Seznam zaměstnanců

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz, jakubhruza1@seznam.cz

Kancelář Budova L,

Zařazení
 • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): člen(ka) oddělení
Specializace

Filtrace kapalin a plynů

Testování filtračních vlastností

Recyklace polymerních materiálů

Dosažené vzdělání

1999 - 2006: Ph.D. - Textilní technika, Téma disertační práce: Zlepšování filtračních vlastností vlákenných materiálů, Technická univerzita v Liberci

1994 - 1999:      Ing. – Textilní inženýrství, Technická univerzita v Liberci.

 

2022

 • GUL, A., HRŮZA, J., DVOŘÁK, L. a YALCINKAYA, F. Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes Polymers Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 6. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/6/1102/htm
 • HRŮZA, J. a FRAJOVÁ, J. Reuse of textile waste to production of the fibrous antibacterial membrane with filtration potential Nanomaterials MDPI, 2022, roč. 12, č. 1. S. neuvedeny (21 stranky). ISBN: 978-80-270-8323-7, ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/12/1/50

2021

2020

 • HRŮZA, J., MARYŠKA, J. a BUŠEK, J. Filtrační zařízení pro čištění odpadní vody [užitný vzor] Zapsán 20200630 pod číslem 34158. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034158.pdf
 • MARYŠKOVÁ, M., HRŮZA, J., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [užitný vzor] Zapsán 20200310 pod číslem 33843. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033843.pdf
 • HRŮZA, J. Modulární systém čištění procesních vod [funkční vzorek]
 • FRAJOVÁ, J. aj. Plast: Omezení jeho použití, nahrazení šetrnými materiály a analýza dopadu na životní styl XI. Slovensko - Česká konferencia POLYMERY 2020 1. vyd. Slovakia: Ústav polymérov, Slovenskej Akadémie Vied., 2020 S. 94 – 95. ISBN: 978-80-89841-14-1.

2019

2018

 • YALCINKAYA, F. a HRŮZA, J. Effect of Laminating Pressure on Polymeric Multilayer Nanofibrous Membranes for Liquid Filtration Nanomaterials 1. vyd. BASEL: MDPI, 2018, roč. 8, č. 5. S. 1 – 16. ISSN: 2079-4991. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29695111
 • HRŮZA, J. a PETRÍK, S. Electrospun Filter Media for Gas and Liquid Filtration Filtration 2018 1. vyd., 2018 S. neuvedeny (29 stranky). https://www.filtration2018.com/conference.php
 • HRŮZA, J. a UNGUR, G. Filtr pro filtraci kapalin, zejména odpadní nebo povrchové vody [užitný vzor] Zapsán 20180123 pod číslem 31410.
 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Inovativní filtrační zařízení s biokatalyticky aktivní složkou [funkční vzorek]
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Mechanically Enhanced Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Composite Membranes for Liquid Filtration, 2018 https://www.melpro.cz/
 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Modelové zařízení pro simulaci hloubkové filtrace vody [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J., UNGUR, G. a BÍLEK, P. Nanovlákenné membrány pro čištění odpadních vod TVIP 2018 Praha: České ekologické manažerské centrum, 2018 S. neuvedeny (5 stran). ISBN: 978-80-85990-33-1. http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2018/index.html
 • BÍLEK, P. a HRŮZA, J. Optimization of the cleaning process on a pilot filtration setup for waste water treatment accompanied by flow visualization EPJ Web of Conferences - 12th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2017; Mikulov; Czech Republic; 21 November 2017 through 24 November 2017 1. vyd. EPJ Web of Conferences, 2018 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2101-6275. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02007.pdf
 • HRŮZA, J. Prototyp kompozitní nanovlákenné membrány [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M., HRŮZA, J., SEDLÁČEK, J. a MATAS, R. Soubor výsledků a dokumentace z analýz filtračních zařízení, 2018
 • HRŮZA, J. Zařízení pro simulaci membránové filtrace LSD 119 [funkční vzorek]

2017

 • HRŮZA, J., BÍLEK, P. a UNGUR, G. Cleanable Nanofibrous Membranes for Waste Water Purification NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES - NART Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2017 S. 95 – 101. ISBN: 978-80-7494-393-5. http://nart.tul.cz/files/poster_3.pdf
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. a HRABÁK, P. Effect of Nanofibrous Membrane Structures on the Treatment of Wastewater Microfiltration Science of Advanced Materials United State: American Scientific Publishers, 2017, roč. 9, č. 5. S. 747 – 757. ISSN: 1947-2935. http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2017/00000009/00000005/art00008
 • UNGUR, G. a HRŮZA, J. Modified polyurethane nanofibers as antibacterial filters for air and water purification RSC Advances 1. vyd. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2017, roč. 7, č. 78. S. 49177 – 49187. ISSN: 2046-2069. http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/RA/C7RA06317B
 • YALCINKAYA, F. aj. Nanofibrous Composite Membranes for Microfiltration 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2017 S. 220 – 224. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • HRŮZA, J. a UNGUR, G. Nanovlákenná membrána s antimikrobiální úpravou pro čištění vody [funkční vzorek] https://www.tacr.cz/index.php/cz/

2016

 • HRŮZA, J. Nová separační membrána pro dočištění vody [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J. Přístroj LSD 117 pro laboratorní simulaci membránového čištění vody [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M. a HRŮZA, J. Rešeršní zpráva-Metody snížování emisí NOx a NH3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HRŮZA, J. Vzorník materiálů nanovlákenných membrán, 2016

2015

 • UNGUR, G. a HRŮZA, J. Influence of copper oxide on the formation of polyurethane nanofibers via electrospinning Fibers and Polymers 1. vyd. SEOUL: KOREAN FIBER SOC, 2015, roč. 16, č. 3. S. 621 – 628. ISSN: 1229-9197.
 • BÍLEK, P. a HRŮZA, J. Influence of Structure Uniformity of Nanofibrous Filters on Their Homogeneity of Filtration Efficiency Nanocon 2014 6th International Conference Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2015 S. 427 – 436. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/
 • HRŮZA, J. Katalog membránových struktur, 2015
 • KOMÁREK, M., HRŮZA, J., JIRSÁK, O. a SANETRNÍK, F. Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií [patent] Udělen 20150617 pod číslem 305320. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305320.pdf
 • VYSLOUŽILOVÁ, L. aj. Nanofibrous filters for respirators Advanced Material Research 1. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015 S. 126 – 131. ISSN: 1662-8985. http://www.scientific.net/AMR.1119.126
 • HRŮZA, J. a LUBASOVÁ, D. Podrobné portfolio konkurenčních materiálů, 2015
 • BÍLEK, P. a HRŮZA, J. Testing of a Nanofibrous Textile by Submicron Monodisperse Particles in a Laser Sheet Nanocon 2015, 7th International Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2015 S. 219 – 225. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu
 • ŠIDLOF, P. a HRŮZA, J. Trať pro dlouhodobé testování mechanické odolnosti textilních materiálů pro filtraci kapalin [funkční vzorek]
 • NOVÁK, J. a HRŮZA, J. Vzorník filtračních materiálů, 2015 http://preview.jakub-hruza.webnode.cz/prednasky/filtrace-ostatni/

2014

 • ŠIDLOF, P., ŠTĚPÁN, M. a HRŮZA, J. Aparatura pro dlouhodobé měření účinnosti filtračních materiálů odbourávajících NOx při atmosférických koncentracích [funkční vzorek] https://int.cxi.tul.cz/cs/home
 • SANETRNÍK, F., HRŮZA, J., KOMÁREK, M. a MARYŠKA, J. Filtrační jádro tvořené kompozitní nanovlákennou nití [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J., KOMÁREK, M. a NOVÁK, O. Katalyticky účinný filtr pro čištění atmosférického vzduchu [užitný vzor] Zapsán 20140612 pod číslem 27046.
 • KOLEK, O. a HRŮZA, J. Membrána pro kapalinovou filtraci [funkční vzorek]
 • UNGUR, G. a HRŮZA, J. Nanofibrous Filtering Materials with Catalytic Activity Advanced Materials Letters 8. vyd. Sweden: VBRI Press, 2014, roč. 5, č. 8. S. 422 – 428. ISSN: 0976-3961. http://amlett.com/
 • FILIP, T. aj. Vložka laminarizátoru proudění v klimatizačním zařízení s antimikrobiální funkcí [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J. Zařízení pro simulaci filtrace paliv [funkční vzorek]

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren