+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Michal Komárek, Ph.D.

Ing. Michal Komárek, Ph.D.

T +420 48535 3482

E michal.komarek@tul.cz

Office 3482

Jobs
 • (OTZP): Member of department
 • (LPN): Department head
Language abilities
Czech, English
Specialisation

Development of the technology of nanofiber preparation.

Nanofiber products design and testing.

Filtration material preparation and measurement.

Achieved education

2011 - Ph.D. - Faculty of the textile engineering TUL, Department of Nonwovens, Electrostatic spinning of the polymer melts.


2005 - M.Sc. - Faculty of the textile engineering, TUL, Chemical textile technology. Diploma thesis: Preparation of the gelatin nanofibers.

 

2023

2022

2021

 • KOMÁREK, M. , and KALINOVÁ, K. Filtrační materiál pro filtraci analytu, zejména při výrobě piva, a filtr obsahující tento filtrační materiál [utility model] Enlisted at 20211221 as No. 35680. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035680.pdf
 • KOMÁREK, M. , and KALINOVÁ, K. Funkční vzorek funkcionalizované membrány [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M. , and MALÁT, M. Kombinovaný filtrační element [utility model] Enlisted at 20211012 as No. 35466. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035466.pdf
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. , and FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]
 • JOUDAL, R., PŘICHYSTAL, L., KOMÁREK, M. , and HRŮZA, J. Systém uchycení filtračního materiálu pro modulární výměnu filtru [funkční vzorek]

2020

 • KOMÁREK, M. , and HAVLE, K. Kombinovaný filtrační element tvořený porézním uhlíkovým filtrem a nanovlákenným strukturovaným filtrem [funkční vzorek]

2019

 • KOMÁREK, M. Filtrační element tvořený kompozitní přízí [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M. Filtrační materiál s katalytickými účinky [funkční vzorek]
 • SANETRNÍK, F., JIRSÁK, O., KOMÁREK, M. , and HRŮZA, J. Linear core-sheath type textile formation containing a sheath of polymer nanofibres and filtering device for filtering gaseous media [patent] Granted at 20190710 as No. EP2862967. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20190710&DB=&locale=en_EP&CC=EP&NR=2862967B1&KC=B1&ND=1#
 • RYSOVÁ, M. et al. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • YALCINKAYA, F. , and KOMÁREK, M. Polyvinyl Butyral (PVB) Nanofiber/Nanoparticle-Covered Yarns for Antibacterial Textile Surfaces INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 1. ed. Switzerland: MDPI, 2019, vol. 20, issue 17. P. 1 – 11. ISSN: 1661-6596. https://www.mdpi.com/1422-0067/20/17/4317

2018

 • KOMÁREK, M. , and EXNAR, P. Kompozitní materiál pro filtraci spalin a způsob vytvoření tohoto materiálu [patent] Granted at 20181212 as No. 307624. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307624.pdf
 • KOMÁREK, M., HRŮZA, J., SEDLÁČEK, J. , and MATAS, R. Soubor výsledků a dokumentace z analýz filtračních zařízení, 2018
 • KOMÁREK, M. Zařízení pro poloprovozní výrobu vinutých filtračních jader [funkční vzorek]

2017

 • ŠIDLOF, P. , and KOMÁREK, M. Aparatura pro dlouhodobé měření účinnosti filtračních materiálů odbourávajících NOx při atmosférických koncentracích [funkční vzorek]
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M., CHALOUPEK, J. , and LEDERER, T. Maximising flux in direct contact membrane distillation using nanofibre membranes Desalination and Water Treatment 1. ed. Desalination Publications, 2017 P. 249 – 255. ISSN: 1944-3994. http://www.deswater.com/DWT_abstracts/vol_73/73_2017_249.pdf
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M. , and LEDERER, T. Polyurethane Nanofiber Membranes for Waste Water Treatment by Membrane Distillation Journal of Nanomaterials, 2017 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-9511. https://www.hindawi.com/journals/jnt/2017/7143035/

2016

 • JIŘÍČEK, T., LEDERER, T., KOMÁREK, M. , and CHALOUPEK, J. Flux Enhancement in Membrane Distillation Using Nanofiber Membranes Journal of Nanomaterials 1. ed. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-4110. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9327431
 • KALINOVÁ, K., ÖZTÜRK, M. K. , and KOMÁREK, M. Open And Closed Tube Method for Determination of Resonance Frequencies of Nanofibrous Membrane Journal of the Textile Institute 1. ed. London: Taylor & Francis Informa, 2016, vol. 107, issue 8. P. 1068 – 1078. ISSN: 0040-5000. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00405000.2015.1083353
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P., KOMÁREK, M. , and STUCHLÍK, M. Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination Journal of Nanomaterials Hindawi, 2016 P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1687-4110. https://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/1390345/
 • YALCINKAYA, F. et al. Preparation of Antibacterial Nanofibre/Nanoparticle Covered Composite Yarns Journal of Nanomaterials 1. ed. USA: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, vol. 2016, issue 1. P. 1 – 7. ISSN: 1687-4110. http://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/7565972/
 • KOMÁREK, M. , and HRŮZA, J. Rešeršní zpráva-Metody snížování emisí NOx a NH3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NAKSUWAN, P., KOMÁREK, M., SALAČOVÁ, J. , and MILITKÝ, J. The Study of Recycled Poly(Ethylene Terephthalate) Nanofibres from Pet Bottle Applied Mechanics and Materials Trans Tech Publications, 2016, vol. 848, issue 7. P. 3 – 6. ISSN: 1662-7482. https://www.scientific.net/AMM.848.3

2015

 • KOMÁREK, M., HRŮZA, J., JIRSÁK, O. , and SANETRNÍK, F. Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií [patent] Granted at 20150617 as No. 305320. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305320.pdf
 • ANTOŠ, V. et al. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 P. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/cz/
 • YALCINKAYA, F. et al. Producing Antibacterial Textile Material by Weaving PVB/CuO Nanocomposite Fiber Covered Yarn NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. ed. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 P. 421 – 426. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/cz/
 • NAKSUWAN, P. et al. Recycled Poly (Ethylene Terephthalate) fibers from PET Bottle via Electro spinning Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 P. 124 – 128. ISBN: 978-80-7494-229-7.

2014

 • SANETRNÍK, F., HRŮZA, J., KOMÁREK, M. , and MARYŠKA, J. Filtrační jádro tvořené kompozitní nanovlákennou nití [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J., KOMÁREK, M. , and NOVÁK, O. Katalyticky účinný filtr pro čištění atmosférického vzduchu [utility model] Enlisted at 20140612 as No. 27046.
 • MARTINEC, T. et al. Systém pro nanášení funkčních aditiv na kompozitní nanovlákenné tkaniny a následnou stabilizaci [poloprovoz]. 2014.
 • KAREL, P., SANETRNÍK, F., KOMÁREK, M. , and MARYŠKA, J. Technologie výroby kompozitních nanovlákenných tkanin [ověřená technologie]. 2014.
 • FILIP, T. et al. Vložka laminarizátoru proudění v klimatizačním zařízení s antimikrobiální funkcí [funkční vzorek]

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren