+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D.

T +420 48535 3932

E jindrich.cyrus@tul.cz

Jobs
 • (OSW): Department head

2023

 • GHEIBI, M. et al. Design of a Decision Support System to Operate a NO2 Gas Sensor Using Machine Learning, Sensitive Analysis and Conceptual Control Process Modelling Chemosensors Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2023 P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2227-9040. https://www.mdpi.com/2227-9040/11/2/126

2022

 • VU, T. M. et al. Autonomous Vehicle Tracking Based on Non-Linear Model Predictive Control Approach Applications of Computational Science in Artificial Intelligence 1. ed. IGI Global, 2022 P. 74 – 131. ISBN: 978-1799890140.https://www.igi-global.com/chapter/autonomous-vehicle-tracking-based-on-non-linear-model-predictive-control-approach/302063
 • VU, T. M., MOEZZI, R., DHOSKA, K. , and CÝRUS, J. Calculation and Simulation of Vehicle Steering Dynamics International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, 2022 P. 942 – 953. ISSN: 26137305. https://www.ijitis.org/index.php/ijitis/article/view/164
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Fuzzy System for Clutch Engagement And Vibration Control in Parallel Hybrid Electric Vehicle Mechatronic systems and control ActaPress, 2022, vol. in press, issue in press. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 2561-178X. https://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=55232
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Hybrid Electric Vehicle Modelling And Fuel Economy Regression Analysis Mechatronic systems and control ActaPress, 2022, vol. 50, issue 4. P. 171 – 181. ISSN: 2561-1771. https://www.actapress.com/PaperInfo.aspx?paperId=55234
 • PETRŮ, M. et al. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. et al. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • MOEZZI, R. et al. Object Detection Using Microsoft HoloLens by a Single Forward Propagation CNN Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization 15. ed. Springer, 2022 P. 507 – 517. ISBN: 978-3-030-97196-0. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97196-0_42
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Optimal Fuel Consumption Modelling, Simulation, and Analysis for Hybrid Electric Vehicles Applied System Innovation MDPI, 2022, vol. 5, issue 2. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 25715577. https://www.mdpi.com/2571-5577/5/2/36
 • VU, T. M., MOEZZI, R. , and CÝRUS, J. Smart Mechatronic Elbow Brace using EMG Sensors International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, 2022 P. 865 – 873. ISSN: 26137305. https://www.ijitis.org/index.php/ijitis/article/view/152

2021

 • VU, T. M. et al. Automatic Clutch Engagement Control for Parallel Hybrid Electric Vehicle Energies Basel: MDPI, 2021, vol. 14, issue 21. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7256
 • VU, T. M. et al. Feasible Trajectories Generation for Autonomous Driving Vehicles Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, vol. 11, issue 23. P. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/23/11143
 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]
 • VU, T. M., MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and HLAVA, J. Model Predictive Control for Autonomous Driving Vehicles Electronics Basel: MDPI, 2021, vol. 10, issue 21. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2079-9292. https://www.mdpi.com/2079-9292/10/21/2593
 • VU, T. M. et al. Parallel Hybrid Electric Vehicle Modelling and Model Predictive Control Applied Sciences Basel: MDPI, 2021, vol. 11, issue 22. P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/10668

2020

2019

 • KOČÍ, J., CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D. , and SVRČEK, J. Funkční vzorek makety vozu a hybridní scény VR/AR [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Hololens Used for Precise Position Tracking of the Third Party Devices - Autonomous Vehicles Communications, Scientific Letters of the University of Zilina 1. ed. Zilina: University of Zilina, 2019, vol. 21, issue 2. P. 18 – 23. ISSN: 1335-4205. http://www3.uniza.sk/komunikacie/archiv/2019/2/2_2019en.pdf
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Motion tracking in mixed reality Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. ed. Czech Society for Mechanics, 2019 P. 232 – 240. ISBN: 978-802145766-9.

2017

 • KOČÍ, J., TUMAJER, P., MARTINEC, T. , and CÝRUS, J. IIoT vizualizační jednotka [souhrnná výzkumná zpráva].

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren