Ministerstvo průmyslu a obchodu

  • Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel detail
  • Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií detail
  • MPO OP PIK ART Carbon detail
  • Nové možnosti zvýšení efektivity provozu membránových systémů: recyklace retentátu z reverzně-osmotických jednotek a inovativní způsoby zpětného proplachu membrán detail
  • STIMUL 20 - Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů detail
  • Vývoj elektromechanické brzdy pro tramvajovou dopravu detail
  • Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru detail
  • Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci detail
  • Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren