Přístroje Laboratoř mikroskopie

Elektronový mikroskop Zeiss ULTRA Plus

Elektronový mikroskop Zeiss ULTRA Plus

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Rastrovací elektronový mikroskop s ultravysokým rozlišením vybavený Schottkyho katodou, zobrazovacími (SE2, InLens, ESB, AsB) a analytickými detektory (EDS, WDS, EBSD) umožňující komplexní charakteristiku nanomateriálů a struktur.

 
Elektronový mikroskop Tescan Vega 3

Elektronový mikroskop Tescan Vega 3

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Základní rastrovací elektronový mikroskop s wolframovou katodou pro rutinní nenáročné analýzy.

 
Mikroskop s rastrující sondou JPK Nanowizard 3

Mikroskop s rastrující sondou JPK Nanowizard 3

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Mikroskop s rastrující sondou (SPM) umožňující práci v režimech AFM (mikroskop atomárních sil) a MFM (mikroskopie magnetických sil), 3D charakterizaci a lokální měření tuhosti a adheze povrchu biologických, kovových i nekovových preparátů v plynném či kapalném prostředí.

 
Optický mikroskop ZEISS Axio Imager M2

Optický mikroskop ZEISS Axio Imager M2

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Přímý optický mikroskop s odraženým světlem, režimy BF (světlé pole), DF (tmavé pole), C-DIC (cirkulární diferenciální interferenční kontrast), motorizovaný stolek.

 
Optický mikroskop ZEISS Axio Observer A1

Optický mikroskop ZEISS Axio Observer A1

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Invertovaný optický mikroskop s průchozím světlem a fluorescenčním osvětlením pro pozorování transparentních vzorků.

 
Optický mikroskop Stemi 508

Optický mikroskop Stemi 508

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Stereoskopický mikroskop s možností digitálního záznamu obrazu umožňující fotodokumentaci a následnou analýzu mikro/makrostruktur.

 
Optický stereo mikroskop Stemi DV4

Optický stereo mikroskop Stemi DV4

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Makroskop pro rutinní náhledové pozorování struktur.

 
Precizní leštění ploch - Ion milling system SEM Mill 1060

Precizní leštění ploch - Ion milling system SEM Mill 1060

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Zařízení pro precizní leštění ploch svazkem Ar iontů. Dvě nezávisle nastavitelná iontová děla pod úhlem 0 – 10° a urychlovací napětí 0,1 – 6 kV. Precizní příprava mikro/nano-řezy svazkem iontů, leštění vzorků pro EBSD a příprava vzorků pro TEM.

 
Naprašovačka pro SEM vzorky Quorum Q150R ES

Naprašovačka pro SEM vzorky Quorum Q150R ES

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Kombinovaná napařovačka uhlíku a naprašovačka ušlechtilých kovů předně zlata, pro zvodivění povrchu elektricky nevodivých SEM vzorků. Vybavena komorou o velikosti 165mm a systémem pro měření tloušťky deponované vrstvy.

 
Rozbrušovací pila STRUERS Secotom-50

Rozbrušovací pila STRUERS Secotom-50

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Metalografická rozbrušovací pila umožňující přesné dělení materiálů.

 
Leštička/bruska STRUERS Tegramin 25

Leštička/bruska STRUERS Tegramin 25

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Semiautomatická bruska a leštička metalografických vzorků.

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren