Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel detail
 • Konverze rtuti na solidifikovaný sulfid rtuťnatý detail
 • Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií detail
 • Modulární systém úpravy znečištěných vod detail
 • Nové možnosti zvýšení efektivity provozu membránových systémů: recyklace retentátu z reverzně-osmotických jednotek a inovativní způsoby zpětného proplachu membrán detail
 • Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu. detail
 • Smart textilie detail
 • STIMUL 20 - Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů detail
 • Vývoj elektromechanické brzdy pro tramvajovou dopravu detail
 • Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru detail
 • Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci detail
 • Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren