+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Project Department of sw architecture and development

 • Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings - STD 4.0 detail
 • Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings – RESOPT detail
 • Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings CAMEB detail
 • Cesnet detail
 • Energy potential assessment of brownfields and other areas for enhancement of energy selfsufficiency of a city detail
 • IRP - příspěvek 2017 detail
 • Koncept spolupráce autonomních vozidel v průmyslovém prostředí s využitím principů V2V a V2I detail
 • Multimodal Generation of Natural Virtual Intelligent Children Agents for Empowering Early Autism Intervention Providers detail
 • Tools for assessment of mutual influence of various activities on usable water amount and assessment of suitability of various proceedings in individual sites detail
 • Posuzování rizika projevů geologické nestability v Jihomoravské lignitové pánvi a jejich predikce ve vazbě na dynamiku klimatu detail
 • Potenciál a způsob využití důlních vod v oblasti Kladenské uhelné pánve detail
 • Rozšíření webové aplikace pro evidenci a správu struktury pracovních úvazků výzkumných pracovníků o správu výzkumných projektů a zakázek detail
 • Smart hybrid process for small series additive manufacturing of high performance composites (SMARTPRO) detail
 • Specialista detekce příměsí detail
 • Virtual Manufacturing Plant detail
 • Development of analytic tools for support of quality drinking water supply sustainability detail
 • Vývoj metodiky na zpracování časových řad kolísání hladin podzemních vod pro potřeby hodnocení jejich zásob a predikci jejich vývoje v závislosti na srážkách detail
 • Vzdálená asistence s HoloLens II detail
 • Implementing of the advanced augmented reality methods as one of the Industry 4.0's pillars into designing and developing an industrial product detail
 • Implementing of the advanced augmented reality methods as one of the Industry 4.0's pillars into designing and developing an industrial product detail

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren