Seznam zaměstnanců

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

T +420 48535 3260

E lukas.dvorak@tul.cz

Kancelář L2.016

Zařazení
 • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): vedoucí oddělení
Jazykové znalosti
čeština, angličtina, němčina
Specializace

Membránové bioreaktory; technologie vody; aplikace nanomateriálů

Další funkce

Garant výzkumného směru Nanomateriály v přírodních vědách

 

2024

2023

2022

 • GUL, A., HRŮZA, J., DVOŘÁK, L. a YALCINKAYA, F. Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes Polymers Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 6. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/6/1102/htm
 • TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. a DVOŘÁK, L. High functional skin layer modification of polytetrafluoroethylene hollow fiber membrane PROCEEDINGS OF ACADEMICS WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd., 2022 S. neuvedeny (5 stran). ISBN: 978-93-90150-32-8.
 • TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. a DVOŘÁK, L. Improved Air-assisted Surface Modification of Ptfe Hollow Fiber Membrane Via Polydopamine Incorporated Zinc Oxide Nanoparticles for Water Purification, 2022
 • DVOŘÁK, L. aj. Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace) [ověřená technologie]. 2022.
 • JOHNOVÁ, M. aj. Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, 2022 S. 89 – 93.
 • NECHANICKÁ, M. aj. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • VILÍM, D. aj. Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody [užitný vzor] Zapsán 20221014 pod číslem 36 439. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036439.pdf
 • KŘIVÁNKOVÁ, J. aj. Mobilní jednotka pro čištění membrán [užitný vzor] Zapsán 20220526 pod číslem 36 055. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036055.pdf
 • NECHANICKÁ, M. aj. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • MERKEL, A. aj. Recovery of hydrochloric acid from industrial wastewater by diffusion dialysis using a spiral-wound module International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 11. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/11/6212
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. a NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. a SIGLOVÁ, M. Sterilizační metoda [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. a SIGLOVÁ, M. Sterilní nosič [funkční vzorek]
 • TAGHAVIAN, H., ČERNÍK, M. a DVOŘÁK, L. SUPERHYDROPHILIC SURFACE MODIFICATION OF PTFE HOLLOW-FIBER MEMBRANE WITH ADVANCED BIOFOULING PROPERTIES FOR WATER PURIFICATION NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials TANGER Ltd., 2022 S. 91 – 96. ISBN: 978-808836509-9, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2022/4575-superhydrophilic-surface-modification-of-ptfe-hollow-fiber-membrane-with-advanced-biofouling-properties-for-water-purification

2021

 • NECHANICKÁ, M. aj. Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater Science of The Total Environment 1. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, roč. 780, č. August. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721015862
 • MERKEL, A. aj. Lactose mother liquor stream valorisation using electrodialysis International Dairy Journal 1. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, roč. 121, č. 5. S. 1 – 5. ISSN: 0958-6946. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958694621001308
 • ČOPÁK, L. aj. Recovery of Spent Sulphuric Acid by Diffusion Dialysis Using a Spiral Wound Module International Journal of Molecular Sciences MDPI, 2021, roč. 22, č. 21. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1422-0067. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34769251/
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. a NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]
 • GONČUKOVÁ, Z. R., ŘEZANKA, M., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Sulfonated polyethersulfone membrane doped with ZnO-APTES nanoparticles with antimicrobial properties Reactive and Functional Polymers 1. vyd. ELSEVIER, 2021, roč. 162, č. MAY. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1381-5148. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138151482100064X

2020

2019

 • LEDERER, T., DVOŘÁK, L., SVOBODOVÁ, L. a NOVÁK, L. Aplikace exogenních organických substrátů pro stimulaci biologické denitrifikace Vodní hospodářství Praha: Vodní hospodářství, spol. s r. o., 2019 S. 5 – 10. ISSN: 1211-0760. https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2019/vh_04-2019.pdf
 • HAVLÍČEK, K., DOLINA, J., DVOŘÁK, L. a NOSEK, J. Modification of PES membrane through in-situ formed silver nanoparticles to mitigate biofouling World Nanotechnology Conference, Dubai, UAE Dubai: , 2019S.
 • ŠKOLNÍK, P., SLÁMA, P. a DVOŘÁK, L. Programový řídicí systém pro optimalizaci provozu datového centra [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. a DVOŘÁK, L. Sterilization of Nanofiber Biomass Carriers for Biotechnology Applications Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 1. vyd. Petrohrad, Rusko: , 2019S. ISBN: 978-5-94211-875-4.
 • KŘIVÁNKOVÁ, J., VILÍM, D., DVOŘÁK, L. a JOHNOVÁ, M. Variabilní membránová jednotka pro čištění obtížně biologicky čistitelných odpadních vod [užitný vzor] Zapsán 20190923 pod číslem 33 233. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033233.pdf
 • LEDERER, T., POLÁCH, L., KOLOMAZNÍKOVÁ, M. a DVOŘÁK, L. Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím bat na limity pitné vody – případová studie ČOV Amazon 13. bienální konference VODA 2019, 2019 S. neuvedeny (567 stran). ISSN: 2694-7013. https://www.czwa.cz/galerie/00000277.pdf

2018

 • DOLINA, J., GONČUKOVÁ, Z. R., BOBÁK, M. a DVOŘÁK, L. Modification of a hollow-fibre polyethersulfone membrane using silver nanoparticles formed in situ for biofouling prevention RSC Advances 1. vyd. Cambridge: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2018, roč. 8, č. 26. S. 14552 – 14560. ISSN: 2046-2069. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ra/c8ra02026d#!divAbstract
 • DOLINA, J., DVOŘÁK, L., LEDERER, T. a SOUKUPOVA, J. Technologie aplikace biostaticky modifikovaných membrán pro omezení biofoulingu při čištění odpadních vod [ověřená technologie]. 2018.
 • NECHANICKÁ, M., DVOŘÁK, L. a DOLINOVÁ, I. Use of nanofiber carriers for monitoring of microbial biomass Topical Issues of Rational Use of Natural Resource 1. vyd. CRC Press/Balkema, 2018 S. 361 – 370. ISBN: 978-0-429-67498-3.
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. a DVOŘÁK, L. Využití nanovlákenných nosičů pro monitoring biomasy na kontaminované lokalitě Vodní hospodářství, 2018, roč. 68, č. 6. S. 11 – 15. ISSN: 1211-0760. https://vufind.techlib.cz/Record/001866577

2017

 • LHOTSKÝ, O. aj. Assessment of biodegradation potential at a site contaminated by a mixture of BTEX, chlorinated pollutants and pharmaceuticals using passive sampling methods – Case study Science of The Total Environment 1. vyd. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 607, č. DEC 31. S. 1451 – 1465. ISSN: 0048-9697. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717316121
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I. a DVOŘÁK, L. Biodiverzita půdních vzorků hodnocená prostřednictvím Next Generation Sequencing analýzy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., DVOŘÁK, L. a VLKOVÁ, D. Development of nanofiber carriers for monitoring of biomass at a contaminated site, 2017
 • NECHANICKÁ, M., DOLINOVÁ, I., VLKOVÁ, D. a DVOŘÁK, L. Development of Nanofiber Carriers for Monitoring of Biomass at a Contaminated Site, 2017
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Flokulační testy s polymerními organickými flokulanty a navazující filtrační testy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. aj. Konstrukce technického celku biofiltru s biofiltračními nosiči [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Laboratorní modelové zařízení pokročilých redoxních procesů [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Membránový modul obsahující membrány ve formě dutých vláken z polyethersulfonu povrchově obohacených o nanočástice stříbra [užitný vzor] Zapsán 20170502 pod číslem 30614. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030614.pdf
 • DVOŘÁK, L. aj. Nanofiber biomass carriers as effective tool for environmental monitoring and technical applications, 2017
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část I [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část II [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi [užitný vzor] Zapsán 20171204 pod číslem 31266. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031266.pdf
 • SVOJITKA, J. aj. Performance of an anaerobic membrane bioreactor for pharmaceutical wastewater treatment Bioresource Technology 1. vyd. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 229, č. Apr 2017. S. 180 – 189. ISSN: 0960-8524. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417300421
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Polymerní matrice pro přípravu membrány a membrána vytvořená z polymerní matrice [patent] Udělen 20170707 pod číslem 306870.
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Studie hodnotící potenciál pro recyklaci vody a živin z vybraných zdrojů odpadních vod [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J., GÓMEZ, M. a ČERNÍN, A. Anaerobic membrane bioreactors—a mini review with emphasis on industrial wastewater treatment: applications, limitations and perspectives Desalination and Water Treatment 1. vyd. Abingdon: Taylor & Francis, 2016, roč. 57, č. 41. S. 19062 – 19076. ISSN: 1944-3994. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19443994.2015.1100879
 • DOLINOVÁ, I., ŠPÁNEK, R., ŠEVCŮ, A. a DVOŘÁK, L. Aplikace molekulárně-genetických metod pro studium procesů biodegradace chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách Vodní hospodářství 1. vyd., 2016 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1211-0760. http://vodnihospodarstvi.cz/
 • DOLINA, J. aj. Characterisation of morphological, antimicrobial and leaching properties of in situ prepared polyurethane nanofibres doped with silver behenate RSC Advances 1. vyd. CAMBRIDGE: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2016, roč. 6, č. 28. S. 23816 – 23826. ISSN: 2046-2069. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra03614g/unauth#!divAbstract
 • DOLINA, J., DOLINOVÁ, I., ŠPÁNEK, R. a DVOŘÁK, L. Development of nanofiber biomass carriers for effective sampling: differences in microbial community on carries and groundwater, 2016 http://www.soil-metagenomics.org/
 • DOLINOVÁ, I. aj. Dynamics of organohalide-respiring bacteria and their genes following in-situ chemical oxidation of chlorinated ethenes and biostimulation Chemosphere 1. vyd., 2016, roč. 157, č. 8. S. 276 – 285. ISSN: 0045-6535. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236848
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Funkčně modifikovaná komerční membrána [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L., DOLINOVÁ, I., ŠEVCŮ, A. a ČERNÍK, M. Influence of Hydrogen Peroxide and Sodium Lactate Application on Dehalogenation Bacteria Responsible for Degradation of Chlorinated Ethenes Proceedings of 3rd World Congress and Expo on Applied Microbiology 6. vyd. Henderson: Conference Series LLC, 2016S. ISSN: 1948-5948.
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Návrh a realizace membránového modulu vhodného pro AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MELOUN, Z., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Preparation and Comparison of Polymeric Membranes with the Addition of Metal Micro- and Nanopartilces, 2016 http://www.czemp.cz/cs/aktuality/ohlednuti-za-4rocnikem-workshopu-studentskych-praci
 • DLASK, O., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Preparation and Testing of Membranes Containing Antimicrobial Organic Compounds in a Polymer Matrix, 2016 http://www.czemp.cz/cs/aktuality/ohlednuti-za-4rocnikem-workshopu-studentskych-praci
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a NECHANICKÁ, M. Propagátor pro kolonizaci nosičů v biofiltračních aplikacích [funkční vzorek]
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Use of Different Nanoparticles for Preparation of Mixed Matrix Membranes with Antimicrobial Properties, 2016 http://www.permea2016.cz/
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Zpráva o vývoji a validaci technologie pro úpravu vody pomocí AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a DOLINA, J. Zpráva o vývoji technologie pro zpětné využití živin a vody pomocí AnMBR [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • GÓMEZ, M., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Anaerobní membránové bioreaktory: současný stav v oblasti čištění průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství 10. vyd. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015 S. 1 – 6. ISSN: 1211-0760. http://www.vodnihospodarstvi.cz/cze/index.htm
 • DOLINA, J. aj. Antimikrobiální modifikace ultrafiltračních membrán s různými prekursory stříbrných nanočástic [ověřená technologie]. 2015.
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Membrane Surface Modification by Nanosilver for Biofouling Restriction NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Česká republika: TANGER LTD, 2015 S. 213 – 218. ISBN: 978-80-87294-63-5. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=W21m9qNCiVWP8txpJCf&page=1&doc=8
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Mitigation of membrane biofouling through surface modification with different forms of nanosilver Chemical Engineering Journal 1. vyd. Lausanne: Elsevier Science SA, 2015, roč. 275, č. SEP 1. S. 125 – 133. ISSN: 1385-8947. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894715004830
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a DOLINOVÁ, I. Nosič biomasy – kruhové uspořádání [funkční vzorek]
 • DOLINA, J., ŠOURKOVÁ, H. a DVOŘÁK, L. Preparation and characterization of mixed matrix membranes with antimicrobial nanopartilces addition, 2015 http://www.czemp.cz/cs/aktuality/zveme-vas-na-3-rocnik-workshopu-studentskych-praci
 • MELOUN, Z., DOLINA, J., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Stability of candle-shaped filters modified by nanosilver, 2015
 • DVOŘÁK, L., LEDERER, T., NOVÁK, L. a JIRKŮ, V. Využití technologie MBBR pro čištění toxických průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství 2. vyd. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015 S. 11 – 16. ISSN: 1211-0760.

2014

 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Analýza kinetiky denitrifikace v závislosti na typu externího substrátu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a DLASK, O. Filtration Performance of New Antimicrobial Ultrafiltration Membranes, 2014 http://www.lib.cas.cz/aleph-google/KNA01/00177/65/001776587.html
 • DVOŘÁK, L., DOLINA, J. a DLASK, O. New Approach in Membrane Surface Modification by Nanosilver Workshop of student´s presentations 2014 – Membranes and membrane processes 1. vyd. Česká Lípa: Česká membránová platforma, 2014 S. 1 – 10. ISBN: 978-80-904517-2-8, ISSN: 2336-4831.
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – „střapcové“ uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – cylindrické uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – lineárně-svazkové uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič biomasy – planární uspořádání [funkční vzorek]
 • DLASK, O., DOLINA, J. a DVOŘÁK, L. Nový přístup v povrchové modifikaci membrán s využitím nanostříbra, 2014
 • GÓMEZ, M. aj. Ragging in Mbr: Effects of Operational Conditions, Chemical Cleaning and Pre-treatment Improvements Separation Science and Technology 49. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis, 2014, roč. 49, č. 14. S. 2115 – 2123. ISSN: 0149-6395. http://www.tandfonline.com/toc/lsst20/current#.VPl2CiuG-PY
 • DVOŘÁK, L. aj. Removal of Aniline, Cyanides and Diphenylguanidine from Industrial Wastewater Using a Full-scale Moving Bed Biofilm Reactor Process Biochemistry 49. vyd. Oxford: Elsevier, 2014, roč. 49, č. 1. S. 102 – 109. ISSN: 1359-5113. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511313006132

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren