+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Ministry of Industry and Trade of Czech Republic

 • Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel detail
 • Konverze rtuti na solidifikovaný sulfid rtuťnatý detail
 • Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií detail
 • Modulární systém úpravy znečištěných vod detail
 • Nové možnosti zvýšení efektivity provozu membránových systémů: recyklace retentátu z reverzně-osmotických jednotek a inovativní způsoby zpětného proplachu membrán detail
 • Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu. detail
 • Smart textilie detail
 • STIMUL 20 - Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů detail
 • Vývoj elektromechanické brzdy pro tramvajovou dopravu detail
 • Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru detail
 • Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci detail
 • Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk detail

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren