+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Jan Kočí

Ing. Jan Kočí

T +420 48535 3606

E jan.koci@tul.cz

Office L.4416

Jobs
 • (OMI): Department head

2022

 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. , and HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.
 • WACLAWEK, S. et al. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022 P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#
 • MOEZZI, R., CÝRUS, J. , and KOČÍ, J. Object Detection Using Microsoft HoloLens by a Single Forward Propagation CNN Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization 15. ed. Springer, 2022 P. neuvedeny (11 stran). ISBN: 978-3-030-97196-0.https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97196-0_42

2021

 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]
 • KOČÍ, J., HANČIL, D. , and ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Available from: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

2020

 • CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. ed. Springer, Cham, 2020 P. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J. , and KOČÍ, J. Hololens sloužící pro přesnou lokalizaci zařízení bez podpůrné infrastruktury [funkční vzorek] http://147.230.187.146:5555/Positions/Index
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. ed. Cham: Springer, 2020 P. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. , and ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Available from: http://cxi.tul.cz/cameb.

2019

 • BAHRI, H., KRČMAŘÍK, D. , and KOČÍ, J. Accurate Object Detection System on HoloLens Using YOLO Algorithm Proceedings - 2019 3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics and Optimization, ICCAIRO 2019 1. ed. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019 P. 219 – 224. ISBN: 978-1-72813-572-4. https://ieeexplore.ieee.org/document/9057151
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., KOČÍ, J. , and BAHRI, H. Efficient Use of Mixed Reality for BIM system using Microsoft HoloLens IFAC-PapersOnLine 1. ed. Elsevier, 2019 P. 235 – 239. ISSN: 2405-8963. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319327119?via=ihub
 • MOEZZI, R., HLAVA, J., KRČMAŘÍK, D. , and KOČÍ, J. Experimental technique to enhance SLAM modelling of autonomous vehicle with Microsoft© Hololens Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. ed. Czech Society for Mechanics, 2019 P. 314 – 321. ISBN: 978-802145766-9.
 • KOČÍ, J., CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D. , and SVRČEK, J. Funkční vzorek makety vozu a hybridní scény VR/AR [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. et al. Hololens Used for Precise Position Tracking of the Third Party Devices - Autonomous Vehicles Communications, Scientific Letters of the University of Zilina 1. ed. Zilina: University of Zilina, 2019, vol. 21, issue 2. P. 18 – 23. ISSN: 1335-4205. http://www3.uniza.sk/komunikacie/archiv/2019/2/2_2019en.pdf
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Motion tracking in mixed reality Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. ed. Czech Society for Mechanics, 2019 P. 232 – 240. ISBN: 978-802145766-9.
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. , and KOČÍ, J. Thorax measurement and analysis using electrical impedance tomography Vibroengineering Procedia 1. ed. Kaunas: JVE International, 2019 P. 68 – 73. ISSN: 2345-0533. https://www.jvejournals.com/article/20986/pdf

2017

 • KOČÍ, J. et al. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J., TUMAJER, P., MARTINEC, T. , and CÝRUS, J. IIoT vizualizační jednotka [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J. , and JEČMEN, P. Optimalizace plánování zdrojů [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • KOČÍ, J. et al. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J., LINDR, D., MARTINEC, T. , and SVOBODA, P. Nová koncepce řízení výroby náprav dle principů INDUSTRY 4.0 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J. , and JEČMEN, P. Plánovací engine využívající genetické algoritmy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D. , and KRETSCHMER, P. Využití smíšené reality pro prezentaci užitných vlastností výrobku nebo inovativní prototypování [souhrnná výzkumná zpráva].

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren