Laboratoř mikroskopie

Laboratoř mikroskopie je podpůrným pracovištěm Oddělení pokročilých materiálů poskytující mikroskopické, analytické a konzultační služby pro pracoviště CxI, fakult Technické Univerzity a zákazníky z řad firemních subjektů i laické veřejnosti.

Zaměření laboratoře

Hlavním předmětem činnosti laboratoře jsou mikroskopické, lokální chemické a krystalografické analýzy s cílem strukturní charakterizace, fázové identifikace, fraktografie a defektoskopie pro pracoviště Technické univerzity i zákazníky z řad firem i veřejnosti. Spolupracujeme se studenty při řešení jejich semestrálních, bakalářských, diplomových i disertačních prací. Významnou měrou se podílíme na výuce studentů fakult TU.

Zaměřujeme se na analýzy mikro- a nanomateriálů, kompozitů, tenkých vrstev, intermetalik, slitin železných i neželezných kovů, polymerních materiálů, geopolymerů, přírodních materiálů aj. Naše činnost zahrnuje například měření velikosti částic, určení jejich složení, identifikaci materiálových vad a příčin selhání strojních součástí, distribuce a statistické zpracování stanovených výsledků pro potřeby materiálového výzkumu.

 

 

Nabízíme

  • Analýzu struktury a povrchu materiálů
  • Výzkum příčin poruch konstrukčních dílů v průmyslové sféře
  • Analýzy a optimalizace vlastností nových materiálů vyvíjených v průmyslové sféře
  • Odborné poradenství a konzultace při optimalizaci technologických procesů a parametrů
  • Školení pracovníků v oblasti optické a elektronové mikroskopie a metalografického hodnocení materiálů

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Pracovník vědy a výzkumu

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Materiálové inženýrství

Strukturoskopie a fázová analýza

Syntéza, modifikace a utilizace nanomateriálů

Mikroskopie a mikroanalýza (SEM, AFM, EDS, WDS, EBSD)

Fotokatalýza

Hodnocení materiálových vlastností

E pavel.kejzlar@tul.cz

Publikace

2020

ANDRŠOVÁ, Z. aj. The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagons IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2020 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1757-8981. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/723/1/012001/pdf

FIJALKOWSKI, M. Thin SiNC/SiOC Coatings with a Gradient of Refractive Index Deposited from Organosilicon Precursor Coatings MDPI, 2020, roč. 10, č. 8. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/10/8/794

Kontakt

Laboratoř mikroskopie

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren