Seznam zaměstnanců

Ing. Pavel Srb, Ph.D.

Ing. Pavel Srb, Ph.D.

E pavel.srb@tul.cz

Zařazení
 • Katedra částí a mechanismů strojů (KST): tajemník katedry
 • Oddělení konstrukce strojů (OKS): člen(ka) oddělení
Specializace

Konstrukce strojních částí, numerické simulace,

 

2023

 • FLIEGEL, V. a SRB, P. Experimentální zařízení pro dlouhodobé zkoušky automobilových sedaček a jejich částí. [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Flexible Coated Conductive Textiles as Ohmic Heaters in Car Seats Applied Sciences Basel: MDPI AG, 2023, roč. 13, č. 12. S. 1 – 24. ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/13/12/6874
 • SRB, P. a FLIEGEL, V. Funkční vzorek automobilové sedačky s nastavitelnou tuhostí sedáku. [funkční vzorek]
 • SRB, P., VOSÁHLO, J. a MAZAČ, M. Funkční vzorek měřicího přípravku pro kabelové lávky a žlaby. [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. a SRB, P. International Conference on Sustainable Environmental Science and Technology (ICEST2023) [konference].
 • SRB, P., VOSÁHLO, J. a PETRŮ, M. Numeric Simulation of Part Assembly During Pressing Within Assembly Production Process Proceedings of the 61st International Conference of Machine Design Departments, 2023 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 2589-4943. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icmd-20/125987577
 • SRB, P. Prototyp systému ořezu plastových tubusů. [funkční vzorek]
 • JANDURA, P., SRB, P. a VOSÁHLO, J. Stavitelná nosná rámová konstrukce pro 3D scanner - funkční vzorek [funkční vzorek]
 • MAZAČ, M., SIERATOVSKI, J. a SRB, P. Technologie výroby obalů metodou sváření plastových fólií [ověřená technologie]. 2023.
 • ŠEVČÍK, L., SRB, P., TŮMA, P. a VOSÁHLO, J. Zařízení na měření celistvosti pryžo-kordových vulkanizovaných profilů [funkční vzorek]

2022

 • PETRŮ, M. a SRB, P. COMPOSITE SCIENCES AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL CONFERENCE (COMSAT2022) [konference].
 • SRB, P., MAZAČ, M., SIERATOVSKI, J. a MAŠÍN, I. Funkční vzorek etiketovací jednotky pro SMART packaging [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek kompozitního rámu modulární elektromobilní platformy [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Modulární profil rámu pracovního stroje [užitný vzor] Zapsán 20220208 pod číslem 35 785. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035785.pdf
 • PETRŮ, M. aj. The 62nd International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2022) [konference].

2021

 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]

2020

 • SRB, P. a PETRŮ, M. Design Optimization of Micro-hydro Power Plant Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020 S. 159 – 165. ISSN: 2195-4356.
 • SRB, P. a RYVOLOVÁ, M. Dynamic Analysis of Carbon Woven Reinforced Epoxy Matrix Composites Used for Parts of Electric Vehicles Experimental Stress Analysis - 58th International Scientific Conference, EAN 2020 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2020 S. 471 – 475. ISBN: 978-802484451-0.
 • SRB, P. a PETRŮ, M. FEM Simulation of Composite Polyurethane Foam for Car Seat Cushion Material Science Forum 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, 2020 S. 133 – 142. ISSN: 1662-9752. https://www.scientific.net/MSF.994.133
 • FLIEGEL, V., MARTONKA, R., SRB, P. a LEPŠÍK, P. Kompozitní výplň sedačky [užitný vzor] Zapsán 20200811 pod číslem 34268.
 • SRB, P. a PETRŮ, M. NUMERICAL SIMULATION OF COMPOSITE CAR SEAT CUSHION MM Science Journal 1. vyd. Brno: MM Science, 2020, roč. 2020, č. 6. S. 3932 – 3937. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/june-2020/articles/numerical-simulation-of-composite-car-seat-cushion
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.

2019

 • MILITKÝ, J. aj. Characterization and Strength Distribution of Fibrous Glass Tapes Recent Trends in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 9 – 52. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • KARTHIK, D. aj. Effect of particulate fillers on creep behaviour of epoxy composites Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2019 S. 217 – 220. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319337472#!
 • SRB, P. a PETRŮ, M. FEM SIMULATION OF COMPOSITE CAR SEAT CUSHION, 2019
 • MILITKÝ, J. aj. Hybridní pásek pro výrobu kompozitních struktur [užitný vzor] Zapsán 20190813 pod číslem 33109. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36315&plang=CS
 • VENKATARAMAN, M. aj. Sophisticated Glass Tapes for Fabrication of Composites Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 1. vyd. Global Science Press, 2019, roč. 12, č. 1. S. 35 – 42. ISSN: 1940-8676. http://journal10.magtechjournal.com/Jwk_JoFBaI/EN/Y2019/V12/I1/35#
 • VENKATARAMAN, M. aj. Stabilization of Hybrid Prepreg Composite Tapes for Industrial Applications International Conference on Natural Fibres (ICNF) Porto, Portugal: ICNF, 2019 S. 1 – 2.

2018

 • BAHETI, V. aj. CREEP BEHAVIOR OF PARTICLE FILLED EPOXY COMPOSITES The Twenty-Sixth Annual International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING, 2018 S. neuvedeny ( stran). http://www.icce-nano.org
 • PETRŮ, M. aj. Development of an anti-flood board to protect the interiors and exteriors of the infrastructure EPJ Web of Conferences 1. vyd., 2018 S. 1 – 4. ISSN: 2101-6275. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02083.pdf
 • NOVÁK, O. aj. Development of fire shutters based on numerical optimizations EPJ Web of Conferences 1. vyd., 2018 S. 1 – 4. ISSN: 2101-6275. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02076.pdf
 • KULHAVÝ, P., FLIEGEL, V., LEPŠÍK, P. a SRB, P. Dynamic analysis of 3D printed and moulded composites with carbon microfibers Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, 2018 S. 227 – 233. ISBN: 9788027040629.
 • SRB, P., KULHAVÝ, P., FLIEGEL, V. a MARTONKA, R. Dynamic analysis of PUR foam reinforced with coconut fibres in various thermal conditions Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, 2018 S. 374 – 380. ISBN: 9788027040629.
 • SRB, P. a PETRŮ, M. Numerical Simulation of Reinforced Polyurethane Foam Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings 1. vyd., 2018 S. 381 – 386. ISBN: 978-802704062-9.
 • PETRŮ, M., ŠEVČÍK, L. a SRB, P. Numerické modelování hydrodynamického zatížení pro optimalizace protipovodňové desky pro zvýšenou ochranu obyvatelstva a infrastruktury Technológ Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2018, roč. 10, č. 2. S. 115 – 119. ISSN: 1337-8996.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Preparation of hybrid tapes for fabrication of composites Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings 2018 - 11th Textile Bioengineering and Informatics Symposium, TBIS 2018 1. vyd. China: Binary Information Press, 2018 S. 1 – 7. ISBN: 978-1-5108-7035-2, ISSN: 1942-3438.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Sophisticated hybrid tapes for fabrication of composites by precise winding AUTEX Istanbul Turkey: AUTEX, 2018 S. 1 – 3.
 • SRB, P., RYVOLOVÁ, M., KULHAVÝ, P. a TOMKOVÁ, B. Study of Mechanical Properties and Modeling of Flax Reinforced Composites Materials Science Forum 1. vyd. Swizerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018, roč. 919, č. 4. S. 152 – 159. ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.919.152

2017

 • SRB, P., KULHAVÝ, P., FLIEGEL, V. a LEPŠÍK, P. Cam mechanism for car seat testing Mechanisms and Machine Science Kluwer Academic Publishers, 2017 S. 289 – 294. ISBN: 9783319440866, ISSN: 2211-0984.
 • SRB, P. a KULHAVÝ, P. DESIGN CONCEPT OF A DEVICE FOR ALIGNING RUBBER HOSES Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments ICMD 2017 Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2017 S. 340 – 343. ISBN: 978-80-213-2769-6.
 • KULHAVÝ, P. aj. Irregular Winding of Pre-preg Fibres Aimed at the Local Improvement of Flexural Properties Tekstilec 1. vyd. University of Ljubljana, 2017, roč. 60, č. 4. S. 310 – 316. ISSN: 0351-3386. http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2017/12/310-316.pdf
 • SRB, P., PETRŮ, M. a KULHAVÝ, P. Numerical simulation of flood barriers EPJ Web of Conferences 1. vyd., 2017 S. 1 – 6. ISSN: 2101-6275. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2017/12/epjconf_efm2017_02115.pdf
 • PETRŮ, M., SRB, P., ŠEVČÍK, L. a LUFINKA, A. Testing and numerical analysis of mechanical stress mobile flood barriers EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017 1. vyd. Košice: Technical University of Košice, 2017 S. 350 – 353. ISBN: 9788055331676.
 • KULHAVÝ, P. aj. Testing fireproof materials in a combustion chamber EPJ Web of Conferences EDP Sciences, 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2100-014X. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2017/12/epjconf_efm2017_02058/epjconf_efm2017_02058.html
 • PETRŮ, M. aj. Zařízení pro ukládání vlákenné výztuže na jádro vláknové kompozitní konstrukce [užitný vzor] Zapsán 20170905 pod číslem 30980. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030980.pdf

2016

 • PETRŮ, M. aj. Experimental Analysis and Optimization of Vibrations of a Clamping Device by Using Hyperelastic Elements Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 827, č. 2. S. 99 – 104. ISSN: 1662-7482. http://www.scientific.net/AMM.827.99
 • PETRŮ, M., ŠEVČÍK, L., SRB, P. a KOVÁŘ, R. Experimental and Numerical Analysis of Stress and Stick-Slip Effect of the Test Stand Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 827, č. 2. S. 73 – 76. ISSN: 1662-7482. http://www.scientific.net/AMM.827.73
 • PETRŮ, M., MAŠÍN, I., KRČMAŘÍK, D. a SRB, P. Funkční prototyp zařízení pro kontrolu kvality laserem vytvořených značek nebo popisů [funkční vzorek]
 • KULHAVÝ, P., LEPŠÍK, P. a SRB, P. Innovation of a manufacturing device of sheet metal templates used for production composite plates 57th International Conference of Machine Design Departments, 2016 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-261-0609-8.
 • SRB, P. aj. Real stress arising in the backrest frame of a car seat EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, 2016 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-802610624-1.
 • RYVOLOVÁ, M., KULHAVÝ, P., SRB, P. a PETRŮ, M. Testing of tensile properties of carbon prepreg composite rods with adding of a non composite part Defect and Diffusion Forum Trans Tech Publication, 2016 S. 130 – 133. ISBN: 9783038357209, ISSN: 1012-0386.
 • KULHAVÝ, P., PETŘÍK, J., SRB, P. a LEPŠÍK, P. Vibration response of composite structures EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, 2016 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-802610624-1.
 • SRB, P. aj. Winding of presaturated carbon fibres 57th International Conference of Machine Design Departments, 2016 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-261-0609-8.
 • PETRŮ, M. aj. Zařízení pro kontrolu kvality laserem vytvořených značek nebo popisů [užitný vzor] Zapsán 20160906 pod číslem 29766. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10213570&lan=cs&s_majs=&s_puvo=petrů&s_naze=&s_anot=

2015

 • PETRŮ, M. aj. Analysis and Study of Vibrations of a Clamping Device used for Winding Carbon Fibers into the Core of a Frame EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 1. vyd. Prague: Technical University of Prague, 2015 S. 287 – 292. ISBN: 9788001057346.
 • PETRŮ, M., ŠEVČÍK, L., SRB, P. a KOVÁŘ, R. Analysis of Stress and Stick-Slip effect of the Test Stand EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 1. vyd. Prague: Technical University of Prague, 2015 S. 293 – 297. ISBN: 9788001057346.
 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek simulátoru automyčky [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek zařízení pro testování tvrdosti povrchu [funkční vzorek]
 • KULHAVÝ, P., RYVOLOVÁ, M. a SRB, P. Methods for determining the tensile properties of a fiber composite rods Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2015 S. 307 – 314. ISBN: 978-80-552-1377-4.
 • KULHAVÝ, P., SRB, P. a PETRŮ, M. Numerical and experimental analysis of the real load arising in the cushion of the car seat Manufacturing Technology 1. vyd., 2015, roč. 15, č. 6. S. 999 – 1005. ISSN: 1213-2489. https://www.researchgate.net/publication/299510212_Numerical_and_experimental_analysis_of_the_real_load_arising_in_the_cushion_of_the_car_seat
 • PETRŮ, M. aj. Prototyp ovíjecího zařízení pro kompozitní rámy vyztužené dlouhými vlákny [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M., KULHAVÝ, P., SRB, P. a RACHITSKÝ, G. Study and verification of the superposition method used for determining the pressure losses of the heat exchangers EPJ Web of Conferences 1. vyd. Francie: EDP Sciences, 2015 S. 64 – 71. ISSN: 2101-6275. http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2015/11/epjconf_efm2014_02064.pdf
 • RYVOLOVÁ, M., PETRŮ, M., SRB, P. a KULHAVÝ, P. Testing of tensile properties of carbon prepreg composite rods with adding of a non composite part, 2015 http://web.tuke.sk/lmp/
 • MARTINEC, T., RYVOLOVÁ, M., SRB, P. a KEJZLAR, P. Vlákny vyztužené kompozity [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • ŠEVČÍK, L., KOVÁŘ, R., SRB, P. a PETRŮ, M. Mechatronický systém pro ukládání rámových konstrukcí pro rotační pohyb [funkční vzorek]
 • KULHAVÝ, P., PETRŮ, M., SRB, P. a RACHITSKÝ, G. Numerical and Experimental Analysis of the Heat Convector Pressure Losses Strojírenská technologie 1. vyd. neuvedeno: neuveden, 2014, roč. 19, č. 3,4. S. 204 – 212. ISSN: 1211-4162. http://casopis.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/XIX_3,4_2014.pdf
 • ŠEVČÍK, L. aj. Technologie na výrobu anorganických nanovláken [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren