+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

T +420 48535 3897

E jiri.bobek@tul.cz

Jobs
 • (OPT): Department head

2024

 • BOBEK, J. Polymerní kompozitní materiál na bázi polyhydroxybutyrát-co-hydroxyvalerátu se zrychlenou biodegradací [utility model] Enlisted at 20240319 as No. 37781.

2023

2022

2020

 • BORŮVKA, M. et al. Solid and microcellular polylactide nucleated with PLA stereocomplex and cellulose nanocrystals Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1. ed. DORDRECHT: SPRINGER, 2020, vol. 142, issue 2. P. 695 – 713. ISSN: 1388-6150. https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-020-09477-2

2019

2018

 • BRDLÍK, P., BOBEK, J. , and SAILOR, N. Computer analysis of polyolefins produced with injection molding process using physical blowing agents Materials Science Forum 919. ed. Zurich: Trans Tech Publications Ltd., 2018 P. 299 – 306. ISSN: 0255-5476.
 • BĚHÁLEK, L. et al. Fused deposition modeling vs. Injection moulding: influence of fiber orientation and layer thickness on the mechanical properties MM Science Journal Praha: MM Publishing, s.r.o., 2018, vol. 12, issue December. P. 2722 – 2726. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/journal/issues/december-2018/articles/fused-deposition-modelling-vs-injection-moulding-influence-of-fiber-orientation-and-layer-thickness-on-the-mechanical-properties
 • ACKERMANN, M. et al. Impact testing of H13 tool steel processed with use of selective laser melting technology Materials Science Forum - Novel Trends in Production Devices and Systems IV Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 P. 43 – 51. ISSN: 0255-5476.
 • BOBEK, J. Ověření zpracovatelnosti biokompozitních materiálů technologií 3D tisku [ověřená technologie]. 2018.
 • BOBEK, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. , and PŘINDIŠ, J. Polymerní kompozitní materiál na bázi akrylonitrilbutadienstyrenu pro 3D tisk [utility model] Enlisted at 20181126 as No. 32369. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032369.pdf

2017

2016

 • HABR, J., BOBEK, J., BĚHÁLEK, L. , and SEIDL, M. Adhesion additive influence on polyamide nano polymer composite properties Defect and Diffusion Forum 1. ed. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 P. 142 – 145. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1012-0386. http://www.scientific.net/DDF.368.142
 • BOBEK, J. Analýza dílů vyrobených z polymerních materiáů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. et al. Evaluation of the impact of production parameters on the final properties of the part made of nylon 12 with rapid prototyping technology (FDM) MM Science Journal MM Publishing, 2016, vol. 2016, issue September. P. 956 – 959. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201638.pdf
 • HABR, J. et al. Hybridní polymerní kompozit s přírodními a skleněnými vlákny [utility model] Enlisted at 20160830 as No. 29734.
 • HABR, J. et al. Hybridní polymerní kompozit s vlákny přírodního původu a skleněnými dutými kuličkami [utility model] Enlisted at 20160621 as No. 29559.
 • HABR, J., SEIDL, M. , and BOBEK, J. Impact of innovative cooling system on mechanical properties of moulded parts Defect and Diffusion Forum 1. ed. Pfaffikon, Schwizerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016 P. 49 – 52. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1012-0386. http://www.scientific.net/DDF.368.49
 • SEIDL, M. et al. Influence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer composites Materials Science Forum 1. ed. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 P. 123 – 132. ISBN: 978-3-03835-728-5, ISSN: 0255-5476. http://www.scientific.net/MSF.862.123
 • SEIDL, M., HABR, J., ŠAFKA, J. , and BOBEK, J. Mechanical properties of metal-plastic composite with internal fractal shape reinforcing structure Defect and Diffusion Forum 368. ed. Trans Tech Publications Ltd, 2016 P. 170 – 173. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386.
 • BOBEK, J. et al. New Silane and MAPP Coupling Agents as Natural Composites Production Systems Improvement Key Engineering Materials 1. ed. Trans Tech Publications Ltd, 2016 P. 52 – 59. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. http://www.scientific.net/KEM.669.52
 • SEIDL, M. et al. Observation of impact of progressive cooling system on temperature field distributions on surfaces of injection moulded plastic parts Key Engineering Materials, Vol. 669 1. ed. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 P. 19 – 28. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826.
 • BĚHÁLEK, L. et al. Physical-mechanical properties of hollow glass microspheres filled polypropylene composites for injection moulding Key Engineering Materials 1. ed. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2016 P. 3 – 10. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. http://www.scientific.net/KEM.669.3
 • HABR, J. et al. Polymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricí [utility model] Enlisted at 20160614 as No. 29526.
 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku SLM pro výrobu speciálních dílců [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HABR, J. et al. Two component parts hardness optimization regarding production systems Key Engineering Materials Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 P. 44 – 51. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1013-9826.
 • ŠAFKA, J. et al. Use of composite materials for FDM 3D print technology Materials Science Forum 862. ed. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 P. 174 – 181. ISSN: 0255-5476.
 • SEIDL, M. et al. Utilizing of inner porous structure in injection moulds for application of special cooling method Journal of Physics: Conference Series 1. ed. Institute of Physics Publishing, 2016 P. neuvedeny (5 stran). ISSN: 1742-6596. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/709/1/012003/pdf
 • BOBEK, J. Výzkum chování PIM materiálů při cyklickém zatěžování [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Výzkum chování polymerních materiálů při cyklickém zatěžování [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Výzkum chování pružného dílu při cyklickém zatěžování [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • BOBEK, J. Cyklická zkouška – tříbodový ohyb [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LENFELD, P. , and BOBEK, J. Geometrie styčné plochy tvrdé komponenty plastových vstřikovaných bikomponentních výrobků [patent] Granted at 20151223 as No. 305676. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305676.pdf
 • VYSLOUŽILOVÁ, L. et al. Nanofibrous filters for respirators Advanced Material Research 1. ed. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015 P. 126 – 131. ISSN: 1662-8985. http://www.scientific.net/AMR.1119.126
 • ANTOŠ, V. et al. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 P. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/cz/
 • LENFELD, P. et al. Ochranná dýchací maska se společným nádechovým a výdechovým otvorem [patent] Granted at 20151223 as No. 305677. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305677.pdf
 • LENFELD, P. et al. Ochranná dýchací maska se společným nádechovým a výdechovým otvorem [utility model] Enlisted at 20150206 as No. 27784. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027784.pdf
 • SEIDL, M. et al. Optimization of snap-fit designs with rapid prototype technology support MM Science Journal 1. ed., 2015, vol. 2015, issue DECEMBER. P. 813 – 817. ISSN: 1805-0476. http://www.mmscience.eu/content/file/MM_Science_201421.pdf
 • BĚHÁLEK, L. et al. Physical-mechanical properties of biocomposites reinforced with coir (nano)fibers NANOCON 2014, 6th International conference 1. ed. Brno: Tanger s.r.o., 2015 P. 610 – 614. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu
 • HABR, J., BĚHÁLEK, L., LENFELD, P. , and BOBEK, J. Polymerní kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny [utility model] Enlisted at 20150623 as No. 28345. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028345.pdf
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and BOBEK, J. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti vysokopevnostních termoplastických materiálů zpracovávaných pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Zpráva materiálového výzkumu [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., HABR, J. , and SEIDL, M. 3D Printing of Fractal Deterministic Shapes Into Polymer Matrix with Respect to Final Composite Mechanical Properties Applied Mechanics and Materials 693. ed. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 P. 207 – 212. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J. , and BOBEK, J. 3D tisk fraktálních deterministických tvarů do polymerní matrice , 2014 P. neuvedeny ( stran).
 • LENFELD, P. et al. Influence of the type of additives on the properties of polymer nanocomposites with fillers based on highly pure cellulose NANOCON 2013, 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. ed. Brno: Tanger s.r.o., 2014 P. 77 – 82. ISBN: 978-80-87294-47-5.
 • BĚHÁLEK, L. , and BOBEK, J. Studium fyzikálních, mechanických a termických vlastností kompozitů na bázi polypropylenu a dlouhých skelných vláken zpracovaných různými technologickými procesy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BĚHÁLEK, L. et al. Study of Crystallization of Polylactic Acid Composites And Nanocomposites with Natural Fibres by DSC Methodas 5th NANOCON International Conference 1. ed. Brno: Tanger s.r.o., 2014 P. 746 – 751. ISBN: 978-80-87294-47-5.
 • PETRÍK, S., BOBEK, J., KOVAČIČ, V. , and VOLESKÝ, L. Technologie zpracování kompozitů, analýza struktur v nanometrických rozměrech, nanokompozitní systémy, rizika nanotechnologií [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Výzkum a testování nového typu vtokového systému vstřikovací formy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Výzkum a vývoj procesu výroby zkušebních těles pro zkoušku tahem a rázovou zkoušku [souhrnná výzkumná zpráva].

2013

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren