Co bylo, ale hlavně, co bude: O společnosti, vědě a mé maličkosti

10. 1. 2023

Rok 2022 byl v mnoha směrech přelomový pro mě osobně, ale i pro celý svět. Z mého pohledu to byl neskutečně krátký rok, resp. byl naplněný tolika událostmi, které by se daly rozložit i na více let. Ve světě jako by skončila pandemie a vystřídal ji válečný konflikt, ceny téměř všeho prudce rostly a „katastrofických“ zpráv bylo více, než je zdrávo. Mám osobně to štěstí, že se obklopuji lidmi, kteří nevěší hlavu, snaží se brát věci tak, jak jsou, a nešíří negativitu.

Za rok 2022 jsem vděčný. Je to rok, kdy jsem získal řadu nových pracovních možností, s blízkými i přáteli začal nové projekty. Podařilo se mi odevzdat disertační práci, navštívil jsem řadu zemí a splnil se mi sen proletět se vrtulníkem nad nejkrásnějším ostrovem Havaje. Za vše dobré i to horší jsem rád, všeho si moc vážím a nic, co jsem mohl ovlivnit, bych neměnil.

Rok 2022 také vidím jako rok, který otevřel nové dveře pro vědu a výzkum. Ač se to může zdát „divné“, tak celosvětové problémy (kterým jsme čelili a stále tu jsou) jsou motorem pro vznik nových nápadů a vytváření efektivních řešení. Musíme řešit nové zdroje energie, nové technologie pro udržitelnost přírodních zdrojů, léky a ochranné prostředky, potravinové zdroje a mnohé další. Ve vědě vidím velký potenciál pro vyřešení mnoha nelehkých úkolů, ale současně zde musí být podpora ze strany společnosti, která se bohužel v roce 2022 poměrně „saturovala“ řešením problémů individuálních.

Nyní, kdy jsme vstoupili do nového roku, roku 2023, se společnost musí „oklepat“ a začít vytvářet nové hodnoty – osobní, ale také ty společenské. Já jsem začal tím, že jsem obhájil svou dlouholetou práci a získal jsem doktorský titul (Ph.D.). To je má osobní hodnota, ale zároveň to beru jako závazek vůči lidem, vůči společnosti. Rád bych své znalosti a zkušenosti předával dále a také pomocí nich přispěl tam, kde je to potřeba. Rok 2023 jistě přinese další nejistoty, ale jsem si jistý, že to bude vyváženo odstartováním nových příležitostí a obnovou dříve funkčních a přirozených běhů věcí. Nikdo však nemůže spoléhat, že to dobré přijde samo. Nepřijde.

Věda to v roce 2023 nebude mít lehké. Je zde až příliš otazníků a problémů k řešení. Bude dostatek financí pro oblast vědy a výzkumu? Budeme schopni problémy řešit dostatečně rychle a efektivně? Bude společnost připravena na nutné změny? Budou lidé ochotni vědcům věřit? Řešení problémů skrytých v těchto otázkách nalézám, ale jak jsem zmínil výše, bude k tomu potřeba spolupráce – vědců, společnosti, jednotlivců a vůdců. S ohledem na to, jaký bude vývoj situace, pojďme se všichni zkusit v roce 2023 zapojit do řešení palčivých problémů! Zkusme nesledovat negativní zprávy, nehodnotit na základě kusých a nerelevantních informací, zkusme poznávat nové možnosti a místa, věřit svému úsudku, a nikoliv manipulativním informacím, zaměřit se na svou rodinu a přátele a omezit své myšlení na nepřátele. Zkusme se snažit nalézt smysl v tom, co děláme a pokud ho nenalezneme, změňme to!

Změna, to bude v roce 2023 podstatné. Musíme toho změnit mnoho a já začnu tím, že se více než doposud zaměřím na řešení těch podstatných problémů a nebudu řešit malichernosti. Od roku 2023 očekávám nové výzvy, mnoho práce, postupnou stabilizaci společensko-ekonomické situace, méně konfliktů a návrat optimismu.

Pro mě bude rok 2023 jednoduše PRACOVNÍ. Minulý rok jsem toho započal příliš mnoho na to, abych tento rok zahálel. Sedět na gauči a koukat na TV mě prostě nebaví, takže svou energii (kterou zatím mám) budu věnovat do rozvoje sebe, vědy a společnosti. Chtěl bych spolupracovat na nových projektech řešících problémy v oblasti životního prostředí, věnovat se vývoji a komercionalizaci nanomateriálů, více popularizovat vědu, pokračovat v rozvoji velkého projektu, který jsme začali s mým blízkým kamarádem a také se trochu více věnovat „rodinnému businessu“ (pod tím si představte, co chcete :)

Když to takto píši, tak je toho opravdu hodně. Nikdy jsem neměl malé cíle a pravděpodobně i díky tomu se mi celkem daří (a nebojím se to napsat). Již dávno jsem pochopil, že něco dokázat nestojí nutně na inteligenci nebo schopnosti vytvářet světové vynálezy. Někdy „jen“ stačí věnovat naplnění svého cíle dostatek času, mít svou jasnou vizi a té se držet, obklopovat se správnými a pozitivními lidmi a „umět si povídat“ (znáte mě, já si rád povídám :)

Zásadní je dělat v roce 2023 jasná rozhodnutí, řešit společenské problémy, brát neúspěch jako další úkol, věnovat se práci, přátelům a rodině a nevěnovat se problémům, které nemají řešení… ztráta času je totiž to, co si nemůžeme dovolit!

Moc bych si přál, aby měl každý šanci vytvořit něco dobrého, v co věří a čím přispěje společnosti. Já věřím ve vědu, v lidi kolem mě a v to, co dělám. Čemu (komu) věříte vy?

Karel Havlíček, OTŽP

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren