+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Publication Laboratory of microscopy

2023

KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. et al. Možnosti nanovláken pro kryty ran: přehled technologií výroby III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ Brno: SYMMA, spol. s.r.o., 2023pp. ISBN: 978-80-11-04155-7. http://symma.cz/hojeniran/down/hr_2023_program.pdf

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. Povrchově strukturovaná nanovlákna pro biologické aplikace Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023pp. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf

2020

ANDRŠOVÁ, Z. et al. The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagons IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1. ed. Institute of Physics Publishing, 2020 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1757-8981. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/723/1/012001/pdf

2016

VOLESKÝ, L. Effect of titanium ion implantation and deposition on hydrogenation behavior of Zr-1Nb alloy Surface and Coatings Technology 1. ed. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2016, vol. 308, issue DEC 25 2016. P. 2 – 9. ISSN: 0257-8972. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897216309161

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren