+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Michal Ackermann, Ph.D.

Ing. Michal Ackermann, Ph.D.

E michal.ackermann@tul.cz

Jobs
 • (O3D):

2024

2023

 • VÉLE, F., ACKERMANN, M., MACHÁČEK, J. , and ŠAFKA, J. Case Study of Additively Manufactured Mountain Bike Stem Materials Basel: MDPI, 2023, vol. 13, issue 16. P. neuvedeny (19 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/16/13/4717

2022

 • TRUXOVÁ, V. et al. Alumina Manufactured by Fused Filament Fabrication: A Comprehensive Study of Mechanical Properties and Porosity Polymers Basel: MDPI AG, 2022, vol. 14, issue 5. P. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/5/991/pdf
 • PATHAK, S. et al. Post-processing of selective laser melting manufactured SS-304L by laser shock peening Journal of Materials Research and Technology Amsterdam: Elsevier, 2022, vol. 19, issue July-August. P. 4787 – 4792. ISSN: 2238-7854. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785422010535?via=ihub
 • PRÁŠIL, T. et al. Tvarová část formy z materiálu DIEVAR (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • ŠAFKA, J. et al. Tvarová část formy z materiálu H11 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • PRÁŠIL, T. et al. Tvarová část formy z materiálu H13 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • ŠAFKA, J. et al. Tvarová část formy z materiálu M789 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • ŠAFKA, J. et al. Zkušební vzorky z materiálu BÖHLER AMPO M789 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • ACKERMANN, M. et al. Zkušební vzorky z materiálu Dievar (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • KUČEROVÁ, L. et al. Zkušební vzorky z materiálu H11 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]
 • KUČEROVÁ, L. et al. Zkušební vzorky z materiálu H13 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

2021

 • VÉLE, F., ACKERMANN, M., BITTNER, V. , and ŠAFKA, J. Influence of Selective Laser Melting Technology Process Parameters on Porosity and Hardness of AISI H13 Tool Steel: Statistical Approach Materials 1. ed. Basel: MDPI, 2021, vol. 14, issue 20. P. neuvedeny (19 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/20/6052/htm
 • ŠAFKA, J. et al. Mechanical properties of polypropylene: Additive manufacturing by multi jet fusion technology Materials 1. ed. Basel: MDPI AG, 2021, vol. 14, issue 9. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/9/2165
 • THOMAS, H. et al. Perfomances Evaluation of a 3d Printed Rotor for a Synchronous Reluctance Machine 2021 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2021 Liberec: IEEE, 2021 P. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-153861757-1. https://ieeexplore.ieee.org/document/9468847/keywords#keywords
 • ACKERMANN, M. et al. Proven technology of additive manufacturing of hydraulic pump blades with LSP-treated surfaces [ověřená technologie]. 2021.

2020

2019

2018

 • HORÁKOVÁ, J. et al. Electrospun vascular grafts fabricated from poly(L-lactide-co-epsilon-caprolactone) used as a bypass for the rabbit carotid artery Biomedical Materials IOP Publishing, 2018, vol. 13, issue 6. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1748-6041. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-605X/aade9d
 • HORÁKOVÁ, J. et al. Heparinizace cévních náhrad aneb „Kam s ním?“ Biomateriály a jejich povrchy 1. ed. Praha: ČVUT, 2018 P. 17 – 18. ISBN: 978-80-01-06471-9. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/
 • ACKERMANN, M. et al. How does the surface treatment change the cytocompatibility of implants made by selective laser melting? Expert Review of Medical Devices Taylor & Francis Informa, 2018, vol. 15, issue 4. P. 313 – 321. ISSN: 1743-4440. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17434440.2018.1456335?journalCode=ierd20
 • ACKERMANN, M. et al. Impact testing of H13 tool steel processed with use of selective laser melting technology Materials Science Forum - Novel Trends in Production Devices and Systems IV Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 P. 43 – 51. ISSN: 0255-5476.
 • ŠAFKA, J., VESELKA, F., LACHMAN, M. , and ACKERMANN, M. Rapid prototyping technology for special pressure vessels Materials Science Forum Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 P. 222 – 229. ISBN: 978-3-0357-1265-0, ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.919.222
 • MÁKOVÁ, V. et al. Surface Modification of electrospun vascular grafts made of polycaprolactone Evropská konference biomateriálů (ESB), 2018 P. neuvedeny (2 stranky). http://www.esb2018maastricht.org/
 • HORÁKOVÁ, J. et al. The effect of ethylene oxide sterilization on electrospun vascular grafts made from biodegradable polyesters Materials Science and Engineering C 1. ed. Netherlands: Elsevier BV, 2018, vol. 92, issue NOV. P. 132 – 142. ISSN: 0928-4931. https://api.elsevier.com/content/article/eid/1-s2.0-S0928493117338821
 • KOPRNICKÝ, J., ŠAFKA, J. , and ACKERMANN, M. Using of 3D Printing Technology in Low Cost Prosthetics Materials Science Forum 1. ed., 2018 P. 199 – 206. ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.919.199

2017

 • ŠAFKA, J., MENDŘICKÝ, R. , and ACKERMANN, M. Analýza zhodnocení výrobní přesnosti 3D tiskáren pro dentální aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HENYŠ, P. et al. Stress and Fatigue analysis of cantilevered bridge during biting: A Computer Study Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 1. ed. OXON, ENGLAND: Taylor & Francis, 2017 P. 103 – 104. ISSN: 1025-5842. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10255842.2017.1382882
 • ŠAFKA, J. , and ACKERMANN, M. Technical assistance; Analysis and evaluation of 3D printing technology for production of modelling jig used in rubber industry [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M. , and ŠAFKA, J. Technical assistance; Analysis and evaluation of Selective Laser Melting (SLM) technology for printing special metal prototypes [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. , and BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie 3D tisku - Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. , and BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M. , and ŠAFKA, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. , and ACKERMANN, M. Technická podpora - Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dílů z materiálu ULTEM 1010 pro agresivní chemické prostředí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZELENÝ, P., ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and KELLER, P. Výběr závěrečných prací řešených na katedře výrobních systémů a automatizace v roce 2017 na téma 3D tisk 10th Annual International Scientific Conference 2017 Manufacturing Systems Today and Tomorrow - Conference proceedings 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 P. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-80-7494-370-6. http://vsdaz.tul.cz/
 • ACKERMANN, M. et al. Zařízení pro chemickou modifikaci tubulárních vzorků [funkční vzorek]

2016

 • ŠAFKA, J. , and ACKERMANN, M. Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dvou komponentních dílců. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and MARTIŠ, D. Chemical Resistance of Materials Used in Additive Manufacturing MM Science Journal 1. ed. Česká republika: MM publishing Ltd., 2016, vol. 2016, issue 12. P. 1573 – 1578. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016185.pdf
 • ŠAFKA, J. et al. Evaluation of the impact of production parameters on the final properties of the part made of nylon 12 with rapid prototyping technology (FDM) MM Science Journal MM Publishing, 2016, vol. 2016, issue September. P. 956 – 959. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201638.pdf
 • SEIDL, M. et al. Influence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer composites Materials Science Forum 1. ed. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 P. 123 – 132. ISBN: 978-3-03835-728-5, ISSN: 0255-5476. http://www.scientific.net/MSF.862.123
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. , and VOLESKÝ, L. Selective Laser Melting Technology And Manufacturing of Accurate Thin Structures Materials Science Forum Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016, vol. 862, issue 2016. P. 104 – 111. ISBN: 9783038357285, ISSN: 0255-5476. http://www.scientific.net
 • VOLESKÝ, L., ACKERMANN, M. , and ŠAFKA, J. Structural properties of H13 tool steel parts produced with use of selective laser melting technology Journal of Physics: Conference Series 1. ed. Institute of Physics Publishing, 2016 P. neuvedeno. ISSN: 1742-6588. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/709/1/012004
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu objemných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. , and ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu prototypů - enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dílců v elektronice. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu tenkostěnných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku SLM pro výrobu speciálních dílců [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití odlehčených struktur ve výrobcích a vstřikovacích formách společnosti CleanAIR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. , and ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro výrobu modelových vložek k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ČAPEK, L., HORÁKOVÁ, J. , and ČERMÁKOVÁ, K. Tensile Properties of Synthetic Blood Vessel Replacement STRUTEX Liberec: Technical univerzity of Liberec, 2016 P. 67 – 70. ISBN: 978-80-7494-269-3. http://strutex.ft.tul.cz/2016/Home/home.html
 • ŠAFKA, J. et al. Use of composite materials for FDM 3D print technology Materials Science Forum 862. ed. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 P. 174 – 181. ISSN: 0255-5476.

2015

 • KLÁPŠŤOVÁ, A. et al. Comparison of electrospun fibrous materials made from polycaprolactone (pcl) and polylactide-polycaprolactone copolymer (plc) for small diameter blood vessel tissue engineering, 2015 http://www.frontiersinpolymerscience.com/
 • HORÁKOVÁ, J., MIKEŠ, P., ŠAMAN, A. , and ACKERMANN, M. Electrospun Polylactide-Polycaprolactone Copolymer for Vascular Tissue Engineering, 2015 http://www.esb2015.org/
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M., MENDŘICKÝ, R. , and TUHÁČEK, D. Shape And Size Accuracy of 3D-printed AlSi12 Parts Acta Metallurgica Slovaca 4. ed. Slovenská republika: Technical University of Kosice, 2015, vol. 21, issue 4. P. 278 – 284. ISSN: 1335-1532. http://www.qip-journal.eu/index.php/ams/article/view/630
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dvou-komponentních přesných modelů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. , and ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu insertů k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu přesných modelů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro dvou-komponentní prototypové dílce s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro prototypové dílce s vysokou geometrickou přesností s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti dvou-komponentního 3D tisku – enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and BOBEK, J. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti vysokopevnostních termoplastických materiálů zpracovávaných pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. , and LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. , and ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů z nerez oceli - 316L [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. , and ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování přesných kovových prototypů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HORÁKOVÁ, J. et al. Testování biodegradabilních polyesterů pro maloprůměrové cévní náhrady, 2015 http://www.bioimplantologie.cz/

2014

 • KELLER, P. et al. Properties of Models Produced by Direct Selective Laser Melting Technology Applied Mechanics and Materials 693. ed. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 P. 231 – 236. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren