Seznam zaměstnanců

Ing. Darina Myšáková, Ph.D.

Ing. Darina Myšáková, Ph.D.

T +420 48535 3096

E darina.mysakova@tul.cz

Kancelář 4.010

Zařazení
  • Oddělení grantové podpory (OGP): člen(ka) oddělení
IS/STAG
profil na portálu STAG

2022

  • PETRŮ, M. aj. The 62nd International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2022) [konference].

2016

2015

  • PETRŮ, M., NOVÁK, O., LEPŠÍK, P. a MYŠÁKOVÁ, D. Experimental Analysis and Numerical Modelling of Interphase Interfaces of New Environmental Low-Energy Composites Applied Mechanics and Materials 1. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications Inc., 2015 S. 95 – 98. ISBN: 9783038354130, ISSN: 1662-7482. http://www.scientific.net/AMM.732.95

2014

  • PETRŮ, M., NOVÁK, O., LEPŠÍK, P. a MYŠÁKOVÁ, D. Numerical and Experimental Analysis of Interphase of New Environmental Low-energy Composites EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 1. vyd. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o, 2014 S. 101 – 102. ISBN: 978-80-231-0377-6.

2011

  • MYŠÁKOVÁ, D. Analýza využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice v letech 2003 až 2011 se zaměřením na bioplyn , 2011 S. neuvedeny ( stran).
  • MYŠÁKOVÁ, D. a JIRÁSKOVÁ, E. CSR aktivity Technické univerzity v Liberci , 2011 S. neuvedeny ( stran).
  • MYŠÁKOVÁ, D. Možnosti financování projektů bioplynových stanic , 2011 S. neuvedeny ( stran).
  • MYŠÁKOVÁ, D. a JIRÁSKOVÁ, E. Řízení podnikových investic v oblasti alternativních zdrojů energie , 2011 S. neuvedeny ( stran).
  • JIRÁSKOVÁ, E. a MYŠÁKOVÁ, D. Vývoj klasifikace ubytovacích zařízení v České republice , 2011 S. neuvedeny ( stran).

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren