+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

T +420 48535 3848

E pavel.hrabak@tul.cz

Jobs
 • (OECH): Department head
 • Institute of New Technologies and Applied Informatics (NTI): Academic staff

2024

2023

2022

 • VRCHOVECKÁ, S., AMIRBEKOV, A. , and HRABÁK, P. Alnus Glutinosa Short Rotation Coppice for Hch Contaminated Area - Chemical And Microbiological Evaluation, 2022
 • KOŃCZAK, B. et al. Application of zero-valent iron/peat permeable reactive barrier for in-situ remediation of lindane and chlorobenzenes Desalination and Water Treatment Desalination Publications, 2022, vol. 252, issue March. P. 287–299. ISSN: 1944-3994. https://web.archive.org/web/20220709081203id_/https://www.deswater.com/DWT_abstracts/vol_252/252_2022_287.pdf
 • VRCHOVECKÁ, S. et al. Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential Ecotoxicology and Environmental Safety Elsevier, 2022, vol. 247, issue DEC. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651322010752?via=ihub

2021

 • NGUYEN, N. A. H. et al. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 785, issue SEP. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721024840/pdf
 • SEMERÁD, J. et al. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, vol. 281, issue OCT. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010
 • AMIRBEKOV, A. et al. HCH Removal in a Biochar-Amended Biofilter Water MDPI, 2021, vol. 13, issue 23. P. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4441. https://www.mdpi.com/2073-4441/13/23/3396
 • ANTOŠ, V. et al. Substráty pro nízkonákladové systémy k čištění kontaminovaných průmyslových a zemědělských vod . : , 2021.
 • HRABÁK, P. et al. Technologie WETLAND pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů ZittLiWo, 2021 P. neuvedeny (6 stran). https://skladky.tul.cz/skladky21/index.php/cs/index.html
 • ŚWISŁOWSKI, P. et al. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, vol. 26, issue 23. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

 • ANTOŠOVÁ, B., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. , and WACLAWEK, S. Chemical Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water By Ferrates(VI) Ecological Chemistry and Engineering S 1. ed. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2020, vol. 27, issue 4. P. 529 – 542. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/article/10.2478/eces-2020-0032
 • ANTOŠ, V. et al. Kompozitní sorpční materiál na bázi biouhlu pro anaerobní sorpční biofiltr [utility model] Enlisted at 20201130 as No. 34608. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034608.pdf
 • HRABÁK, P. , and WACLAWEK, S. Radical Reactions and Their Application for Water Treatment Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. ed. Springer Nature Switzerland AG, 2020 P. 203 – 219. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395
 • ČERNÍK, M., HRABÁK, P. , and ŠVERMOVÁ, P. Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy Odpadové hospodářství 1. ed. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2020 P. 38 – 39. ISSN: 1212-7779. http://www.odpadoveforum.cz/cz/

2019

 • WACLAWEK, S. et al. Chemical oxidation and reduction of hexachlorocyclohexanes: A review Water Research 1. ed. Elsevier, 2019, vol. 162, issue October. P. 302 – 319. ISSN: 0043-1354. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419305883
 • HRABÁK, P., ŠUPÍKOVÁ, I. , and FUČÍK, P. Poloprovozní ověření účinnosti technologie anaerobně sorpčního biofiltru při čištění podzemních vod kontaminovaných organochlorovanými pesticidy [ověřená technologie]. 2019.
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. , and LÍSKOVÁ, K. Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů [funkční vzorek]

2018

 • HRABÁK, P. , and ANTOŠ, V. Accumulation and toxicity of organochlorines in green microalgae Journal of Hazardous Materials 1. ed., 2018, vol. 347, issue 4. P. 168 – 175. ISSN: 0304-3894. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29310039
 • HRABÁK, P., ŠUPÍKOVÁ, I. , and FUČÍK, P. Anaerobně sorpční biofiltr pro zemědělské pesticidy [ověřená technologie]. 2018.
 • HRABÁK, P., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. , and KAKOSOVÁ, E. Biodegradation of High Concentration of Aliphatic Hydrocarbons in Soil from a Petroleum Refinery: Implications for Applicability of New Actinobacterial Strains Applied Sciences 1. ed., 2018, vol. 8, issue 10. P. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/8/10/1855
 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. , and LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 P. 229 – 235. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. , and HRABÁK, P. Mechanically Enhanced Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Composite Membranes for Liquid Filtration, 2018 https://www.melpro.cz/
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. , and LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]

2017

 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., GRAHAM, N. , and ČERNÍK, M. A Study of the Reaction of Ferrate with Pentachlorophenol - Kinetics And Degradation Products Water Science and Technology 1. ed. London: IWA Publishing 2017, 2017, vol. 75, issue 1. P. 189 – 195. ISSN: 0273-1223. http://wst.iwaponline.com/content/early/2016/10/26/wst.2016.496
 • YALCINKAYA, F., YALCINKAYA, B., HRŮZA, J. , and HRABÁK, P. Effect of Nanofibrous Membrane Structures on the Treatment of Wastewater Microfiltration Science of Advanced Materials United State: American Scientific Publishers, 2017, vol. 9, issue 5. P. 747 – 757. ISSN: 1947-2935. http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2017/00000009/00000005/art00008
 • HRABÁK, P. et al. Effects of various chemical oxidation agents on soil microbial communities Chemical Engineering Journal LAUSANNE, SWITZERLAND: ELSEVIER SCIENCE SA, 2017, vol. 314, issue APRIL. P. 257 – 265. ISSN: 1385-8947. https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1385894716318162?httpAccept=text/plain
 • HRABÁK, P., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. , and LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • YALCINKAYA, F. et al. Nanofibrous Composite Membranes for Microfiltration 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2017 P. 220 – 224. ISBN: 978-80-87294-71-0.

2016

2015

 • ANTOŠ, V. et al. Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 P. 128 – 134. ISBN: 978-80-86832-87-6, ISSN: 1805-0182. http://www.ekomonitor.cz/
 • HOMOLKOVÁ, M., HRABÁK, P., KOLÁŘ, M. , and ČERNÍK, M. Degradability of hexachlorocyclohexanes in water using ferrate (VI) Water Science and Technology 1. ed. London: IWA Publishing 2015, 2015, vol. 71, issue 3. P. 405 – 411. ISSN: 0273-1223. http://www.iwaponline.com/wst/07103/wst071030405.htm
 • HRABÁK, P. Látky s endokrinní aktivitou na výstupu z liberecké ČOV [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANTOŠ, V. et al. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 P. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/cz/
 • KAKOSOVÁ, E. et al. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 P. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ČERNÍK, M. et al. Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KAKOSOVÁ, E. et al. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 • KAKOSOVÁ, E. et al. Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 2015 P. 150 – 152. ISBN: 978-80-86832-87-6.

2014

 • KAKOSOVÁ, E., WACLAWEK, S. , and HRABÁK, P. Groundwater Remediation by in Situ Chemical Oxidation - Advantages and Pitfals, 2014 http://www.emec15.cz/
 • NOSEK, J. et al. Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KAKOSOVÁ, E. , and HRABÁK, P. Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 metodou GC-FID . : , 2014.
 • MACHÁČKOVÁ, J., JIŘÍČKOVÁ, L., NOSEK, J. , and HRABÁK, P. Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren