+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

E zuzana.andrsova1@tul.cz

Jobs
 • Department of Material Science (KMT): Internal postgraduate student
 • (OPM): Member of department
 • (LMI): Member of department

2024

2022

 • PETRÍK, S. et al. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

2019

2018

 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Effect of Different Factors on Measured Values of Indentation Hardness of Interstitial Free Steel by Depth Sensing Indentation Key Engineering Materials 1. ed. Zurich: Trans Tech Publications, 2018 P. 49 – 54. ISBN: 978-3-0357-1242-1, ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.784.49
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. , and SKRBEK, B. Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin Kovárenství 1. ed. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 2018 P. 46 – 51. ISSN: 1213-9289. http://www.kovarenstvi.cz/cs/archiv/c65.html
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., ŠVEC, M. , and VOLESKÝ, L. Optimalizace procesu svařování XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. , and SKRBEK, B. Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů 1. ed. Plzeň: , 2018 P. 6 – 7. ISBN: 978-80-261-0817-7. https://ping.zcu.cz/export/sites/ping/download/SBORNIK_PING_2018.pdf
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L. , and PETRŮ, M. The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: TANGER Ltd, 2018 P. 848 – 853. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z., BURIK, P. , and SEIBERT, O. The Study of the Effect of Mechanical And Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes Manufacturing Technology 1. ed. Usti n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, vol. 18, issue 4. P. 585 – 592. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=42179785807

2017

 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. , and PODZIMEK, P. Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions 1. ed. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2017 P. 107 – 112. ISBN: 978-80-01-06150-3.
 • PODZIMEK, P., ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers Solid State Phenomena Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2017 P. 101 – 106. ISBN: 978-303571241-4, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.101
 • BURIK, P. et al. Effect of crystallographic orientations of grains on the global mechanical properties of steel sheets by depth sensing indentation Journal of Physics: Conference Series, 2017 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1742-6588. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/790/1/012003/pdf
 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Effect of Grid Indentation Parameters on the Mechanical Characteristics of Steel Sheets by Depth Sensing Indentation Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. 1. ed. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Inc., 2017 P. 73 – 77. ISBN: 978-3-0357-1018-2, ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.891.73
 • KEJZLAR, P., ŠVEC, M. , and ANDRŠOVÁ, Z. Fractographical Analysis of Screws Used for Truck Cab Holding 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2017 P. 79 – 84. ISBN: 978-80-01-06150-3.
 • KEJZLAR, P., ŠVEC, M. , and ANDRŠOVÁ, Z. Fractographical Analysis of Screws Used for Truck Cab Holding Solid State Phenomena Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2017 P. 52 – 56. ISBN: 9783035712414, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.52
 • ANDRŠOVÁ, Z. Mikroskopická analýza svarů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KEJZLAR, P. et al. Possibilities of Usage of Ebsd for Study of Dc06 Steel Deformation Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. 1. ed. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Inc., 2017 P. 101 – 105. ISBN: 978-3-0357-1018-2, ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.891.101
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Testování PÚ a lepených spojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., SKRBEK, B. , and ŠVEC, M. The effect of heat treatment on the structure and mechanical properties of austempered iron with vermicular graphite Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Inc., 2017 P. 242 – 248. ISBN: 978-3-0357-1018-2, ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.891.242
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. The Use of Metallography for Examination of Causes of Surface Defects on Visual Parts 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions 1. ed. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2017 P. 129 – 133. ISBN: 978-80-01-06150-3.
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. The use of metallography for examination of causes of surface defects on visual parts Solid State Phenomena Trans Tech Publications, 2017 P. 107 – 111. ISBN: 978-303571241-4, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.107
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. The Use of Metallography for Examination of Causes of Surface Defects on Visual Parts Solid State Phenomena Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2017 P. 107 – 111. ISBN: 9783035712414, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.107
 • KOVAČIČ, V., VOLESKÝ, L., BAKALOVA, T. , and ANDRŠOVÁ, Z. Zlepšení vlastností požárních hadic, zejména po stránce odolnosti v oděru a odolnosti proti ohni [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • KEJZLAR, P. et al. Effect of strain history of steel sheets on the mechanical characteristics of individual microstructural components by depth sensing indentation Defect & Diffusion Forum; 2016, Vol. 368, 12th International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2015 1. ed. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 P. 45 – 48. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. https://www.scientific.net/DDF.368.45
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Optimalizace procesu galvanické povrchové úpravy dílů z PC a PC/ABS [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z. Optimalizace procesu navíjení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. , and ŠVEC, M. Optimalizace procesu rozběhu linky XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. , and PODZIMEK, P. The study of defects on galvanically plated polymeric parts Manufacturing Technology Ústní nad Labem: J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 2016, vol. 16, issue 6. P. 1230 – 1234. ISSN: 1213-2489. http://journal.strojirenskatechnologie.cz/archiv.html
 • TREGLER, M. et al. The study of deformation behaviour of DC06 deep drawing steel Manufacturing Technology 1. ed. Univerzita J. E. Purkyne, 2016, vol. 16, issue 1. P. 284 – 289. ISSN: 1213-2489. https://www.researchgate.net/publication/305235215_The_study_of_deformation_behaviour_of_DC06_deep_drawing_steel
 • BAKALOVA, T. et al. Tribological properties and the abrasion resistance thin films of chromium nitride Defect and Diffusion Forum 1. ed. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 P. 73 – 76. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. https://www.scientific.net/DDF.368.73

2015

 • ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Optimalizace procesu galvanické povrchové úpravy dílů z PC/ABS [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and KEJZLAR, P. Optimalizace procesu vstřikování Hebelaufnahme DNOX 2.2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and SKRBEK, B. Problematika přechodu z ČSN na EN standardy složitých tenkostěnných litinových odlitků Sborník přednášek z 52.slévárenských dnů, Blok F - Sekce metalurgie litin 1. ed. Brno: Česká slévárenská společnost, 2015 P. 39 – 42. ISBN: 978-80-02-02625-9.
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z. , and ŠVEC, M. Structure of Al-targets Used for PVD Coating in Jewellery Manufacturing Technology 1. ed. Univerzita J. E. Purkyne, 2015, vol. 15, issue 4. P. 553 – 557. ISSN: 1213-2489. https://www.researchgate.net/publication/287224262_Structure_of_al-targets_used_for_PVD_coating_in_jewellery
 • ANDRŠOVÁ, Z., VOLESKÝ, L., SKRBEK, B. , and ŠEJNOHOVÁ, I. The Use of Magnetic And Ultrasonic Structuroscopy for the Process Control of Austempered Irons METAL 2015: 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS 1. ed. Ostrava: Tanger, Ltd. Ostrava, 2015 P. 615 – 620. ISBN: 978-80-87294-62-8. http://www.metal2015.com/files/proceedings/21/papers/3582.pdf
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T., ANDRŠOVÁ, Z. , and ROZEK, Z. Využití povlaků pro zvýšení životnosti hoblovacích nožů MM Průmyslové spektrum 1. ed. Praha: MM publishing, s.r.o., 2015, vol. neuveden, issue 5. P. 64 – 65. ISSN: 1212-2572.
 • KEJZLAR, P., ŠVEC, M. , and ANDRŠOVÁ, Z. Výzkum a vývoj v oblasti optimalizace technologie výroby a jakosti karosérií Škoda Auto [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • LOUDA, P. et al. Analýza obráběcího procesu, část 2: materiálová analýza [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., VOLESKÝ, L. , and SKRBEK, B. Application of microbending test on austempered iron , 2014 P. neuvedeny ( stran).
 • ANDRŠOVÁ, Z., VOLESKÝ, L. , and SKRBEK, B. Detekce nežádoucího oduhličení při tepelném zpracování ADI/AGI/AVGI litin metodou magnetické skvrny Jemná mechanika a optika 1. ed. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2014 P. 1 – 6. ISSN: 0447-6441.
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. , and VOLESKÝ, L. New possibilities of non-destructive testing of the austempered iron , 2014 P. neuvedeny ( stran).
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L., LOUDA, P. , and ANDRŠOVÁ, Z. The Use of Optical Microscopy to Evaluate the Tribological Properties Manufacturing technology 1. ed. Ústí nad Labem: Faculty of Production Technology and Management, 2014, vol. 14, issue 3. P. 256 – 261. ISSN: 1213-2489. http://journal.strojirenskatechnologie.cz/

2013

 • ANDRŠOVÁ, Z., SKRBEK, B. , and VOLESKÝ, L. Aplikace mikroohybové zkoušky na izotermicky kalené litiny Jemná mechanika a optika 1. ed. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2013 P. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0447-6441.
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and SKRBEK, B. Controlled shot-peening of ADI/AGI casting , 2013 P. neuvedeny ( stran).
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. , and VOLESKÝ, L. Obrazová analýza jako podklad pro využití UZ strukturoskopie Jemná mechanika a optika 1. ed. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2013 P. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0447-6441.

2012

 • KEJZLAR, P., VYSLOUŽILOVÁ, L., VOLESKÝ, L. , and ANDRŠOVÁ, Z. Bionics:Egg shell , 2012 P. neuvedeny ( stran).
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and SKRBEK, B. Characterization of Adi/agi by Magnetic Spot-pole Method, 2012
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and SKRBEK, B. NDT detection of decarburization during the ADI´s heat treatment , 2012 P. neuvedeny ( stran).
 • ANDRŠOVÁ, Z. The development of NDT control methods for production of progressive material ADI/AGI , 2012 P. neuvedeny ( stran).
 • VOLESKÝ, L., KEJZLAR, P. , and ANDRŠOVÁ, Z. The Optimization of Free-cutting Steel Heat Treatment Metal 2012 Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: Tanger, 2012 P. 1 – 6. ISBN: 978-80-87294-29- 1. http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/02/reports/536.pdf
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and VOLESKÝ, L. The potential of isothermally hardened iron with vermicular graphite , 2012 P. neuvedeny ( stran).
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and SKRBEK, B. The Use of Magnetic and Ultrasonic Structuroscopy for Inspection of Adi/agi Castings Manufacturing technology 1. ed. Usti nad Labem: Faculty of Production Technology and Management, 2012, vol. 2012, issue 3. P. 1 – 6. ISSN: 1213-2489.

2011

 • KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L., KROISOVÁ, D. , and ANDRŠOVÁ, Z. Bionics and Nanotechnology NANOCON 2011 Conference Proceedings 1. ed. Liberec: TANGER, 2011 P. 46 – 52. ISBN: 978-80-87294-23-9.
 • KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L., KROISOVÁ, D. , and ANDRŠOVÁ, Z. Bionics as an inspiration for nanosurface technologies , 2011 P. neuvedeny ( stran).
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z. , and KRATOCHVÍL, P. The High Temperature Mechanical Properties of Zr-alloyed Iron Aluminides Metal 2011 : 20th International Conference on Metallurgy and Materials Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: TANGER, 2011 P. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-87294-22-2.
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and SKRBEK, B. The implementaiton of very progressive ADI into the Czech automotive production with help of non-destructive structuroscopy , 2011 P. neuvedeny ( stran).
 • ANDRŠOVÁ, Z. , and SKRBEK, B. The non-destructive strocturoscopy of ADI , 2011 P. neuvedeny ( stran).
 • ANDRŠOVÁ, Z. The non-destructive strocturoscopy of ADI – PhD thesis Workshop pro doktorandy FS a FT TUL 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 P. 156 – 159. ISBN: 978-80-7372-765-9.

2010

 • KEJZLAR, P. , and ANDRŠOVÁ, Z. Evaluation of the abrasion resistance of the tooth enamel , 2010 P. neuvedeny ( stran).

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren