Seznam zaměstnanců

Ing. Kateřina Bobčíková

Ing. Kateřina Bobčíková

E katerina.bobcikova@tul.cz

Zařazení
  • Oddělení aplikované biologie (OABI): pracovník vědy a výzkumu
Jazykové znalosti
Array

2023

2022

  • PRUDIL, J. aj. Aplikace fotoaktivních nanokompozitních materiálů pro solární samočištění a prevenci růstu řas na zateplených objektech [ověřená technologie]. 2022.
  • PRUDIL, J. aj. Aplikace inovativnı́ch fotoaktivnı́ch nanokompozitnı́ch systémů s fotokatalytickou samočisticı́ a desinfekční funkcí na památkově chráněné objekty [ověřená technologie]. 2022.
  • PRUDIL, J. aj. Mapa zateplených panelových domů napadených řasami na území ČR interaktivní mapa. : , 2022.
  • RYSOVÁ, M. aj. Modifikace chitosanových nanovláken pro aplikace nejen v dermatologii, 2022

2021

  • SEMERÁD, J. aj. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 281, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010

2017

  • ŠEVCŮ, A. aj. Zero-valent iron particles for PCB degradation and an evaluation of their effects on bacteria, plants, and soil organisms Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Berlin: Springer, 2017, roč. 24, č. 26. S. 21191 – 21202. ISSN: 0944-1344. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9699-5

2016

  • EL-TEMSAH, Y. S. I. aj. DDT degradation efficiency and ecotoxicological effects of two types of nano-sized zero-valent iron (nZVI) in water and soil Chemosphere 1. vyd. Elsevier, 2016, roč. 144, č. 2. S. 2221 – 2228. ISSN: 0045-6535. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515303179
  • STEINOVÁ, J., BOBČÍKOVÁ, K., HRISTOV, D. R. a ŠEVCŮ, A. Evaluation of two different methods for endotoxin detection in nanoparticle suspensions NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, 2016 S. 627 – 631. ISBN: 978-80-87294-71-0.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren