+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Přemysl Svoboda

Ing. Přemysl Svoboda

T +420 48535 3864

E premysl.svoboda@tul.cz

Office A01043

Jobs
 • Institute of Mechatronics and Computer Engineering (MTI): Academic staff
 • (OSW): Member of department
IS/STAG
STAG profile
Specialisation
Measurement and control of the electrospinning process
Design of electronical circuits with a microprocessor / microcontroller
Other appointments

Cooperation with industry
Custom software development - Development of multifunctional system for visualization of the manufacturing process and its configuration (Sklopan Liberec a.s., Denso Manufacturing Czech s.r.o.)

 

2024

 • BUCHTA, J., SVOBODA, P., TYL, P. , and CÝRUS, J. IOT jednotka pro interní car sharing ve Škoda Auto a.s. [funkční vzorek]

2021

 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2019

 • SVOBODOVÁ, L. et al. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. ed. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, vol. 68, issue Supplement 4. P. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf

2017

 • KOČÍ, J. et al. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. , and TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth Spain: International Business Information Management Association, 2016 P. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. et al. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SLAVÍK, L., SVOBODA, P., BUCHTA, J. , and KOPECKÝ, V. Měřicí aparatura pro zjišťování stavu horniny [utility model] Enlisted at 20161129 as No. 30076. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030076.pdf
 • KOČÍ, J., LINDR, D., MARTINEC, T. , and SVOBODA, P. Nová koncepce řízení výroby náprav dle principů INDUSTRY 4.0 [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • CÍSAŘOVÁ, K. et al. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. ed. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 P. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.
 • ROSICKÁ, P. et al. What is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures? NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. ed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 P. 542 – 547. ISBN: 978-80-87294-63-5.

2014

 • SVOBODA, P., POKORNÝ, P. , and NOVÁK, M. Analysis of the Electrospinning Process , 2014 P. neuvedeny ( stran).
 • SVOBODA, P., POKORNÝ, P., NOVÁK, M. , and BUBLA, V. Apparatus for Feedback Control of Electrospinning Process 2014 International Conference on Applied Electronics 1. ed. Plzeň: University of West Bohemia, 2014 P. 289 – 291. ISBN: 978-80-261-0276-2, ISSN: 1803-7232. http://www.appel.zcu.cz/
 • DOLEŽAL, I. , and SVOBODA, P. Modul optoelektronického detektoru separátoru nežádoucích částic z proudu skleněných částic, [utility model] Enlisted at 20140505 as No. 26902. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10026231

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren