+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Publication Process Modeling and Artificial Intelligence

2022

KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. , and HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.

WACLAWEK, S. et al. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022 P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#

MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and KOCI, J. Object Detection Using Microsoft HoloLens by a Single Forward Propagation CNN Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization 15. ed. Springer, 2022 P. neuvedeny (11 stran). ISBN: 978-3-030-97196-0.https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97196-0_42

2021

CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]

CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren