+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

T +420 48535 3260

E lukas.dvorak@tul.cz

Office L2.016

Jobs
 • (OTZP): Department head
Language abilities
Czech, English, German
Specialisation

Membrane bioreactors; water technology; application of nanomaterials

Other appointments

Guarantor of research direction of Nanomaterials in natural sciences

 

2024

2023

2022

 • GUL, A., HRŮZA, J., DVOŘÁK, L. , and YALCINKAYA, F. Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes Polymers Basel: MDPI, 2022, vol. 14, issue 6. P. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/6/1102/htm
 • TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. , and DVOŘÁK, L. High functional skin layer modification of polytetrafluoroethylene hollow fiber membrane PROCEEDINGS OF ACADEMICS WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE 1. ed., 2022 P. neuvedeny (5 stran). ISBN: 978-93-90150-32-8.
 • TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. , and DVOŘÁK, L. Improved Air-assisted Surface Modification of Ptfe Hollow Fiber Membrane Via Polydopamine Incorporated Zinc Oxide Nanoparticles for Water Purification, 2022
 • DVOŘÁK, L. et al. Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace) [ověřená technologie]. 2022.
 • JOHNOVÁ, M. et al. Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, 2022 P. 89 – 93.
 • NECHANICKÁ, M. et al. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • VILÍM, D. et al. Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody [utility model] Enlisted at 20221014 as No. 36 439. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036439.pdf
 • KŘIVÁNKOVÁ, J. et al. Mobilní jednotka pro čištění membrán [utility model] Enlisted at 20220526 as No. 36 055. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036055.pdf
 • NECHANICKÁ, M. et al. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • MERKEL, A. et al. Recovery of hydrochloric acid from industrial wastewater by diffusion dialysis using a spiral-wound module International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, vol. 23, issue 11. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/11/6212
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. , and NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. , and SIGLOVÁ, M. Sterilizační metoda [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. , and SIGLOVÁ, M. Sterilní nosič [funkční vzorek]
 • TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. , and DVOŘÁK, L. SUPERHYDROPHILIC SURFACE MODIFICATION OF PTFE HOLLOW-FIBER MEMBRANE WITH ADVANCED BIOFOULING PROPERTIES FOR WATER PURIFICATION NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials TANGER Ltd., 2022 P. 91 – 96. ISBN: 978-808836509-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4575-superhydrophilic-surface-modification-of-ptfe-hollow-fiber-membrane-with-advanced-biofouling-properties-for-water-purification

2021

 • NECHANICKÁ, M. et al. Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater Science of The Total Environment 1. ed. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, vol. 780, issue August. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721015862
 • MERKEL, A. et al. Lactose mother liquor stream valorisation using electrodialysis International Dairy Journal 1. ed. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, vol. 121, issue 5. P. 1 – 5. ISSN: 0958-6946. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958694621001308
 • ČOPÁK, L. et al. Recovery of Spent Sulphuric Acid by Diffusion Dialysis Using a Spiral Wound Module International Journal of Molecular Sciences MDPI, 2021, vol. 22, issue 21. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1422-0067. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34769251/
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. , and NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]
 • GONČUKOVÁ, Z. R., ŘEZANKA, M., DOLINA, J. , and DVOŘÁK, L. Sulfonated polyethersulfone membrane doped with ZnO-APTES nanoparticles with antimicrobial properties Reactive and Functional Polymers 1. ed. ELSEVIER, 2021, vol. 162, issue MAY. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1381-5148. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138151482100064X

2020

 • NECHANICKÁ, M., JOHNOVÁ, M. , and DVOŘÁK, L. Intenzifikace biologického čištění skládkových vod nanovlákennými nosiči „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference 1. ed. Brno: , 2020 P. 1 – 8. ISBN: 978-80-270-8323-7. https://www.czwa.cz/konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ390

2019

 • LEDERER, T., DVOŘÁK, L., SVOBODOVÁ, L. , and NOVÁK, L. Aplikace exogenních organických substrátů pro stimulaci biologické denitrifikace Vodní hospodářství Praha: Vodní hospodářství, spol. s r. o., 2019 P. 5 – 10. ISSN: 1211-0760. https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2019/vh_04-2019.pdf
 • HAVLÍČEK, K., DOLINA, J., DVOŘÁK, L. , and NOSEK, J. Modification of PES membrane through in-situ formed silver nanoparticles to mitigate biofouling World Nanotechnology Conference, Dubai, UAE Dubai: , 2019pp.
 • ŠKOLNÍK, P., SLÁMA, P. , and DVOŘÁK, L. Programový řídicí systém pro optimalizaci provozu datového centra [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. , and DVOŘÁK, L. Sterilization of Nanofiber Biomass Carriers for Biotechnology Applications Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 1. ed. Petrohrad, Rusko: , 2019pp. ISBN: 978-5-94211-875-4.
 • KŘIVÁNKOVÁ, J., VILÍM, D., DVOŘÁK, L. , and JOHNOVÁ, M. Variabilní membránová jednotka pro čištění obtížně biologicky čistitelných odpadních vod [utility model] Enlisted at 20190923 as No. 33 233. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033233.pdf
 • LEDERER, T., POLÁCH, L., KOLOMAZNÍKOVÁ, M. , and DVOŘÁK, L. Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím bat na limity pitné vody – případová studie ČOV Amazon 13. bienální konference VODA 2019, 2019 P. neuvedeny (567 stran). ISSN: 2694-7013. https://www.czwa.cz/galerie/00000277.pdf

2018

 • DOLINA, J., GONČUKOVÁ, Z. R., BOBÁK, M. , and DVOŘÁK, L. Modification of a hollow-fibre polyethersulfone membrane using silver nanoparticles formed in situ for biofouling prevention RSC Advances 1. ed. Cambridge: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2018, vol. 8, issue 26. P. 14552 – 14560. ISSN: 2046-2069. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ra/c8ra02026d#!divAbstract
 • DOLINA, J., DVOŘÁK, L., LEDERER, T. , and SOUKUPOVA, J. Technologie aplikace biostaticky modifikovaných membrán pro omezení biofoulingu při čištění odpadních vod [ověřená technologie]. 2018.
 • NECHANICKÁ, M., DVOŘÁK, L. , and DOLINOVÁ, I. Use of nanofiber carriers for monitoring of microbial biomass Topical Issues of Rational Use of Natural Resource 1. ed. CRC Press/Balkema, 2018 P. 361 – 370. ISBN: 978-0-429-67498-3.
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. , and DVOŘÁK, L. Využití nanovlákenných nosičů pro monitoring biomasy na kontaminované lokalitě Vodní hospodářství, 2018, vol. 68, issue 6. P. 11 – 15. ISSN: 1211-0760. https://vufind.techlib.cz/Record/001866577

2017

 • LHOTSKÝ, O. et al. Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods – Case study Science of The Total Environment 1. ed. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, vol. 607, issue DEC 31. P. 1451 – 1465. ISSN: 0048-9697. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717316121
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I. , and DVOŘÁK, L. Biodiverzita půdních vzorků hodnocená prostřednictvím Next Generation Sequencing analýzy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. , and DVOŘÁK, L. Development of Nanofiber Carriers for Monitoring of Biomass at a Contaminated Site, 2017
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., DVOŘÁK, L. , and VLKOVÁ, D. Development of nanofiber carriers for monitoring of biomass at a contaminated site, 2017
 • DVOŘÁK, L. , and DOLINA, J. Flokulační testy s polymerními organickými flokulanty a navazující filtrační testy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. et al. Konstrukce technického celku biofiltru s biofiltračními nosiči [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. , and LEDERER, T. Laboratorní modelové zařízení pokročilých redoxních procesů [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. , and DOLINA, J. Membránový modul obsahující membrány ve formě dutých vláken z polyethersulfonu povrchově obohacených o nanočástice stříbra [utility model] Enlisted at 20170502 as No. 30614. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030614.pdf
 • DVOŘÁK, L. et al. Nanofiber biomass carriers as effective tool for environmental monitoring and technical applications, 2017
 • DVOŘÁK, L. , and LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část I [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. , and LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část II [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi [utility model] Enlisted at 20171204 as No. 31266. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031266.pdf
 • SVOJITKA, J. et al. Performance of an anaerobic membrane bioreactor for pharmaceutical wastewater treatment Bioresource Technology 1. ed. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, vol. 229, issue Apr 2017. P. 180 – 189. ISSN: 0960-8524. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417300421
 • DVOŘÁK, L. , and DOLINA, J. Polymerní matrice pro přípravu membrány a membrána vytvořená z polymerní matrice [patent] Granted at 20170707 as No. 306870.
 • DVOŘÁK, L. , and DOLINA, J. Studie hodnotící potenciál pro recyklaci vody a živin z vybraných zdrojů odpadních vod [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J., GÓMEZ, M. , and ČERNÍN, A. Anaerobic membrane bioreactors—a mini review with emphasis on industrial wastewater treatment: applications, limitations and perspectives Desalination and Water Treatment 1. ed. Abingdon: Taylor & Francis, 2016, vol. 57, issue 41. P. 19062 – 19076. ISSN: 1944-3994. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19443994.2015.1100879
 • DOLINOVÁ, I., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. , and DVOŘÁK, L. Aplikace molekulárně-genetických metod pro studium procesů biodegradace chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách Vodní hospodářství 1. ed., 2016 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1211-0760. http://vodnihospodarstvi.cz/
 • DOLINA, J. et al. Characterisation of morphological, antimicrobial and leaching properties of in situ prepared polyurethane nanofibres doped with silver behenate RSC Advances 1. ed. CAMBRIDGE: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2016, vol. 6, issue 28. P. 23816 – 23826. ISSN: 2046-2069. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra03614g/unauth#!divAbstract
 • DOLINA, J., DOLINOVÁ, I., ŠPÁNEK, R. , and DVOŘÁK, L. Development of nanofiber biomass carriers for effective sampling: differences in microbial community on carries and groundwater, 2016 http://www.soil-metagenomics.org/
 • DOLINOVÁ, I. et al. Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation Chemosphere 1. ed., 2016, vol. 157, issue 8. P. 276 – 285. ISSN: 0045-6535. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236848
 • DVOŘÁK, L. , and DOLINA, J. Funkčně modifikovaná komerční membrána [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L., DOLINOVÁ, I., ŠEVCŮ, A. , and ČERNÍK, M. Influence of Hydrogen Peroxide and Sodium Lactate Application on Dehalogenation Bacteria Responsible for Degradation of Chlorinated Ethenes Proceedings of 3rd World Congress and Expo on Applied Microbiology 6. ed. Henderson: Conference Series LLC, 2016pp. ISSN: 1948-5948.
 • DVOŘÁK, L. , and DOLINA, J. Návrh a realizace membránového modulu vhodného pro AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MELOUN, Z., DOLINA, J. , and DVOŘÁK, L. Preparation and Comparison of Polymeric Membranes with the Addition of Metal Micro- and Nanopartilces, 2016 http://www.czemp.cz/cs/aktuality/ohlednuti-za-4rocnikem-workshopu-studentskych-praci
 • DLASK, O., DOLINA, J. , and DVOŘÁK, L. Preparation and Testing of Membranes Containing Antimicrobial Organic Compounds in a Polymer Matrix, 2016 http://www.czemp.cz/cs/aktuality/ohlednuti-za-4rocnikem-workshopu-studentskych-praci
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. , and NECHANICKÁ, M. Propagátor pro kolonizaci nosičů v biofiltračních aplikacích [funkční vzorek]
 • DOLINA, J., LEDERER, T. , and DVOŘÁK, L. Use of Different Nanoparticles for Preparation of Mixed Matrix Membranes with Antimicrobial Properties, 2016 http://www.permea2016.cz/
 • DVOŘÁK, L. , and DOLINA, J. Zpráva o vývoji a validaci technologie pro úpravu vody pomocí AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. , and DOLINA, J. Zpráva o vývoji technologie pro zpětné využití živin a vody pomocí AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • GÓMEZ, M., DOLINA, J. , and DVOŘÁK, L. Anaerobní membránové bioreaktory: současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství 10. ed. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015 P. 1 – 6. ISSN: 1211-0760. http://www.vodnihospodarstvi.cz/cze/index.htm
 • DOLINA, J. et al. Antimikrobiální modifikace ultrafiltračních membrán s různými prekursory stříbrných nanočástic [ověřená technologie]. 2015.
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. , and DVOŘÁK, L. Membrane Surface Modification by Nanosilver for Biofouling Restriction NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. ed. Česká republika: TANGER LTD, 2015 P. 213 – 218. ISBN: 978-80-87294-63-5. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=W21m9qNCiVWP8txpJCf&page=1&doc=8
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. , and DVOŘÁK, L. Mitigation of membrane biofouling through surface modification with different forms of nanosilver Chemical Engineering Journal 1. ed. Lausanne: Elsevier Science SA, 2015, vol. 275, issue SEP 1. P. 125 – 133. ISSN: 1385-8947. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894715004830
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. , and DOLINOVÁ, I. Nosič biomasy – kruhové uspořádání [funkční vzorek]
 • DOLINA, J., ŠOURKOVÁ, H. , and DVOŘÁK, L. Preparation and characterization of mixed matrix membranes with antimicrobial nanopartilces addition, 2015 http://www.czemp.cz/cs/aktuality/zveme-vas-na-3-rocnik-workshopu-studentskych-praci
 • MELOUN, Z., DOLINA, J., LEDERER, T. , and DVOŘÁK, L. Stability of candle-shaped filters modified by nanosilver, 2015
 • DVOŘÁK, L., LEDERER, T., NOVÁK, L. , and JIRKŮ, V. Využití technologie MBBR pro čištění toxických průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství 2. ed. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015 P. 11 – 16. ISSN: 1211-0760.

2014

 • DVOŘÁK, L. , and LEDERER, T. Analýza kinetiky denitrifikace v závislosti na typu externího substrátu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. , and DLASK, O. Filtration Performance of New Antimicrobial Ultrafiltration Membranes, 2014 http://www.lib.cas.cz/aleph-google/KNA01/00177/65/001776587.html
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. , and DLASK, O. New Approach in Membrane Surface Modification by Nanosilver Workshop of student´s presentations 2014 – Membranes and membrane processes 1. ed. Česká Lípa: Česká membránová platforma, 2014 P. 1 – 10. ISBN: 978-80-904517-2-8, ISSN: 2336-4831.
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič biomasy – „střapcové“ uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič biomasy – cylindrické uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič biomasy – lineárně-svazkové uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič biomasy – planární uspořádání [funkční vzorek]
 • DLASK, O., DOLINA, J. , and DVOŘÁK, L. Nový přístup v povrchové modifikaci membrán s využitím nanostříbra, 2014
 • GÓMEZ, M. et al. Ragging in Mbr: Effects of Operational Conditions, Chemical Cleaning and Pre-treatment Improvements Separation Science and Technology 49. ed. Philadelphia: Taylor & Francis, 2014, vol. 49, issue 14. P. 2115 – 2123. ISSN: 0149-6395. http://www.tandfonline.com/toc/lsst20/current#.VPl2CiuG-PY
 • DVOŘÁK, L. et al. Removal of Aniline, Cyanides and Diphenylguanidine from Industrial Wastewater Using a Full-scale Moving Bed Biofilm Reactor Process Biochemistry 49. ed. Oxford: Elsevier, 2014, vol. 49, issue 1. P. 102 – 109. ISSN: 1359-5113. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511313006132

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren