+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Ivana Chramostová, Ph.D.

Ing. Ivana Chramostová, Ph.D.

T +420 48535 3878

E ivana.chramostova@tul.cz

Jobs
  • (OGP): Member of department

2011

  • STANKOVÁ, E., CHRAMOSTOVÁ, I. , and MARKOVÁ, J. Jak zní definice společensky odpovědného investování? Diskuze o SRI jako nové celosvětové investiční strategii Finanční řízení podniků a finančních institucí 1. ed. Ostrava: Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 2011 P. 468 – 474. ISBN: 978-80-248-2494-9.
  • MARKOVÁ, J. , and CHRAMOSTOVÁ, I. Projekt SGS: Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě , 2011 P. neuvedeny ( stran).
  • ORTOVÁ, M. et al. Společenská odpovědnost firem, aplikace ISO 26000 v Evropě 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 ISBN: 978-80-7372-807-6.

2010

  • ORTOVÁ, M. , and CHRAMOSTOVÁ, I. Applicability of The Upcoming ISO 26000 Standard in The Conditions of The Norwegian Economy ACC Journal 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 P. 120 – 128. ISSN: 1803-9782.
  • CHRAMOSTOVÁ, I. , and JANSOVÁ, M. Srovnání CSR v Norsku a Spolkové republice Německo , 2010 P. neuvedeny ( stran).

2009

  • CHRAMOSTOVÁ, I. Novelizace mezinárodního účetního standardu IAS 16 (Pozemky, budovy, zařízení) , 2009 P. neuvedeny ( stran).
  • CHRAMOSTOVÁ, I. Současný vývoj a predikce výdajů na výzkum a vývoj v České republice a v jednotlivých krajích v letech 2000 - 2013 , 2009 P. neuvedeny ( stran).

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren