Tým Laboratoř mikroskopie

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

2024

 • AMOR, N. aj. Advances in heat exchangers for heat and mass transfer: a review The Journal of The Textile Institute Taylor & Francis, 2024 S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0040-5000. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00405000.2024.2311226?scroll=top&needAccess=true
 • PETRUSHENKO, S. aj. Carbon fabric coated with nanostructured zinc oxide layers for use in triboelectric self‑powered touch sensors Journal of Materials Science - Materials in Electronics SPRINGER, 2024, roč. 35, č. 414. S. neuvedeny (20 stran). ISSN: 0957-4522. https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-024-12187-2#article-info
 • ABDELKADER, M., PETRÍK, S., NESTLER, D. a FIJALKOWSKI, M. Ceramics 3D Printing: A Comprehensive Overview and Applications, with Brief Insights into Industry and Market Ceramics Basel: MDPI, 2024, roč. 2024, č. 7. S. 68 – 85. ISSN: 2571-6131. https://www.mdpi.com/2571-6131/7/1/6
 • SERDIUK, I., PETRUSHENKO, S., STOLBOVYI, V. a FIJALKOWSKI, M. Influence of Technological Parameters of Deposition on Physical and Mechanical Properties of Vacuum-Arc Multilayer Nitride Coatings Based on Chromium and Niobium Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Ukraine: NATL ACAD SCIENCES UKRAINE, 2024, roč. 46, č. 1. S. 23 – 46. ISSN: 1024-1809. https://mfint.imp.kiev.ua/en/abstract/v46/i01/0023.html

2023

 • KHAN, M. Z. aj. Effect of microwave power on bactericidal and UV protection properties of the ZnO nanorods grown cotton fabrics Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects AMSTERDAM: Elsevier B.V, 2023, roč. 664, č. MAY 5. S. neuvedeny (13 stran). ISBN: 978-80-87294-81-9, ISSN: 0927-7757. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.131135
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Flexible Hybrid and Single-Component Aerogels: Synthesis, Characterization, and Applications Langmuir Washington: American Chemical Society, 2023, roč. 39, č. 47. S. 16760–16775. ISSN: 0743-7463. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.3c01811
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Hybrid and Single-Component Flexible Aerogels for Biomedical Applications: A Review GELS MDPI, 2023, roč. 10, č. 1. S. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/10/1/4
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Method of manufacturing a heat-humidity exchange plate of an enthalpy air-to-air exchanger [patent] Udělen 20231226 pod číslem US 11,850,651 B2.
 • PETRUSHENKO, S. aj. Networked ZnO nanosheets produced by automatic SILAR method 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology IEEE, 2023 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 979-8-3503-9553-2. https://ieeexplore.ieee.org/document/10312837/authors#authors
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Teplo-vlhkosměnná deska a entalpický výměník [užitný vzor] Zapsán 20231221 pod číslem 37580.
 

Junior researchers

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Materiálové inženýrství

Strukturoskopie a fázová analýza

Syntéza, modifikace a utilizace nanomateriálů

Mikroskopie a mikroanalýza (SEM, AFM, EDS, WDS, EBSD)

Fotokatalýza

Hodnocení materiálových vlastností

2024

2023

 • HLAVÁČKOVÁ, V. aj. A protocol for the extraction of viable bacteria for identification of bacterial communities in bentonite Applied Clay Science ELSEVIER SCIENCE BV, 2023, roč. 232, č. FEB. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-1317. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131722004045
 • TAN, X. aj. Development and Characterization of Silane Crosslinked Cellulose/Graphene Oxide Conductive Hydrophobic Membrane Cellulose Springer Science and Business Media B.V., 2023, roč. 30, č. 7. S. 4561 – 4574. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-023-05079-x
 • MUSADDAQ, A. aj. Efficient fog collector with superhydrophobic coated surface Journal of the Textile Institute Oxon: Taylor & Francis, 2023, roč. 114, č. APR 28. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0040-5000. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00405000.2023.2207760
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding ACS Applied Nano Materials Washington, DC: American Chemical Society, 2023, roč. 6, č. 7. S. 5242 – 5254. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c05286
 • PENG, Q. aj. Insights into the large-size graphene improvement effect of the mechanical properties on the epoxy/glass fabric composites Polymer Composites Hoboken: WILEY, 2023, roč. 44, č. 11. S. 7430 – 7443. ISSN: 0272-8397. https://4spepublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.27635?af=R
 • BAKALOVA, T. aj. Moderní trendy v mikroskopii [konference].
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Možnosti nanovláken pro kryty ran: přehled technologií výroby III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ Brno: SYMMA, spol. s.r.o., 2023S. ISBN: 978-80-11-04155-7. http://symma.cz/hojeniran/down/hr_2023_program.pdf
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023
 • HOMUTA, V. aj. Postprocesní úpravy biodegradabilních elektricky zvlákněných nanovláken – povrchově strukturovaná nanovlákna Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023S. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf
 

Ostatní členové

Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

E zuzana.andrsova1@tul.cz

2024

2022

 • PETRÍK, S. aj. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

2019

2018

 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Effect of Different Factors on Measured Values of Indentation Hardness of Interstitial Free Steel by Depth Sensing Indentation Key Engineering Materials 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, 2018 S. 49 – 54. ISBN: 978-3-0357-1242-1, ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.784.49
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin Kovárenství 1. vyd. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 2018 S. 46 – 51. ISSN: 1213-9289. http://www.kovarenstvi.cz/cs/archiv/c65.html
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a VOLESKÝ, L. Optimalizace procesu svařování XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů 1. vyd. Plzeň: , 2018 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-261-0817-7. https://ping.zcu.cz/export/sites/ping/download/SBORNIK_PING_2018.pdf
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L. a PETRŮ, M. The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2018 S. 848 – 853. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z., BURIK, P. a SEIBERT, O. The Study of the Effect of Mechanical And Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes Manufacturing Technology 1. vyd. Usti n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 4. S. 585 – 592. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=42179785807
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren