+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Publication Department of sw architecture and development

2022

MOEZZI, R. , and RAHIMIAN KOLOOR, S. S. A Numerical Study of the effect of Bolt Thread Geometry on the Load Distribution of Continuous Threads Journal of Engineering Research University of Kuwait, 2022, vol. 10, issue 2 B. P. 158 – 173. ISSN: 2307-1877. https://kuwaitjournals.org/jer/index.php/JER/article/view/9785

VU, T. M. et al. Autonomous Vehicle Tracking Based on Non-Linear Model Predictive Control Approach Applications of Computational Science in Artificial Intelligence 1. ed. IGI Global, 2022 P. 74 – 131. ISBN: 978-1799890140.https://www.igi-global.com/chapter/autonomous-vehicle-tracking-based-on-non-linear-model-predictive-control-approach/302063

VU, T. M., MOEZZI, R., DHOSKA, K. , and CÝRUS, J. Calculation and Simulation of Vehicle Steering Dynamics International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, 2022 P. 942 – 953. ISSN: 26137305. https://www.ijitis.org/index.php/ijitis/article/view/164

ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. , and HANČIL, D. Detekovací stanice vad automobilních filtrů [funkční vzorek]

KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. , and HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Fuzzy System for Clutch Engagement And Vibration Control in Parallel Hybrid Electric Vehicle Mechatronic systems and control ActaPress, 2022, vol. in press, issue in press. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 2561-178X. https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=55232

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Hybrid Electric Vehicle Modelling And Fuel Economy Regression Analysis Mechatronic systems and control ActaPress, 2022, vol. 50, issue 4. P. 171 – 181. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/PaperInfo.aspx?paperId=55234

MOEZZI, R. et al. Object Detection Using Microsoft HoloLens by a Single Forward Propagation CNN Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization 15. ed. Springer, 2022 P. 507 – 517. ISBN: 978-3-030-97196-0. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97196-0_42

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Optimal Fuel Consumption Modelling, Simulation, and Analysis for Hybrid Electric Vehicles Applied System Innovation MDPI, 2022, vol. 5, issue 2. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 25715577. https://www.mdpi.com/2571-5577/5/2/36

VU, T. M., MOEZZI, R. , and CÝRUS, J. Smart Mechatronic Elbow Brace using EMG Sensors International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, 2022 P. 865 – 873. ISSN: 26137305. https://www.ijitis.org/index.php/ijitis/article/view/152

2021

VU, T. M. et al. Automatic Clutch Engagement Control for Parallel Hybrid Electric Vehicle Energies Basel: MDPI, 2021, vol. 14, issue 21. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7256

MOEZZI, R. , and PETRŮ, M. Effect of the Grain Sizes on the Ultrasonic Propagation and Attenuation on Different Types of Steels Microstructure During Non-Destructive Testing Annales de Chimie: Science des Materiaux 1. ed. IIETA, 2021, vol. 45, issue 4. P. 329 – 334. ISSN: 0151-9107. https://doi.org/10.18280/acsm.450408

VU, T. M. et al. Feasible Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, vol. 11, issue 23. P. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/23/11143

CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]

CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

PETRŮ, M. et al. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]

MALENA, V. et al. Inteligentní regulační subsystém pro ohřívače vzduchu [funkční vzorek]

VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Model Predictive Control for Autonomous Driving Vehicles Electronics Basel: MDPI, 2021, vol. 10, issue 21. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2079-9292. https://www.mdpi.com/2079-9292/10/21/2593

VU, T. M. et al. Parallel Hybrid Electric Vehicle Modelling and Model Predictive Control Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, vol. 11, issue 22. P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/10668

MARTINEC, T. Snímač kvality povrchu vytvořeného 3D tiskem [utility model] Enlisted at 20210803 as No. 35302. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/38885&plang=CS

KOČÍ, J., HANČIL, D. , and ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Available from: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

MOEZZI, R. Ti/SiC Based Metal Matrix Composites by Using Self-Propagating High Temperatures Synthesis (SHS) Revue des Composites et des Matériaux Avancés 1. ed. International Information and Engineering Technology Association, 2021, vol. 31, issue 3. P. 125 – 129. ISSN: 1169-7954. https://www.iieta.org/journals/rcma/paper/10.18280/rcma.310302

SVRČEK, J., TŮMA, P. , and MARTINEC, T. Více směrový 3D tisk s využitím průmyslového robota [souhrnná výzkumná zpráva].

2020

MOEZZI, R. , and CÝRUS, J. Control of Radial Increment And Winding Density of Composite Cylindrical Shells MM Science Journal 1. ed., 2020, vol. 2020, issue 11. P. 4149 – 4153. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/november-2020/articles/control-of-radial-increment-and-winding-density-of-composite-cylindrical-shells

CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. ed. Springer, Cham, 2020 P. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10

MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. , and CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. ed. Oxford: Elsevier, 2020 P. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320318101

ZDVYHAL, M. Metodika přípravy a optimalizace 3D dat s výstupem pro VR a AR

KRČMAŘÍK, D. et al. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]

KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. ed. Cham: Springer, 2020 P. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65

KAJZR, D. et al. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].

KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. , and ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Available from: http://cxi.tul.cz/cameb.

KRČMAŘÍK, D. , and PETRŮ, M. Systém pro kontrolu kvality osazení LED pro energeticky nenáročné osvětlování [funkční vzorek]

MOEZZI, R. Teaching IoT using raspberry Pi based RC-Car Proceedings of the 30th International Conference on Cybernetics and Informatics, K and I 2020 1. ed. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020 P. 1 – 7. ISBN: 978-172814381-1. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9039881

KRČMAŘÍK, D. et al. Zařízení pro napájení elektroniky internetu věcí na zemědělském stroji [utility model] Enlisted at 20200901 as No. 34350. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034350.pdf

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren