+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz, jakubhruza1@seznam.cz

Office Budova L,

Jobs
 • (OTZP): Member of department
Specialisation

Filtration and separation

Testing of gas and liquid filtration

Polymer products recyclation

Achieved education

2006: PhD degree in Material Engineering, Technical University of Liberec; Dissertation thesis: Development of fibrous filters properties

1999: Ms.C. degree in Textile Engineering, Technical University of Liberec; Diploma work: 3D meltblown layers preparation.

 

2023

 • MRKVA, L., KOMÁREK, M., HRŮZA, J. , and POLÁCH, L. Nanovlákenná polyvinylidenfluoridová membrána [utility model] Enlisted at 20230516 as No. 37049.

2022

2021

 • AHMED, M. M. et al. Corrigendum to “Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step” [Eur. Polym. J. 156 (2021) 110605] European Polymer Journal OXFORD: Elsevier, 2021, vol. 159, issue OCT 5.pp. ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305721004444
 • HRŮZA, J. , and FRAJOVÁ, J. Electrospun poly(Ethylene terephthalate)/silk fibroin composite for filtration application Polymers MDPI, 2021, vol. 13, issue 15. P. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/15/2499
 • GUL, A., HRŮZA, J. , and YALCINKAYA, F. Fouling and Chemical Cleaning of Microfiltration Membranes: A Mini-Review Polymers 1. ed. BASEL: MDPI, 2021, vol. 13, issue 6. P. neuvedeny (25 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/6/846
 • BOYRAZ, E., YALCINKAYA, F. , and HRŮZA, J. Hydrophilic Nanofiber Membranes for Oily Wastewater Treatment NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. ed. Brno: TANGER LTD, 2021 P. 162 – 166. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020/3703-hydrophilic-nanofiber-membranes-for-oily-wastewater-treatment
 • POLÁCH, L., HRŮZA, J. , and MRKVA, L. Laboratorní jednotka membránové destilace [funkční vzorek]
 • YALCINKAYA, F. et al. Modified Nanofiber Membrane for Cleaning of Oily Wastewater, 2021 https://www.melpro.cz/
 • UNGUR, G. , and HRŮZA, J. Modified Nanofibrous Filters with Durable Antibacterial Properties Molecules 1. ed. Basel, Switzerland: MDPI, 2021, vol. 26, issue 5. P. neuvedeny (24 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1255?type=check_update&version=2
 • PENG, Q. et al. Preparation of electrosprayed composite coated microporous filter for particulate matter capture Nano select Wiley, 2021, vol. 3, issue 3. P. 555 – 566. ISSN: 2688-4011. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nano.202100186
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A. et al. Recycled bottle-grade PET used in personal protection XIII. ročník interaktívnej konferencie mladých vedcov 2021 Slovakia: Ústav polymérov, Slovenskej Akadémie Vied., 2021 P. 10. ISBN: 978-80-972360-7-6. https://www.preveda.sk/conference/article/id=2247/
 • AHMED, M. M. et al. Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step European Polymer Journal 1. ed., 2021, vol. 156, issue August. P. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014305721003396
 • JOUDAL, R., PŘICHYSTAL, L., KOMÁREK, M. , and HRŮZA, J. Systém uchycení filtračního materiálu pro modulární výměnu filtru [funkční vzorek]

2020

 • HRŮZA, J., MARYŠKA, J. , and BUŠEK, J. Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody [utility model] Enlisted at 20200630 as No. 34158. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034158.pdf
 • MARYŠKOVÁ, M., HRŮZA, J., SCHAABOVÁ, M. , and MARYŠKA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [utility model] Enlisted at 20200310 as No. 33843. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033843.pdf
 • HRŮZA, J. Modulární systém čištění procesních vod [funkční vzorek]
 • FRAJOVÁ, J. et al. Plast: Omezení jeho použití, nahrazení šetrnými materiály a analýza dopadu na životní styl XI. Slovensko - Česká konferencia POLYMERY 2020 1. ed. Slovakia: Ústav polymérov, Slovenskej Akadémie Vied., 2020 P. 94 – 95. ISBN: 978-80-89841-14-1.

2019

2018

 • YALCINKAYA, F. , and HRŮZA, J. Effect of Laminating Pressure on Polymeric Multilayer Nanofibrous Membranes for Liquid Filtration Nanomaterials 1. ed. BASEL: MDPI, 2018, vol. 8, issue 5. P. 1 – 16. ISSN: 2079-4991. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29695111
 • HRŮZA, J. , and PETRÍK, S. Electrospun Filter Media for Gas and Liquid Filtration Filtration 2018 1. ed., 2018 P. neuvedeny (29 stranky). https://www.filtration2018.com/conference.php
 • HRŮZA, J. , and UNGUR, G. Filtr pro filtraci kapalin, zejména odpadní nebo povrchové vody [utility model] Enlisted at 20180123 as No. 31410.
 • MARYŠKOVÁ, M. , and HRŮZA, J. Inovativní filtrační zařízení s biokatalyticky aktivní složkou [funkční vzorek]
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. , and HRABÁK, P. Mechanically Enhanced Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Composite Membranes for Liquid Filtration, 2018 https://www.melpro.cz/
 • MARYŠKOVÁ, M. , and HRŮZA, J. Modelové zařízení pro simulaci hloubkové filtrace vody [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J., UNGUR, G. , and BÍLEK, P. Nanovlákenné membrány pro čištění odpadních vod TVIP 2018 Praha: České ekologické manažerské centrum, 2018 P. neuvedeny (5 stran). ISBN: 978-80-85990-33-1. http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2018/index.html
 • BÍLEK, P. , and HRŮZA, J. Optimization of the cleaning process on a pilot filtration setup for waste water treatment accompanied by flow visualization EPJ Web of Conferences - 12th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2017; Mikulov; Czech Republic; 21 November 2017 through 24 November 2017 1. ed. EPJ Web of Conferences, 2018 P. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2101-6275. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02007.pdf
 • HRŮZA, J. Prototyp kompozitní nanovlákenné membrány [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M., HRŮZA, J., SEDLÁČEK, J. , and MATAS, R. Soubor výsledků a dokumentace z analýz filtračních zařízení, 2018
 • HRŮZA, J. Zařízení pro simulaci membránové filtrace LSD 119 [funkční vzorek]

2017

 • HRŮZA, J., BÍLEK, P. , and UNGUR, G. Cleanable Nanofibrous Membranes for Waste Water Purification NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES - NART Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2017 P. 95 – 101. ISBN: 978-80-7494-393-5. http://nart.tul.cz/files/poster_3.pdf
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. , and HRABÁK, P. Effect of Nanofibrous Membrane Structures on the Treatment of Wastewater Microfiltration Science of Advanced Materials United State: American Scientific Publishers, 2017, vol. 9, issue 5. P. 747 – 757. ISSN: 1947-2935. http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2017/00000009/00000005/art00008
 • UNGUR, G. , and HRŮZA, J. Modified polyurethane nanofibers as antibacterial filters for air and water purification RSC Advances 1. ed. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2017, vol. 7, issue 78. P. 49177 – 49187. ISSN: 2046-2069. http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/RA/C7RA06317B
 • YALCINKAYA, F. et al. Nanofibrous Composite Membranes for Microfiltration 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2017 P. 220 – 224. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • HRŮZA, J. , and UNGUR, G. Nanovlákenná membrána s antimikrobiální úpravou pro čištění vody [funkční vzorek] https://www.tacr.cz/index.php/cz/

2016

 • HRŮZA, J. Nová separační membrána pro dočištění vody [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J. Přístroj LSD 117 pro laboratorní simulaci membránového čištění vody [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M. , and HRŮZA, J. Rešeršní zpráva-Metody snížování emisí NOx a NH3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HRŮZA, J. Vzorník materiálů nanovlákenných membrán, 2016

2015

 • UNGUR, G. , and HRŮZA, J. Influence of copper oxide on the formation of polyurethane nanofibers via electrospinning Fibers and Polymers 1. ed. SEOUL: KOREAN FIBER SOC, 2015, vol. 16, issue 3. P. 621 – 628. ISSN: 1229-9197.
 • BÍLEK, P. , and HRŮZA, J. Influence of Structure Uniformity of Nanofibrous Filters on Their Homogeneity of Filtration Efficiency Nanocon 2014 6th International Conference Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2015 P. 427 – 436. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/
 • HRŮZA, J. Katalog membránových struktur, 2015
 • KOMÁREK, M., HRŮZA, J., JIRSÁK, O. , and SANETRNÍK, F. Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií [patent] Granted at 20150617 as No. 305320. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305320.pdf
 • VYSLOUŽILOVÁ, L. et al. Nanofibrous filters for respirators Advanced Material Research 1. ed. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015 P. 126 – 131. ISSN: 1662-8985. http://www.scientific.net/AMR.1119.126
 • HRŮZA, J. , and LUBASOVÁ, D. Podrobné portfolio konkurenčních materiálů, 2015
 • BÍLEK, P. , and HRŮZA, J. Testing of a Nanofibrous Textile by Submicron Monodisperse Particles in a Laser Sheet Nanocon 2015, 7th International Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2015 P. 219 – 225. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu
 • ŠIDLOF, P. , and HRŮZA, J. Trať pro dlouhodobé testování mechanické odolnosti textilních materiálů pro filtraci kapalin [funkční vzorek]
 • NOVÁK, J. , and HRŮZA, J. Vzorník filtračních materiálů, 2015 http://preview.jakub-hruza.webnode.cz/prednasky/filtrace-ostatni/

2014

 • ŠIDLOF, P., ŠTĚPÁN, M. , and HRŮZA, J. Aparatura pro dlouhodobé měření účinnosti filtračních materiálů odbourávajících NOx při atmosférických koncentracích [funkční vzorek] https://int.cxi.tul.cz/cs/home
 • SANETRNÍK, F., HRŮZA, J., KOMÁREK, M. , and MARYŠKA, J. Filtrační jádro tvořené kompozitní nanovlákennou nití [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J., KOMÁREK, M. , and NOVÁK, O. Katalyticky účinný filtr pro čištění atmosférického vzduchu [utility model] Enlisted at 20140612 as No. 27046.
 • KOLEK, O. , and HRŮZA, J. Membrána pro kapalinovou filtraci [funkční vzorek]
 • UNGUR, G. , and HRŮZA, J. Nanofibrous Filtering Materials with Catalytic Activity Advanced Materials Letters 8. ed. Sweden: VBRI Press, 2014, vol. 5, issue 8. P. 422 – 428. ISSN: 0976-3961. http://amlett.com/
 • FILIP, T. et al. Vložka laminarizátoru proudění v klimatizačním zařízení s antimikrobiální funkcí [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J. Zařízení pro simulaci filtrace paliv [funkční vzorek]

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren