Seznam zaměstnanců

Ing. Jan Kočí

Ing. Jan Kočí

T +420 48535 3606, +420 725 578 591

E jan.koci@tul.cz

Kancelář L.4416

Zařazení
 • Oddělení modelování procesů a umělé inteligence (OMI): vedoucí oddělení
Specializace

Digitalizace, řízení, podniková a softwarová architektura, integrace

 

2023

 • GHEIBI, M. aj. A risk-based soft sensor for failure rate monitoring in water distribution network via adaptive neuro-fuzzy interference systems Scientific Reports NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 13, č. 1. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-38620-w#Ack1
 • KOČÍ, J., YILDIRIM, B. a ZACH, J. Damage detection in textile industry using image recognition (REBID) [software].
 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V. a ZACH, J. Data Driven Research @CXI TUL [software]. Dostupné z: https://gitlab.com/data-driven-research/ddrapp/-/wikis/home.
 • GHEIBI, M. aj. Design of a Decision Support System to Operate a NO2 Gas Sensor Using Machine Learning, Sensitive Analysis and Conceptual Control Process Modelling Chemosensors Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2023, roč. 11, č. 2. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2227-9040. https://www.mdpi.com/2227-9040/11/2/126
 • KOČÍ, J., TYL, P., YILDIRIM, B. a CHUMCHAL, V. Použití umělé inteligence pro vyhodnocování dat vibrodiagnostiky (proof of concept) [software].

2022

 • KOČÍ, J., CHUMCHAL, V., ZDVYHAL, M. a HANČIL, D. Funkční vzorek webové aplikace využívající YOLO algoritmy umožňující rozpoznání objektů nebo stavebních prvků v nasnímané dynamické scéně [ověřená technologie]. 2022.
 • WACLAWEK, S. aj. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022, roč. 29, č. 4. S. 447 – 462. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • MOEZZI, R. aj. Object Detection Using Microsoft HoloLens by a Single Forward Propagation CNN Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization 15. vyd. Springer, 2022 S. 507 – 517. ISBN: 978-3-030-97196-0. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97196-0_42
 • KOČÍ, J., DEBABRATA, A., SUHASINI, G. a SANTOSH, H. Resin infusion in porous preform in the presence of HPM considering complex geometry and gravity: Flow simulation and experimental validation Journal of Reinforced Plastics and Composites JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES, 2022, roč. 42, č. 19-20. S. 971 – 989. ISSN: 0731-6844. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/07316844221143517

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]
 • KOČÍ, J., HANČIL, D. a ZDVYHAL, M. Software pro automatizovanou přípravu datasetů z 3D dat stavebních prvků pro strojové učení rozpoznávacího algoritmu a úsporu manuální práce [software]. Dostupné z: https://cxi.tul.cz/projekty/dokoncene-projekty/cameb2.

2020

 • CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Springer, Cham, 2020 S. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J. a KOČÍ, J. Hololens sloužící pro přesnou lokalizaci zařízení bez podpůrné infrastruktury [funkční vzorek] http://147.230.187.146:5555/Positions/Index
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham: Springer, 2020 S. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. a ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Dostupné z: http://cxi.tul.cz/cameb.

2019

 • BAHRI, H., KRČMAŘÍK, D. a KOČÍ, J. Accurate Object Detection System on HoloLens Using YOLO Algorithm Proceedings - 2019 3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics and Optimization, ICCAIRO 2019 1. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019 S. 219 – 224. ISBN: 978-1-72813-572-4. https://ieeexplore.ieee.org/document/9057151
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., KOČÍ, J. a BAHRI, H. Efficient Use of Mixed Reality for BIM system using Microsoft HoloLens IFAC-PapersOnLine 1. vyd. Elsevier, 2019 S. 235 – 239. ISSN: 2405-8963. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319327119?via=ihub
 • MOEZZI, R., HLAVA, J., KRČMAŘÍK, D. a KOČÍ, J. Experimental technique to enhance SLAM modelling of autonomous vehicle with Microsoft© Hololens Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2019 S. 314 – 321. ISBN: 978-802145766-9.
 • KOČÍ, J., CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D. a SVRČEK, J. Funkční vzorek makety vozu a hybridní scény VR/AR [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Hololens Used for Precise Position Tracking of the Third Party Devices - Autonomous Vehicles Communications, Scientific Letters of the University of Zilina 1. vyd. Zilina: University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 2. S. 18 – 23. ISSN: 1335-4205. http://www3.uniza.sk/komunikacie/archiv/2019/2/2_2019en.pdf
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Motion tracking in mixed reality Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2019 S. 232 – 240. ISBN: 978-802145766-9.
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Thorax measurement and analysis using electrical impedance tomography Vibroengineering Procedia 1. vyd. Kaunas: JVE International, 2019 S. 68 – 73. ISSN: 2345-0533. https://www.jvejournals.com/article/20986/pdf

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J., TUMAJER, P., MARTINEC, T. a CÝRUS, J. IIoT vizualizační jednotka [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J. a JEČMEN, P. Optimalizace plánování zdrojů [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J., LINDR, D., MARTINEC, T. a SVOBODA, P. Nová koncepce řízení výroby náprav dle principů INDUSTRY 4.0 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J. a JEČMEN, P. Plánovací engine využívající genetické algoritmy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D. a KRETSCHMER, P. Využití smíšené reality pro prezentaci užitných vlastností výrobku nebo inovativní prototypování [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren