Tým Oddělení grantové podpory

Ing. Markéta Pánková

Ing. Markéta Pánková

T +420 48535 3858

E marketa.pankova@tul.cz

Vedoucí oddělení grantové podpory

2022

 • TOMEŠOVA, K. aj. Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov - výstupy, výsledky, řešení, 2022 https://www.cameb.cz
 • TOMEŠOVA, K. aj. Souhrnná zpráva o fungování centra za dobu trvání projektu, 2022

2020

 • ŠVERMOVÁ, P., KÁBOVÁ, A., STAROSTINA, O. a PÁNKOVÁ, M. Human Resources And R&D At the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies And Innovation (TUL) Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2020, roč. 25, č. 1-2. S. 57 – 68. ISSN: 1640-9019. https://www.sciendo.com/article/10.2478/cdem-2020-0003
 

Ostatní členové

Ing. Jindřiška Hauerová

Ing. Jindřiška Hauerová

T +420 48535 2437

E jindriska.hauerova@tul.cz

2015

 • ČERNÍK, M. a HAUEROVÁ, J. Hydrogeologický a inženýrskogeologický kongres 2014 [konference].
 • PETRÍK, S., HAUEROVÁ, J. a KLOUČEK, V. NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART 2015 [konference].
 
Ing. Ivana Chramostová, Ph.D.

Ing. Ivana Chramostová, Ph.D.

T +420 48535 3878

E ivana.chramostova@tul.cz

2011

 • STANKOVÁ, E., CHRAMOSTOVÁ, I. a MARKOVÁ, J. Jak zní definice společensky odpovědného investování? Diskuze o SRI jako nové celosvětové investiční strategii Finanční řízení podniků a finančních institucí 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 2011 S. 468 – 474. ISBN: 978-80-248-2494-9.
 • MARKOVÁ, J. a CHRAMOSTOVÁ, I. Projekt SGS: Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • ORTOVÁ, M. aj. Společenská odpovědnost firem, aplikace ISO 26000 v Evropě 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 ISBN: 978-80-7372-807-6.

2010

 • ORTOVÁ, M. a CHRAMOSTOVÁ, I. Applicability of The Upcoming ISO 26000 Standard in The Conditions of The Norwegian Economy ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 S. 120 – 128. ISSN: 1803-9782.
 • CHRAMOSTOVÁ, I. a JANSOVÁ, M. Srovnání CSR v Norsku a Spolkové republice Německo , 2010 S. neuvedeny ( stran).

2009

 • CHRAMOSTOVÁ, I. Novelizace mezinárodního účetního standardu IAS 16 (Pozemky, budovy, zařízení) , 2009 S. neuvedeny ( stran).
 • CHRAMOSTOVÁ, I. Současný vývoj a predikce výdajů na výzkum a vývoj v České republice a v jednotlivých krajích v letech 2000 - 2013 , 2009 S. neuvedeny ( stran).
 
Ing. Darina Myšáková, Ph.D.

Ing. Darina Myšáková, Ph.D.

T +420 48535 3096

E darina.mysakova@tul.cz

2022

 • PETRŮ, M. aj. The 62nd International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2022) [konference].

2016

2015

 • PETRŮ, M., NOVÁK, O., LEPŠÍK, P. a MYŠÁKOVÁ, D. Experimental Analysis and Numerical Modelling of Interphase Interfaces of New Environmental Low-Energy Composites Applied Mechanics and Materials 1. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications Inc., 2015 S. 95 – 98. ISBN: 9783038354130, ISSN: 1662-7482. http://www.scientific.net/AMM.732.95

2014

 • PETRŮ, M., NOVÁK, O., LEPŠÍK, P. a MYŠÁKOVÁ, D. Numerical and Experimental Analysis of Interphase of New Environmental Low-energy Composites EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 1. vyd. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o, 2014 S. 101 – 102. ISBN: 978-80-231-0377-6.

2011

 • MYŠÁKOVÁ, D. Analýza využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice v letech 2003 až 2011 se zaměřením na bioplyn , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • MYŠÁKOVÁ, D. a JIRÁSKOVÁ, E. CSR aktivity Technické univerzity v Liberci , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • MYŠÁKOVÁ, D. Možnosti financování projektů bioplynových stanic , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • MYŠÁKOVÁ, D. a JIRÁSKOVÁ, E. Řízení podnikových investic v oblasti alternativních zdrojů energie , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • JIRÁSKOVÁ, E. a MYŠÁKOVÁ, D. Vývoj klasifikace ubytovacích zařízení v České republice , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 
Mgr. Olha Starostina

Mgr. Olha Starostina

T +420 48535 3271

E olha.starostina@tul.cz

Ekonom pro VaV

2020

 • ŠVERMOVÁ, P., KÁBOVÁ, A., STAROSTINA, O. a PÁNKOVÁ, M. Human Resources And R&D At the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies And Innovation (TUL) Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2020, roč. 25, č. 1-2. S. 57 – 68. ISSN: 1640-9019. https://www.sciendo.com/article/10.2478/cdem-2020-0003
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren