+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Jaký byl rok 2023 na CXI a jaké jsou novinky pro rok 2024

20. 12. 2023

Setkání zaměstnanců přineslo zhodnocení minulého roku a změny pro rok 2024

Na tradičním předvánočním setkání zaměstnanců Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI TUL), které se konalo 19. prosince, jsme se ohlédli za událostmi roku 2023. Ředitel CXI Mirek Černík se ve svém projevu zaměřil na klíčové momenty uplynulých 12 měsíců a poděkoval zaměstnancům za jejich vysoké pracovní nasazení.

„Rok 2023 uběhl poměrně rychle a přinesl řadu významných událostí. Jako pozitivní vnímám, že se nám podařilo podat 131 nových projektů, což je více než vloni. Rovněž se zvýšil počet publikací a citací. Daří se nám pracovat na rostoucí odborné reputaci našeho Ústavu,“ řekl Černík. Ústav je na příští rok finančně zajištěný, a to lépe než v minulém roce. Některé projekty CXI jsou stále v procesu hodnocení, což představuje naději na další úspěchy a je to důvod k optimismu.

„Navzdory všudypřítomné entropii vidím u vás všech neutuchající nadšení a chuť pracovat na CXI. Budeme i nadále vytvářet podporující podmínky, abychom se všichni v práci cítili dobře a měli jsme možnosti rozvíjet svůj osobní i vědecký potenciál. Všem zaměstnancům bez rozdílu za jejich dobrou práci a pozitivní přístup děkuji,“ řekl ředitel Černík.

Změny pro rok 2024

Personální změny se dotknou vedoucích míst 3 oddělení. Novým vedoucím Oddělení environmentální chemie se stal Stanislaw Waclawek, Oddělení pokročilých materiálů nově povede Mateuzs Fijalkowski a ve funkci vedoucího Oddělení mechatronických systémů a robotiky střídá Petra Tůmu nově Tomáš Martinec.

Další významnou změnou je nově vytvořené Oddělení 3D technologií. Povede ho Jiří Šafka se svým týmem z původní laboratoře 3D tisku a budou pokračovat ve svých expertních aktivitách: 3D tisk s využitím nejvhodnější technologie s ohledem na zpracovávaný materiál a vlastnosti produktů. Dále se zaměřují na přípravu dat, optimalizaci geometrie produktů nebo jejich individuálních prvků (topologické optimalizace), post-procesingové operace a vývoj nových udržitelných materiálů pro aditivní technologie.

Původní Oddělení pokročilých technologií pod vedením Jiřího Bobka pokračuje dále a zaměří se na nový rozvoj.

Jedním z našich klíčových projektů, které začínají v roce 2024, bude TransTech4SME. Díky tomu budeme moci posílit své přístrojové vybavení a koupit nový mikroskop FIB-SEM dual-beam. Tento specializovaný mikroskop umožní tzv. FIB, tj. plasmový fokusovaný svazek (gravírování, ořezávání, nanášení materiálu).

Nový rok přinese změny i v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Od 1.1. 2024 bude platit tzv. Konsolidační balíček. S ohledem na tento finanční strop od vlády bude řada benefitů omezena. Vedení univerzity o nových podmínkách rozhodne v lednu. Budeme vás o tom informovat.

CXI má za cíl být předním výzkumným centrem v oblasti inovací nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. „Tuto vizi se nám daří naplňovat především díky vám, našim lidem a vaší kreativitě, spolupráci a přístupu založeném na vzájemné podpoře a respektu,“ doplnil Černík.

Po setkání zaměstnanců následoval neformální program pro celý tým CXI. Posílili jsme kolektivní sounáležitost a týmového ducha. Děkujeme všem za příjemnou atmosféru, jakou umíme udělat.

 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren