+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Ministry of Industry and Trade of Czech Republic

  • Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel detail
  • Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií detail
  • MPO OP PIK ART Carbon detail
  • Nové možnosti zvýšení efektivity provozu membránových systémů: recyklace retentátu z reverzně-osmotických jednotek a inovativní způsoby zpětného proplachu membrán detail
  • STIMUL 20 - Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů detail
  • Vývoj elektromechanické brzdy pro tramvajovou dopravu detail
  • Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru detail
  • Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci detail
  • Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk detail

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren