Seznam zaměstnanců

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Zařazení
 • Katedra částí a mechanismů strojů (KST): člen(ka) oddělení
 • Oddělení konstrukce strojů (OKS): člen katedry

2022

 • SRB, P., MAZAČ, M., SIERATOVSKI, J. a MAŠÍN, I. Funkční vzorek etiketovací jednotky pro SMART packaging [funkční vzorek]
 • PETRÍK, S. aj. Kompozitní struktura (demonstrátor) se zabudovanými vodivými kompozitními páskami (VKP) [funkční vzorek]
 • ALMÁŠI, J. aj. Nová univerzální bezodkapová rychlospojka [funkční vzorek]
 • RYVOLOVÁ, M. a MAZAČ, M. The composite component with self-detection of damage EAN 2022 - 60th Annual Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts Praha: CTU Prague, 2022 S. 90 – 92. ISBN: 978-80-01-07010-9. https://www.ean60.cz/

2021

 • KUKAČKA, L. aj. Brightness Matching Experiments With Pulsed Light: Experiment Design IEEE Transactions on Industry Applications 1. vyd. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, roč. 57, č. 1. S. 1105 – 1112. ISSN: 0093-9994. https://ieeexplore.ieee.org/document/9253689
 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]

2020

 • FRAJOVÁ, J. aj. Plast: Omezení jeho použití, nahrazení šetrnými materiály a analýza dopadu na životní styl XI. Slovensko - Česká konferencia POLYMERY 2020 1. vyd. Slovakia: Ústav polymérov, Slovenskej Akadémie Vied., 2020 S. 94 – 95. ISBN: 978-80-89841-14-1.
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.
 • MAZAČ, M. a MALÝ, M. The Gearing Temperature Shock Oscillation Lecture Notes in Mechanical Engineering, Current Methods of Construction Design 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG: Springer International Publishing, 2020 S. 113 – 119. ISBN: 978-303033145-0, ISSN: 2195-4356. https://www.springer.com/gp/book/9783030331450

2019

2018

 • MAZAČ, M., MALÝ, M. a HERAJN, P. The Design of Final Drive Pinion Temperature Measurements Realized During the Real Passenger Car Operation Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings Harrachov; Czech Republic: Czech Society for Mechanics, 2018 S. 275 – 279. ISBN: 978-802704062-9.
 • MAZAČ, M. a MALÝ, M. The Gearing Temperature Shock Oscillation Book of Abstract- 59TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS EDIS Publisher of University of Žilina: UNIVERSITY OF ŽILINA, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF DESIGN AND MECHANICAL ELEMENTS, 2018S. http://www.icmd2018.sk/

2017

2016

 • MAZAČ, M. a MALÝ, M. The MQ100 Gearbox Final Drive Pinion Gearing Temperatures 57th international conference of machine design departments, book of proceedings 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2016 S. 447 – 452. ISBN: 978-80-261-0609-8.

2015

 • PECHOUT, M., MAZAČ, M., DITTRICH, L. a VOJTÍŠEK, M. Effect of Alcohol Blending on Real Driving Emissions of Particulate Matter from Ordinary Gasoline Automobile Engines: a Comparison of Ethanol, N-butanol And Isobutanol Biotreth 2015 1. vyd. Krakow, Polsko: Instytut Nafty i Gazu - Panstwowy Instytut Badawczy, 2015 S. 140 – 147. ISSN: 2353-2718.
 • ŠTOLCPARTOVÁ, J. aj. Internal Combustion Engines as the Main Source of Ultrafine Particles in Residential Neighborhoods: Field Measurements in the Czech Republic AUTOMA - časopis pro automatizační techniku 1. vyd. Basel, CH: MDPI AG, 2015, roč. 6, č. 11. S. 1714 – 1735. ISSN: 2073-4433. http://www.mdpi.com/2073-4433/6/11/1714
 • VOJTÍŠEK, M. aj. Locating Urban Hot-spots with Mobile On-line Size-resolved Nanoparticle Measurement NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2015 S. 712 – 717. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • PECHOUT, M., DITTRICH, A., MAZAČ, M. a VOJTÍŠEK, M. Real Driving Emissions of Two Older Ordinary Cars Operated on High-Concentration Blends of N-Butanol and ISO-Butanol with Gasoline SAE Technical Papers 1. vyd. Warrensdale, Pennsylvania, USA: Society of Automotive Engineers, 2015, roč. 2015, č. September. S. 1 – 49. ISSN: 0148-7191. http://papers.sae.org/2015-24-2488/
 • MAZAČ, M., HERAJN, P. a SVOBODA, M. The Equipment for Temperature Measurement Near a Gear Tooth Flank The Latest Methods of Construction Design 1. vyd. Germany: Springer Science+Busines Media, 2015 S. 457 – 463. ISBN: 978-3-319-22761-0.
 • MAZAČ, M., HERAJN, P. a SVOBODA, M. The Gear Tooth Flank Temperature Measurements System Transactions on electrical engineering 1. vyd. Praha: ERGO NOMEN, o.p.s., K13114 FEE CTU in Prague, Technicka 1902/2, 166 27 Praha 6, Czech Republic, 2015, roč. Vol.4, č. 1. S. 27 – 30. ISSN: 1805-3386. http://www.transoneleng.org/index.php?o=an
 • MAZAČ, M. Zařízení pro měření teplot v blízkosti boků zubů ozubených kol – konstrukční řešení a stavba zařízení Studentská vědecká a odborná činnost 2015 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1, 2015 S. 64 – 73. ISBN: 978-80-7494-209-9.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren