Přihlásit

Mapa stránek

 1. /
  1. Novinky
  2. Kalendář akcí
  3. O NÁS
   1. Nabízíme firmám
   2. Reference
   3. Organizační struktura
   4. Výběrová řízení
   5. Videa
   6. Kontakt
   7. Úřední deska
    1. Příkazy ředitele
    2. Směrnice ředitele
    3. Řády a předpisy CxI
    4. Vědecká rada CxI
   8. Ke stažení
   9. Videa skyscan
   10. Video Pazourek
   11. Přístrojový deník
  4. Výzkumné projekty
   1. Nové výzvy
   2. Publikace a patenty
   3. Norské fondy
   4. Projekty Preseed
    1. Preseed
    2. Nové technologie a speciální komponenty strojů
    3. Envitech
    4. Nanomateriály
    5. Envitech IA1
    6. Envitech IA2
    7. Envitech IA3
    8. Envitech IA4
    9. Envitech IA5
    10. Nano IA1
    11. Nano IA2
    12. Nano IA3
    13. Nano IA4
    14. Nano IA5
    15. Nano IA6
    16. Nano IA7
    17. Nano IA8
   5. TAČR Gama
   6. Analyzátor provozních stavů dopravních prostředků
   7. Implementace algoritmů konvolučních filtrů do hardware programovatelných obvodů
   8. Gama_Program pro výpočet přesného křížového vinutí
   9. Gama_Tenkostěnné textilní struktury (tkané a pletené) pro cévní chirurgii
   10. Gama_Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů
   11. Gama_Možnosti klinického využití a komercionalizace objektivního stanovení viskoelastických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ
   12. Gama_Vysokorychlostní systém navíjení příze pro dopřádací stroje
   13. Gama_Polymerní kompozit s částicovým rostlinným plnivem
   14. Gama_Ochranné oděvy proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření s dostatečným komfortem a dalšími přidanými vlastnostmi
   15. Gama_Průmyslové zařízení pro automatizovanou optickou inspekci laserem vytvořených značek a popisů
   16. Gama_Prototyp měřícího systému na monitorování a objektivní hodnocení parametrů kvality technických tkanin
   17. Gama_Ortopedická matrace s proměnnou tuhostí
   18. Gama_Ekologická technologie vyčesávání pro povrchovou úpravu plstěných struktur
   19. Gama_Textilní kompozitní materiál obsahující konvenční polymerní vlákna a nanovlákna.
   20. Gama_Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci
   21. Gama_Geopolymerní kompozity pro sanitární techniku
   22. OP PIK
    1. Souhrnné informace
    2. Modulární systém úpravy znečištěných vod
    3. Dynamické víceosé elektrohydraulické rekuperační jednotky
    4. Znalostní báze pro vyřazování JEZ
    5. Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů
    6. Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky spalovacích motorů
    7. Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií
   23. Ministerstvo vnitra
    1. Využití moderních metod modelování při vývoji a zkoušení protipožárních uzávěrů
    2. Vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva a infrastruktury
   24. AMiCE
  5. Služby
   1. Spolupráce s průmyslem
    1. Struktura spolupráce
    2. Advanced materials industrial association
    3. Příklady úspěšné spolupráce
    4. Přístroje
    5. Kontakt
   2. Akreditované laboratoře
   3. Analýzy a testování
    1. Biologické analýzy
    2. Chemické analýzy
    3. Fyzikální analýzy
    4. Analýzy materiálů
    5. Analýzy vody, půdy a vzduchu
    6. Testování prototypů
    7. Optické analýzy
   4. Nanomateriály
    1. Nanomateriály
    2. Nanovlákna
    3. Nanopovrchy
    4. Nanokompozity
   5. Polymery
    1. Geopolymery
    2. Měření a analýzy
   6. Informatika a modelování
    1. Modelování
    2. Vývoj SW
   7. Stroje a díly
    1. Konstrukce strojů
    2. Měření parametrů
    3. Výzkum a vývoj
   8. Robotika a mechatronika
    1. Měření a simulace
    2. Návrhy a automatizace
   9. 3D tisk a prototypy
    1. 3D tisk
    2. Výroba prototypů
    3. Výzkum a vývoj
   10. Automotive
    1. Zkoušky a simulace
    2. Výzkum a vývoj
  6. Materiálový výzkum
   1. Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
    1. O oddělení
    2. Laboratoř hodnocení nanovrstev
    3. Laboratoř keramiky
    4. Laboratoř analytických metod
    5. Laboratoř plazmatických úprav
    6. Laboratoř geopolymerních nanostruktur
   2. Oddělení fyzikálních měření
    1. O oddělení
    2. Laboratoř mechaniky tekutin
    3. Laboratoř pro výrobu vzorků a prototypů výrobků
   3. Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
    1. O oddělení
    2. Laboratoř chemických sanačních procesů
    3. Fyzikálně chemická laboratoř nanomateriálů
    4. Laboratoř biotechnologií
   4. Oddělení nanotechnologie a informatiky
    1. O oddělení
    2. Laboratoř aplikace nanomateriálů
    3. Laboratoř aplikace modelů
   5. Laboratoř metamateriálů
   6. Základní výzkum
   7. Technologická část
   8. Konstrukční část
  7. Strojírenství
   1. Oddělení konstrukce strojů
    1. O oddělení
    2. Laboratoř přípravy nanovláken a nanopovrchů
    3. Laboratoř inovace textilních strojů
    4. Hydrodynamická laboratoř
    5. Laboratoř mechaniky
   2. Oddělení průmyslových technologií
    1. O oddělení
    2. Laboratoř progresivních strojírenských technologií
    3. Laboratoř prototypových technologií a procesů
    4. Laboratoř třískových technologií a procesů
   3. Oddělení mechatronických systémů
    1. O oddělení
    2. Laboratoř řízených elektrických pohonů a servomechanismů
    3. Laboratoř robotických soustav
   4. Oddělení vozidel a motorů
    1. O oddělení
    2. Laboratoř pohonných jednotek
   5. Laboratoř systémové integrace
  8. Pořádáme
   1. Semináře a workshopy
   2. NART
   3. 3D Trends
   4. Permea Melpro