+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Project:

Metody a prostředky pro měření tepelného toku izolačními vrstvami

Realization period:01.01. 2020 – 31.12. 2020

Leader at TUL:doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Předkladatelům není známo, že by byl dostupný levný, robustní snímač tepelného toku s integrovanou mikropočítačovou jednotkou pro vyhodnocení měřené veličiny a zajištění dalších funkcí (linearizace, kompenzace vlivu okolních podmínek, autodiagnostika apod.). Projekt si dává za cíl takový snímač vyvinout a představit. Snímač bude vybavený digitálním rozhraním připraveným pro vytváření skupin (sítí) snímačů s následným vyhodnocením a interpretaci v nadřazeném výpočetním prostředku (počítač PC). To umožní vyhodnocení průniku tepla současně v desítkách až stovkách bodů izolační vrstvy.

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren