN, J. aj. Linear fibrous formation with a coating of polymeric nanofibers enveloping a supporting linear formation constituting a core, a method and a device for producing it [patent] Udělen 20210223 pod číslem US10927480B2. https://patents.google.com/patent/US10927480B2/en
 • VALTERA, J., ŽABKA, P. a EICHLER, J. Magnetická zarážka a tlumič dveřních systémů [funkční vzorek]
 • BERAN, J., BÍLEK, M., ŽABKA, P. a VÁCLAVÍK, M. XIII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms [konference].

2020

 • BERAN, J. aj. A linear fiber forming body having a coating of polymer nanofibers covering the supporting linear forming body constituting the core, a manufacturing method thereof, and a manufacturing apparatus thereof. [patent] Udělen 20201125 pod číslem JP6789990B2. https://patents.google.com/patent/JP6789990B2/ja
 • BERAN, J. aj. Linka na výrobu plošného kompozitního materiálu s obsahem nanovláken [funkční vzorek]
 • BERAN, J. aj. Linka na výrobu plošných kompozitních nanovlákenných materiálů s využitím AC elektrospinningu. Výzkumná zpráva dílčího projektu TN01000015 NCK za rok 2020, 2020
 • VALTERA, J., EICHLER, J. a ŽABKA, P. Magnetický tlumič a zarážka dveřních systémů [funkční vzorek]
 • VALTERA, J., ŽABKA, P. a EICHLER, J. Magnetický tlumič a zarážka dveřních systémů - Průběžná zpráva dílčího projektu za rok 2020, 2020
 • KOMÁREK, J. aj. Výzkum procesů textilních a jednoúčelových strojů II, 2020

2019

 • BÍLEK, M. aj. Automatizace a robotizace výrobních procesů v textilním průmyslu. Výzkumná zpráva dílčího projektu TN01000015 NCK za rok 2019, 2019
 
Ing. Pavel Jandura

Ing. Pavel Jandura

T +420 48535 +420 605 435 256

E pavel.jandura1@tul.cz

Specialista konstruktér strojních částí a elektra, základní numerické simulace

2020

 • PETRŮ, M. aj. Prototyp odlehčené palety s kompozitními prvky za účelem snižování hmotnosti a redukce uhlíkové stopy vlivem přepravy [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.
 • KRČMAŘÍK, D. aj. Zařízení pro napájení elektroniky internetu věcí na zemědělském stroji [užitný vzor] Zapsán 20200901 pod číslem 34350. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034350.pdf

2019

 • PETRŮ, M. aj. Bi-systémový kapalinový filtr pro recyklaci procesních vod [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Filtr pro filtraci znečištěné vody, zejména procesní vody, a filtrační nádoba tohoto filtru [užitný vzor] Zapsán 20190930 pod číslem 33254. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033254.pdf
 • MAŠÍN, I., PETRŮ, M., JANDURA, P. a KRČMAŘÍK, D. Funkční vzorek technického systému pro rychlé změny sortimentu na stroji pro výrobu průmyslových třídících sít [funkční vzorek]
 • DOLEŽAL, I. aj. Funkční vzorek zpracování signálu z tenzometru [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Odpružení, zejména odpružení nápravy přípojných zemědělských strojů, zařízení a příslušenství [užitný vzor] Zapsán 20190219 pod číslem 32 590. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032590.pdf
 • MAŠÍN, I. aj. Skladovací regál s policemi pro uložení tyčového materiálu, sledování jeho množství a optimalizaci polohy tyčového materiálu na polici [užitný vzor] Zapsán 20191217 pod číslem 33531.

2018

 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek materiálu s nanostrukturami [funkční vzorek]
 
Ing. Martin Mazač, Ph.D.

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

2021

 • KUKAČKA, L. aj. Brightness Matching Experiments With Pulsed Light: Experiment Design IEEE Transactions on Industry Applications 1. vyd. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, roč. 57, č. 1. S. 1105 – 1112. ISSN: 0093-9994. https://ieeexplore.ieee.org/document/9253689
 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]

2020

 • FRAJOVÁ, J. aj. Plast: Omezení jeho použití, nahrazení šetrnými materiály a analýza dopadu na životní styl XI. Slovensko - Česká konferencia POLYMERY 2020 1. vyd. Slovakia: Ústav polymérov, Slovenskej Akadémie Vied., 2020 S. 94 – 95. ISBN: 978-80-89841-14-1.
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.
 • MAZAČ, M. a MALÝ, M. The Gearing Temperature Shock Oscillation Lecture Notes in Mechanical Engineering, Current Methods of Construction Design 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG: Springer International Publishing, 2020 S. 113 – 119. ISBN: 978-303033145-0, ISSN: 2195-4356. https://www.springer.com/gp/book/9783030331450

2019

2018

 • MAZAČ, M., MALÝ, M. a HERAJN, P. The Design of Final Drive Pinion Temperature Measurements Realized During the Real Passenger Car Operation Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings Harrachov; Czech Republic: Czech Society for Mechanics, 2018 S. 275 – 279. ISBN: 978-802704062-9.
 • MAZAČ, M. a MALÝ, M. The Gearing Temperature Shock Oscillation Book of Abstract- 59TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS EDIS Publisher of University of Žilina: UNIVERSITY OF ŽILINA, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF DESIGN AND MECHANICAL ELEMENTS, 2018S. http://www.icmd2018.sk/

2017

 • MAZAČ, M. a ŠÍR, M. Kinematická analýza trhacího mechanizmu [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Josef Vosáhlo

Ing. Josef Vosáhlo

E josef_vosahlo@tul.cz

2020

 • RYVOLOVÁ, M. a VOSÁHLO, J. Basalt reinforced plastic-development and modeling of part Material Science Forum 1. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2020, roč. 994, č. 2020. S. 115 – 124. ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.994.115
 • RYVOLOVÁ, M. a VOSÁHLO, J. Determination of Mechanical Properties of FRP by Bending Test Lecture Notes in Mechanical Engineering 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2020 S. 581 – 587. ISBN: 978-303033145-0, ISSN: 2195-4356. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-33146-7_66
 • PETRŮ, M. a VOSÁHLO, J. Principles of Increasing the Winding Effectivity of Composite Prepregs to Construction Application Lecture Notes in Mechanical Engineering - Current Methods of Construction Design 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2020 S. 557 – 564. ISBN: 978-3-030-33145-0, ISSN: 2195-4356. https://www.springer.com/gp/book/9783030331450
 • PETRŮ, M. aj. Prototyp odlehčené palety s kompozitními prvky za účelem snižování hmotnosti a redukce uhlíkové stopy vlivem přepravy [funkční vzorek]

2019

 • RYVOLOVÁ, M. a VOSÁHLO, J. Comparison of mechanical properties of woven carbon reinforcements Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2019 S. 450 – 454. ISBN: 978-802145766-9.
 • KOVALOVA, N., KULHAVÝ, P., VOSÁHLO, J. a HAVELKA, A. Experimental and Numerical Study of Sewing Seams of Automobile Seat Covers Under Unidirectional and Multiaxial Loading TEKSTIL VE KONFEKSIYON 1. vyd. Izmir: Ege University, 2019, roč. 29, č. 4. S. 322 – 335. ISSN: 1300-3356. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909533
 • MALENA, V. aj. Hořák na principu kinetického spalování [funkční vzorek] https://cxi.tul.cz/vysledky/projekt-tacr-epsilon-th03020122
 • PETRŮ, M. aj. Odpružení, zejména odpružení nápravy přípojných zemědělských strojů, zařízení a příslušenství [užitný vzor] Zapsán 20190219 pod číslem 32 590. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032590.pdf
 • MAŠÍN, I. aj. Skladovací regál s policemi pro uložení tyčového materiálu, sledování jeho množství a optimalizaci polohy tyčového materiálu na polici [užitný vzor] Zapsán 20191217 pod číslem 33531.

2018

 • RYVOLOVÁ, M. a VOSÁHLO, J. Crash Test of Carbon Composite Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2018 S. 353 – 357. ISBN: 978-80-270-4062-9. http://ean2018.kmp.tul.cz/index.php?pg=0
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren