Přihlásit

Konkurenceschopné strojírenství

Laboratoře CxI dlouhodobě podporují vývojové aktivity průmyslových subjektů v přilehlých regionech, jednak zaměřených na vývoj a výrobu strojů, zařízení a dopravních prostředků a jednak na uplatnění nových technologií a technologických postupů k zajištění vyššího stupně inovace průmyslové výroby. Laboratorní pracoviště jsou zaměřena na následující výzkumné oblasti:

Zavádění pokročilých technologií do vývoje výrobních strojů

  • zajištění zpracovatelnosti materiálů,
  • výroba komponentů a finálních výrobků,
  • vyšší spolehlivost a snižování provozních nákladů,
  • sofistikované struktury výrobních strojů a robotů s mechatronickými systémy,
  • nové pohonné jednotky strojů a mobilních prostředků.

Komplexní řešení specifických problémů z oblasti strojírenské techniky

  • optimalizace vlastností strojů, 
  • zvýšení výkonnosti a životnosti strojů
  • snížení energetické náročnosti,
  • minimalizace vibrací a hluku,
  • vývoj a optimalizace bezpečných strojírenských konstrukcí.

Aplikace nových poznatků materiálového výzkumu

  • návrh pokročilých strojírenských konstrukcí,
  • vývoj nových strojních zařízení a provozních linek,
  • progresivní technologie zpracování technických materiálů,
  • aplikace nanotechnologií (chladící a řezné kapaliny, hydrofobita, tenké vrstvy...)
  • výroba lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů.

Výzkum a vývoj se dále zaměřuje do oblastí zpracovatelského a automobilového průmyslu s velkým aplikačním potenciálem a vědečtí pracovníci pravidelně komunikují s podnikatelskou sférou pro zjišťování potřeb podniků v daném průmyslovém oboru. Prioritní se v posledních letech stala bezpečnost strojírenských konstrukcí.

Vložte obrázek 167x167

Informace o výzkumném programu konkurenceschopné strojírenství a přidružených laboratořích (PFD)

Vedoucím výzkumného programu Konkurenceschopné strojírenství je prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. (jaroslav.beran@tul.cz)