+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Marcela Škodová, Ph.D.

Ing. Marcela Škodová, Ph.D.

E marcela.skodova@tul.cz

Jobs
 • (OPM): Academic staff
 • (OPM): Member of department

2021

 • RAMAKRISHNAN, R. K. et al. Hierarchically Porous Bio-Based Sustainable Conjugate Sponge for Highly Selective Oil/Organic Solvent Absorption Advanced Functional Materials 1. ed. Wiley‐VCH GmbH, 2021, vol. 31, issue 18. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1616-301X. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202100640
 • SAMAL, S. et al. Net-Shape NiTi Shape Memory Alloy by Spark Plasma Sintering Method Applied Sciences-Basel Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, vol. 11, issue 4. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1802

2020

 • ŠKODOVÁ, M., SAMAL, S., ABATE, L. , and BLANCO, I. Magneto-Rheological Elastomer Composites. A Review Applied Sciences 1. ed. Basel: MDPI, 2020, vol. 10, issue 14. P. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/14/4899
 • SAMAL, S. et al. Magnetorheological Elastomer Composites: The Influence of Iron Particle Distribution on the Surface Morphology Macromolecular Symposia 1. ed. Wiley-VCH Verlag, 2020, vol. 389, issue 1. P. neuvedeny (4 stranky). ISSN: 1022-1360. https://doi.org/10.1002/masy.201900053
 • ŠKODOVÁ, M., GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P. , and HAVELKA, A. Performance of textile materials for the needs of children with skin problems Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. ed., 2020, vol. 27, issue 4. P. 96 – 101. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/2020/4/VaT_2020_4_13.pdf
 • RYVOLOVÁ, M., ŠKODOVÁ, M., LOUDA, P. , and VOLESKÝ, L. Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod Jemná mechanika a optika olomouc: FZU AV ČR, 2020 P. 98 – 102. ISSN: 0447-6441. https://jmo.fzu.cz/sites/jmo.fzu.cz/files/oldweb/2020/2020-04/jmo_20_04_obsah.pdf

2019

 • SAMAL, S., ŠKODOVÁ, M. , and BLANCO, I. Effects of Filler Distribution on Magnetorheological Silicon-Based Composites Materials 1. ed. Basel: MDPI, 2019, vol. 12, issue 18. P. neuvedeny (13 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/18/3017
 • SAMAL, S. et al. Investigation of the internal structure of fibre reinforced geopolymer composite under mechanical impact: A micro computed tomography study Applied Sciences-Basel Basel: MDPI, 2019, vol. 9, issue 3. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/9/3/516
 • LUKEŠOVÁ, H., ANDERSEN, H. L., ŠKODOVÁ, M. , and HOLST, B. Is It Hop? Identifying Hop Fibres in a European Historical Context Archaeometry 1. ed. Wiley-Blackwell: Blackwell Publishing Ltd, 2019, vol. 61, issue 2. P. 494 – 505. ISSN: 0003-813X.
 • BAKALOVA, T. et al. Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres Manufacturing Technology 1. ed. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2019, vol. 19, issue 1. P. 71 – 76. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=55283799343
 • TICHÝ, M. et al. Plošná textilie, zejména pro tepelnou ochranu seniorů v zimním období [utility model] Enlisted at 20190625 as No. 32957. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032957.pdf
 • BOHÁČOVÁ, J. et al. Prototypová kolekce ošacení [funkční vzorek]
 • ŠKODOVÁ, M., NEMČOKOVÁ, R. , and KOLDINSKÁ, M. Využití systému KES pro hodnocení senzorického komfortu speciálních pletenin Jemná mechanika a optika 1. ed. Praha: Akademie věd, 2019 P. 213 – 217. ISSN: 0447-6441.

2018

 • MAZARI, A. A. et al. A STUDY ON THE PERFORMANCE OF ANTI-MITE & ANTI-BACTERIAL TEXTILES FOR CLIENTS AT NURSING HOMES Strutex 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2018 P. 351 – 354. ISBN: 978-80-7494-430-7.
 • GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P., HAVELKA, A. , and KOLÍNOVÁ, M. Approach to evaluation of car seats fabrics performance Industria Textila 1. ed. Bukurešt: Research Development National Institute for Textile and Leather, 2018, vol. 69, issue 2. P. 96 – 103. ISSN: 1222-5347. http://www.revistaindustriatextila.ro/index.php/en/2018/2018-2
 • BAKALOVA, T. et al. Non-destructive Evaluation of Pore Size And Structural Change in Geopolymer Composite Materials with And Without Added Fibre ICTKI 2018 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace 1. ed. Praha: Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2018 P. 91 – 96. ISBN: 978-80-7561-056-0.

2017

2016

 • MILITKÝ, J. et al. Evaluation of Football Dresses Thermal Comfort in Simulated Conditions Advances in Fibrous Material Science 1. ed. Liberec: OPS, 2016 P. 211 – 229. ISBN: 978-80-87269-48-0.https://www.kosmas.cz/knihy/225447/advances-in-fibrous-material-science/
 • SAMAL, S. M., KOLÍNOVÁ, M. , and REICHMANN, D. Micro computed Tomography Characterization of Impacted Fiber Reinforced Geo-Polymer Composite Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2016 1. ed. Praha: Česká technika - Nakladatelství ČVUT, 2016 P. 46 – 49. ISBN: 978-80-01-05941-8.
 • RYVOLOVÁ, M., KOLÍNOVÁ, M. , and PETRŮ, M. Micro-tomography analysis of the failures in glass fiber reinforced plastic 6 th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016 P. 615 – 620. ISBN: 978-80-213-2683-5.
 • KOLÍNOVÁ, M. , and KOLDINSKÁ, M. Objektivní hodnocení omaku funkčních pletenin Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. ed. Bratislava: , 2016, vol. 23, issue March. P. 24 – 31. ISSN: 1335-0617.

2015

 • BORŮVKOVÁ, K., WIENER, J. , and KOLÍNOVÁ, M. Changes in Selected Properties of Carboxymethyl Cellulose Materials after Lyophilization NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 6. ed. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2015 P. 289 – 295. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • KOLÍNOVÁ, M. , and KOLDINSKÁ, M. Hodnocení senzorického komfortu funkčních pletenin Jemná mechanika a optika 1. ed. Akademie věd České republiky: , 2015 P. 296 – 298. ISSN: 0447-6441.
 • RYVOLOVÁ, M. et al. Možnosti detekování vnitřní struktury uhlíkového kompozitu pomocí mikrotomografu, 2015 http://tkmost.kez.tul.cz/planovane-akce55/experimentalni-metody-jested
 • VOLESKÝ, L., BAKALOVA, T., KOLÍNOVÁ, M. , and KOLENIČ, M. Non-destructive method for Observation and Evaluation of Properties of Natural Structures Fundamental Sciences and Applications 1. ed. Plovdiv: Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2015, vol. 21, issue neuvedeno. P. 9 – 14. ISSN: 1310-8271.
 • BORŮVKOVÁ, K., WIENER, J. , and KOLÍNOVÁ, M. Suitability of Lyophilized Polymers based on CMC for Cell Proliferation NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. ed. Ostrava: Tanger Ltd. Ostrava, 2015 P. 565 – 570. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/cz/
 • PETRŮ, M., RYVOLOVÁ, M., KOLÍNOVÁ, M. , and NOVÁK, O. X-ray Microtomograph Detection of Internal Defects for a UD Prepreg Composite Materials Science Forum 1. ed. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications Inc., 2015 P. 295 – 298. ISBN: 9783038354697, ISSN: 0255-5476.

2014

 • BAKALOVA, T., KOLÍNOVÁ, M. , and LOUDA, P. Micro CT Analysis of Geopolymer Composites Manufacturing technology 1. ed. Ústí nad Labem: Faculty of Production Technology and Management, 2014, vol. 14, issue 4. P. 505 – 510. ISSN: 1213-2489. http://journal.strojirenskatechnologie.cz/
 • BAKALOVA, T. , and KOLÍNOVÁ, M. Možnosti použití počítačové tomografie (CT) v technice Jemná mechanika a optika 1. ed. Přerov: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2014 P. 111 – 114. ISSN: 0447-6441. http://jmo.fzu.cz/
 • WIENER, J., GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P. , and KOLÍNOVÁ, M. Optimization of quality and speed scanning of fabrics structure by computed microtomography systems Book of abstracts 14th AUTEX world textile conference 2014 14. ed. Bursa: Uludag University, 2014 P. 145. ISBN: 978-605-63112-4-6.
 • KOLÍNOVÁ, M. Vybrané metody studia hmyzích fosilií v jantaru, 2014 http://ziva.avcr.cz/2014-5/vybrane-metody-studia-hmyzich-fosilii-v-jantaru.html

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren