+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Kateřina Bobčíková

Ing. Kateřina Bobčíková

E katerina.bobcikova@tul.cz

Jobs
  • (OABI): Junior researcher

2023

2022

  • PRUDIL, J. et al. Aplikace fotoaktivních nanokompozitních materiálů pro solární samočištění a prevenci růstu řas na zateplených objektech [ověřená technologie]. 2022.
  • PRUDIL, J. et al. Aplikace inovativnı́ch fotoaktivnı́ch nanokompozitnı́ch systémů s fotokatalytickou samočisticı́ a desinfekční funkcí na památkově chráněné objekty [ověřená technologie]. 2022.
  • PRUDIL, J. et al. Mapa zateplených panelových domů napadených řasami na území ČR interaktivní mapa. : , 2022.
  • RYSOVÁ, M. et al. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022

2021

  • SEMERÁD, J. et al. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, vol. 281, issue OCT. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010

2017

  • ŠEVCŮ, A. et al. Zero-valent iron particles for PCB degradation and an evaluation of their effects on bacteria, plants, and soil organisms Environmental Science and Pollution Research 1. ed. Berlin: Springer, 2017, vol. 24, issue 26. P. 21191 – 21202. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9699-5

2016

  • EL-TEMSAH, Y. S. I. et al. DDT degradation efficiency and ecotoxicological effects of two types of nano-sized zero-valent iron (nZVI) in water and soil Chemosphere 1. ed. Elsevier, 2016, vol. 144, issue 2. P. 2221 – 2228. ISSN: 0045-6535. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515303179
  • STEINOVÁ, J., BOBČÍKOVÁ, K., HRISTOV, D. R. , and ŠEVCŮ, A. Evaluation of two different methods for endotoxin detection in nanoparticle suspensions NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, 2016 P. 627 – 631. ISBN: 978-80-87294-71-0.

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren