Přihlásit

Základní výzkum

V základním výzkumu probíhá studium fyziky procesů spojených s tvorbou nanomateriálů a popisem fyzikálních principů elektrostatického zvlákňování. Vzhledem k relativní novosti oboru není dosud většina procesů podrobně fyzikálně popsána. Znalost jejich fyzikální podstaty, důležitých proměnných a jejich vlivu je nezbytná k řízení procesů přípravy a vlastností připravovaných materiálů. K poznání fyzikálních zákonitostí procesů jsou konstruovány elektrohydrodynamické modely, které jsou porovnávány s experimentálními výsledky. K popisu elektrostatického zvlákňování jsou využívány nástroje polymerní fyziky. Teoretickým východiskem fyzikálního popisu jevu elektrostatického zvlákňování je samo-organizace na základě mechanismu nejrychleji rostoucí nestability. K těmto mechanismům se vztahuje experimentální studium tvorby nanovláken a její parametry. Cílem této části je kompletní fyzikální popis procesů probíhajících při elektrostatickém zvlákňování polymerních roztoků a tavenin jako základ ke kvalifikovanému vývoji technologií a jejich ovládání.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR