+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Jobs
 • (OKS): Academic staff
 • Department of Design of Machine Elements & Mechanism (KST): Member of department

2024

 • MAZAČ, M. , and KOŘÍNEK, V. Forma pro tepelné tváření plastů - výroba obalů [funkční vzorek]

2023

 • SRB, P., VOSÁHLO, J. , and MAZAČ, M. Funkční vzorek měřicího přípravku pro kabelové lávky a žlaby. [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M., MAZAČ, M., SETNIČKA, K. , and SMRŽ, P. Pokročilý mechatronický prvek AMeCo v6 [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M., MAZAČ, M., SETNIČKA, K. , and SMRŽ, P. Pokročilý mechatronický prvek AMeCo v7-A,B [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M., MAZAČ, M., SETNIČKA, K. , and SMRŽ, P. Stanoviště pro stanovení sil působících na opláštění budov [funkční vzorek]
 • MAZAČ, M., SIERATOVSKI, J. , and SRB, P. Technologie výroby obalů metodou sváření plastových fólií [ověřená technologie]. 2023.

2022

 • SRB, P., MAZAČ, M., SIERATOVSKI, J. , and MAŠÍN, I. Funkční vzorek etiketovací jednotky pro SMART packaging [funkční vzorek]
 • PETRÍK, S. et al. Kompozitní struktura (demonstrátor) se zabudovanými vodivými kompozitními páskami (VKP) [funkční vzorek]
 • ALMÁŠI, J. et al. Nová univerzální bezodkapová rychlospojka [funkční vzorek]
 • TOMEH, E. , and MAZAČ, M. Posouzení vibrací převodovky lyžařské lanové dráhy I IICMD 2022, 2022 P. neuvedeny (6 stran). https://2022.icmd.cz/
 • RYVOLOVÁ, M. , and MAZAČ, M. The composite component with self-detection of damage EAN 2022 - 60th Annual Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts Praha: CTU Prague, 2022 P. 90 – 92. ISBN: 978-80-01-07010-9. https://www.ean60.cz/

2021

 • KUKAČKA, L. et al. Brightness Matching Experiments With Pulsed Light: Experiment Design IEEE Transactions on Industry Applications 1. ed. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, vol. 57, issue 1. P. 1105 – 1112. ISSN: 0093-9994. https://ieeexplore.ieee.org/document/9253689
 • PETRŮ, M. et al. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]
 • TOMEH, E. , and MAZAČ, M. Posouzení vibrací převodovky lyžařské lanové dráhy „Bubákov” ve Vrchlabí [souhrnná výzkumná zpráva].

2020

 • FRAJOVÁ, J. et al. Plast: Omezení jeho použití, nahrazení šetrnými materiály a analýza dopadu na životní styl XI. Slovensko - Česká konferencia POLYMERY 2020 1. ed. Slovakia: Ústav polymérov, Slovenskej Akadémie Vied., 2020 P. 94 – 95. ISBN: 978-80-89841-14-1.
 • PETRŮ, M. et al. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.
 • MAZAČ, M. , and MALÝ, M. The Gearing Temperature Shock Oscillation Lecture Notes in Mechanical Engineering, Current Methods of Construction Design 1. ed. Springer Nature Switzerland AG: Springer International Publishing, 2020 P. 113 – 119. ISBN: 978-303033145-0, ISSN: 2195-4356. https://www.springer.com/gp/book/9783030331450

2019

2018

 • MAZAČ, M., MALÝ, M. , and HERAJN, P. The Design of Final Drive Pinion Temperature Measurements Realized During the Real Passenger Car Operation Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings Harrachov; Czech Republic: Czech Society for Mechanics, 2018 P. 275 – 279. ISBN: 978-802704062-9.
 • MAZAČ, M. , and MALÝ, M. The Gearing Temperature Shock Oscillation Book of Abstract- 59TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS EDIS Publisher of University of Žilina: UNIVERSITY OF ŽILINA, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF DESIGN AND MECHANICAL ELEMENTS, 2018pp. http://www.icmd2018.sk/

2017

2016

 • MAZAČ, M. , and MALÝ, M. The MQ100 Gearbox Final Drive Pinion Gearing Temperatures 57th international conference of machine design departments, book of proceedings 1. ed. Plzeň: University of West Bohemia, 2016 P. 447 – 452. ISBN: 978-80-261-0609-8.

2015

 • PECHOUT, M., MAZAČ, M., DITTRICH, L. , and VOJTÍŠEK, M. Effect of Alcohol Blending on Real Driving Emissions of Particulate Matter from Ordinary Gasoline Automobile Engines: a Comparison of Ethanol, N-butanol And Isobutanol Biotreth 2015 1. ed. Krakow, Polsko: Instytut Nafty i Gazu - Panstwowy Instytut Badawczy, 2015 P. 140 – 147. ISSN: 2353-2718.
 • ŠTOLCPARTOVÁ, J. et al. Internal Combustion Engines as the Main Source of Ultrafine Particles in Residential Neighborhoods: Field Measurements in the Czech Republic AUTOMA - časopis pro automatizační techniku 1. ed. Basel, CH: MDPI AG, 2015, vol. 6, issue 11. P. 1714 – 1735. ISSN: 2073-4433. http://www.mdpi.com/2073-4433/6/11/1714
 • VOJTÍŠEK-LOM, M. et al. Locating Urban Hot-spots with Mobile On-line Size-resolved Nanoparticle Measurement NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. ed. Ostrava: Tanger Ltd., 2015 P. 712 – 717. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • PECHOUT, M., DITTRICH, A., MAZAČ, M. , and VOJTÍŠEK, M. Real Driving Emissions of Two Older Ordinary Cars Operated on High-Concentration Blends of N-Butanol and ISO-Butanol with Gasoline SAE Technical Papers 1. ed. Warrensdale, Pennsylvania, USA: Society of Automotive Engineers, 2015, vol. 2015, issue September. P. 1 – 49. ISSN: 0148-7191. http://papers.sae.org/2015-24-2488/
 • MAZAČ, M., HERAJN, P. , and SVOBODA, M. The Equipment for Temperature Measurement Near a Gear Tooth Flank The Latest Methods of Construction Design 1. ed. Germany: Springer Science+Busines Media, 2015 P. 457 – 463. ISBN: 978-3-319-22761-0.
 • MAZAČ, M., HERAJN, P. , and SVOBODA, M. The Gear Tooth Flank Temperature Measurements System Transactions on electrical engineering 1. ed. Praha: ERGO NOMEN, o.p.s., K13114 FEE CTU in Prague, Technicka 1902/2, 166 27 Praha 6, Czech Republic, 2015, vol. Vol.4, issue 1. P. 27 – 30. ISSN: 1805-3386. http://www.transoneleng.org/index.php?o=an
 • MAZAČ, M. Zařízení pro měření teplot v blízkosti boků zubů ozubených kol – konstrukční řešení a stavba zařízení Studentská vědecká a odborná činnost 2015 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1, 2015 P. 64 – 73. ISBN: 978-80-7494-209-9.

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren