Tým Oddělení grantové podpory

Ing. Markéta Pánková

Ing. Markéta Pánková

T +420 48535 3858

E marketa.pankova@tul.cz

Vedoucí oddělení grantové podpory

2020

 • ŠVERMOVÁ, P., KÁBOVÁ, A., STAROSTINA, O. a PÁNKOVÁ, M. Human Resources And R&D At the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies And Innovation (TUL) Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2020, roč. 25, č. 1-2. S. 57 – 68. ISSN: 1640-9019. https://www.sciendo.com/article/10.2478/cdem-2020-0003
 

Ostatní členové

Ing. Ivana Chramostová, Ph.D.

Ing. Ivana Chramostová, Ph.D.

T +420 48535 3878

E ivana.chramostova@tul.cz

2011

 • STANKOVÁ, E., CHRAMOSTOVÁ, I. a MARKOVÁ, J. Jak zní definice společensky odpovědného investování? Diskuze o SRI jako nové celosvětové investiční strategii Finanční řízení podniků a finančních institucí 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 2011 S. 468 – 474. ISBN: 978-80-248-2494-9.
 • MARKOVÁ, J. a CHRAMOSTOVÁ, I. Projekt SGS: Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • ORTOVÁ, M. aj. Společenská odpovědnost firem, aplikace ISO 26000 v Evropě 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 ISBN: 978-80-7372-807-6.

2010

 • ORTOVÁ, M. a CHRAMOSTOVÁ, I. Applicability of The Upcoming ISO 26000 Standard in The Conditions of The Norwegian Economy ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 S. 120 – 128. ISSN: 1803-9782.
 • CHRAMOSTOVÁ, I. a JANSOVÁ, M. Srovnání CSR v Norsku a Spolkové republice Německo , 2010 S. neuvedeny ( stran).

2009

 • CHRAMOSTOVÁ, I. Novelizace mezinárodního účetního standardu IAS 16 (Pozemky, budovy, zařízení) , 2009 S. neuvedeny ( stran).
 • CHRAMOSTOVÁ, I. Současný vývoj a predikce výdajů na výzkum a vývoj v České republice a v jednotlivých krajích v letech 2000 - 2013 , 2009 S. neuvedeny ( stran).
 
Šárka Musilová

Šárka Musilová

T +420 48535 3822

E sarka.musilova@tul.cz

Ekonom pro VaV

tel: +420734518421

 
Ing. Zuzana Musilová

Ing. Zuzana Musilová

T +420 48535 3769

E zuzana.musilova@tul.cz

Ekonom pro VaV

Mobil: +420 775 977 740

 
Ing. Darina Myšáková, Ph.D.

Ing. Darina Myšáková, Ph.D.

T +420 48535 3096

E darina.mysakova@tul.cz

Ekonom pro VaV

2016

2015

 • PETRŮ, M., NOVÁK, O., LEPŠÍK, P. a MYŠÁKOVÁ, D. Experimental Analysis and Numerical Modelling of Interphase Interfaces of New Environmental Low-Energy Composites Applied Mechanics and Materials 1. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications Inc., 2015 S. 95 – 98. ISBN: 9783038354130, ISSN: 1662-7482. http://www.scientific.net/AMM.732.95

2014

 • PETRŮ, M., NOVÁK, O., LEPŠÍK, P. a MYŠÁKOVÁ, D. Numerical and Experimental Analysis of Interphase of New Environmental Low-energy Composites EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 1. vyd. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o, 2014 S. 101 – 102. ISBN: 978-80-231-0377-6.

2011

 • MYŠÁKOVÁ, D. Analýza využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice v letech 2003 až 2011 se zaměřením na bioplyn , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • MYŠÁKOVÁ, D. a JIRÁSKOVÁ, E. CSR aktivity Technické univerzity v Liberci , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • MYŠÁKOVÁ, D. Možnosti financování projektů bioplynových stanic , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • MYŠÁKOVÁ, D. a JIRÁSKOVÁ, E. Řízení podnikových investic v oblasti alternativních zdrojů energie , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • JIRÁSKOVÁ, E. a MYŠÁKOVÁ, D. Vývoj klasifikace ubytovacích zařízení v České republice , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 
Mgr. Olha Starostina

Mgr. Olha Starostina

T +420 48535 3271

E olha.starostina@tul.cz

Ekonom pro VaV

2020

 • ŠVERMOVÁ, P., KÁBOVÁ, A., STAROSTINA, O. a PÁNKOVÁ, M. Human Resources And R&D At the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies And Innovation (TUL) Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2020, roč. 25, č. 1-2. S. 57 – 68. ISSN: 1640-9019. https://www.sciendo.com/article/10.2478/cdem-2020-0003
 
Ing. Bc. Aneta Škodová

Ing. Bc. Aneta Škodová

E aneta.skodova@tul.cz

OGP - ekonom projekty VaV

 
Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

T +420 48535 3665, 48535 2346, mobile: 777 863 422

E pavla.svermova@tul.cz

CXI TUL - Vedoucí Oddělení technické podpory.  OGP - Mezinárodní VaV projekty.

EF KPE TUL - Společenská odpovědnost firem, management inovací, MSP.

 

2021

 • ŠVERMOVÁ, P. CSR Reporting and its Importance Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 501 – 510. ISBN: 978-80-7494-578-6. http://lef.tul.cz/year-2021/
 • SEMERÁDOVÁ, T., WEINLICH, P. a ŠVERMOVÁ, P. Evaluative Framework for Digital Competitiveness Achieving Business Competitiveness in a Digital Environment: Opportunities in E-commerce and Online Marketing 1. vyd. Cham: Springer Nature, 2021 S. 27 – 55. ISBN: 9783030931308.
 • MAZURCHENKO, A. a ŠVERMOVÁ, P. Expected Impact of a Digital Transformation on SMEs Competitiveness and Employees’ Competencies Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 397 – 404. ISBN: 978-80-7494-578-6. http://lef.tul.cz/year-2021/
 • SEMERÁDOVÁ, T. aj. Faktory úspěšnosti elektronického podnikání [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SEMERÁDOVÁ, T. aj. Jak na digitální marketingovou strategii firmy 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021 ISBN: 978-80-7494-564-9.
 • ŠVERMOVÁ, P., MADZÍK, P. a KRIŽO, P. Relationships between principles of CSR and real activities of organizations Conference Proceedings from International Scientific Conference 14th October 2021 Poprad, Slovak Republic Ružomberok: VERBUM, Catholic University in Ružomberok, Slovakia, 2021 S. 203 – 214.
 • ŠVERMOVÁ, P. Socially Responsible Online Marketing Achieving Business Competitiveness in a Digital Environment: Opportunities in E-commerce and Online Marketing 1. vyd. Cham: Springer Nature, 2021 S. 87 – 120. ISBN: 9783030931308.

2020

 • ŠVERMOVÁ, P. a ČERNÍK, M. Corporate Social Responsibility of Companies Producing PFOA Containing Waxes for Cross-Country Skiing Sustainability 1. vyd. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 12. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5141/htm
 • ŠVERMOVÁ, P., KÁBOVÁ, A., STAROSTINA, O. a PÁNKOVÁ, M. Human Resources And R&D At the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies And Innovation (TUL) Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2020, roč. 25, č. 1-2. S. 57 – 68. ISSN: 1640-9019. https://www.sciendo.com/article/10.2478/cdem-2020-0003
 • ČERNÍK, M., HRABÁK, P. a ŠVERMOVÁ, P. Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy Odpadové hospodářství 1. vyd. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2020 S. 38 – 39. ISSN: 1212-7779. http://www.odpadoveforum.cz/cz/
 
Ing. Pavla Vodrážková

Ing. Pavla Vodrážková

T +420 48535 3034

E pavla.vodrazkova@tul.cz

Ekonom pro VaV

Mobil : +420 776 832 162

 
Ing. Lucie Žďánská

Ing. Lucie Žďánská

T +420 48535 3568

E lucie.zdanska@tul.cz

OGP - ekonom projekty VaV, inovační vouchery

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren