Ministerstvo průmyslu a obchodu

  • Elektrodialyzéry pro efektivní recyklaci cenných složek z průmyslových odpadních vod detail
  • Inovace flotace prostřednictvím implementace nanobublin a optimalizace flotačního procesu pro aplikace ve vodním hospodářství detail
  • Inovativní 3D struktura nosiče biomasy s nanovlákennou a biologickou složkou pro biotechnologické aplikace v oblasti čištění vod | bioD3CA detail
  • Inovativní způsoby energeticko-provozní optimalizace membránových bioreaktorů detail
  • Integrované vzorkovače pro úpravny vod a čistírny odpadních vod detail
  • Klear Insights – Modulární hub pro pokročilou omnikanálovou analýzu detail
  • Modulární platforma pro úplné čištění odpadních vod detail
  • Vývoj biodegradabilních vlákenných nosičů pro dermokosmetické aplikace detail
  • Výzkum a vývoj víceúčelového automatizovaného plnícího zařízení s produkčním softwarem a jednorázových kapslí z plně biodegradabilního materiálu na principu cirkulární ekonomiky detail

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren