+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

T +420 48535 3260; mobile:+420 730160329

E tomas.lederer@tul.cz

Office 2.016

Jobs
 • (OTZP): Member of department
Specialisation

Preparation and management of projects in the area of water technology, remediation and biodegradability

 

2023

 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. et al. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles sage journals, 2023 P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

2022

2021

 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. , and KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, vol. 225, issue 12. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • HAVLÍČEK, K. , and LEDERER, T. Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBR [funkční vzorek]
 • SVOBODOVÁ, L. et al. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. ed. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, vol. 21, issue February. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • JOHNOVÁ, M., NOVÁK, L., LEDERER, T. , and NOVÁK, L. Optimalizace metody pro hodnocení zastoupení nocardioformních mikroorganismů v aktivovaném kalu a pěně SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021, 2021 P. 492 – 495. ISBN: 978-80-11-00385-2.
 • HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. , and KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. ed. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 P. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485

2020

 • LEDERER, T. , and POLÁCH, L. Čištění koncentrovaných odpadních vod z komerční zóny Dobrovíz – zkušenosti z provozu při dezinfekcích distribučního centra amazon v souvislosti s covid 19 Seminář Průmyslové odpadní vody, 2020 P. neuvedeny (20 stran). https://www.czwa.cz/galerie/00000366.pdf
 • ŠEVCŮ, A., NGUYEN, N. A. H., MIKŠÍČEK, J. , and LEDERER, T. Environmental fate of sulfidated nZVI particles: the interplay of nanoparticle corrosion and toxicity during aging Environmental Science: Nano 1. ed. RCS, 2020, vol. 7, issue 6. P. 1794 – 1806. ISSN: 2051-8153. https://pubs.rsc.org/no/content/articlelanding/2020/en/d0en00075b/unauth#!divAbstract
 • HAVLÍČEK, K., SVOBODOVÁ, L., BAKALOVA, T. , and LEDERER, T. Influence of electrospinning methods on characteristics of polyvinyl butyral and polyurethane nanofibres essential for biological applications Materials & Design 1. ed. Elsevier Ltd, 2020, vol. 194, issue SEPTEMBER. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0264-1275. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127520304329
 • LEDERER, T. , and ŠUBRTOVÁ, P. Soubor modulárních nástrojů ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a sanačních prací využívající biosurfaktanty a magnetické pole [ověřená technologie]. 2020.
 • VENKATESHAIAH, A. et al. Tree Gum−Graphene Oxide Nanocomposite Films as Gas Barriers ACS Applied Nano Materials 1. ed. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2020, vol. 3, issue 1. P. 633 – 640. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsanm.9b02166
 • LEDERER, T. et al. ZKUŠENOSTI Z PROVOZU VYSOCE ZATĚŽOVANÉ MBBR POST-DENITRIFIKACE 11. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2020, 2020 P. neuvedeny (316 stranky). ISBN: 978-80-973196-2-5. https://acesr.sk/wp-content/uploads/2020/10/Zbornik-OV-2020.pdf

2019

 • SVOBODOVÁ, L. et al. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. ed. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, vol. 68, issue Supplement 4. P. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf
 • LEDERER, T., DVOŘÁK, L., SVOBODOVÁ, L. , and NOVÁK, L. Aplikace exogenních organických substrátů pro stimulaci biologické denitrifikace Vodní hospodářství Praha: Vodní hospodářství, spol. s r. o., 2019 P. 5 – 10. ISSN: 1211-0760. https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2019/vh_04-2019.pdf
 • LEDERER, T. , and KVAPILOVÁ, ?. T. Biodegradační přípravek pro anaerobní biodegradaci BTEX v horninovém prostředí, způsob výroby tohoto přípravku a jeho použití [patent] Granted at 20190807 as No. 307964.
 • HAVLÍČEK, K., GRÉGR, J., LEDERER, T. , and SVOBODOVÁ, L. Funkční vzorek kompozitního nanovlákenného nosiče biomasy [funkční vzorek]
 • SVOBODOVÁ, L., TRUHLÁŘ, M. , and LEDERER, T. Funkční vzorek zařízení pro magnetickou modulaci [funkční vzorek]
 • LEDERER, T., TRUHLÁŘ, M. , and SVOBODOVÁ, L. Ověřená technologie využívají modulace funkce mikrobiálního konsorcia magnetickým polem při dekontaminaci odpadních vod/zemin [ověřená technologie]. 2019.
 • LEDERER, T., POJER, ?. T. , and NOVÁK, L. Technologie denitrifikačního protokolu pro aplikace čištění odpadních vod [ověřená technologie]. 2019.
 • LEDERER, T., NOVÁK, L. , and POJER, ?. T. Technologie denitrifikačního protokolu pro aplikace při sanaci a čištění podzemních vod [ověřená technologie]. 2019.
 • LEDERER, T., POLÁCH, L., KOLOMAZNÍKOVÁ, M. , and DVOŘÁK, L. Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím bat na limity pitné vody – případová studie ČOV Amazon 13. bienální konference VODA 2019, 2019 P. neuvedeny (567 stran). ISSN: 2694-7013. https://www.czwa.cz/galerie/00000277.pdf
 • SVOBODOVÁ, L. et al. Využití Magnetického Pole Při Intenzifikaci Procesů Biologického Čištění Odpadních Vod Vodní hospodářství 1. ed. Čkyně: , 2019 P. 8 – 11. ISSN: 1211-0760.

2018

 • LEDERER, T., NOVÁK, L., JANEČEK, V. , and POJER, ?. T. Baterie denitrifikačních substrátů [funkční vzorek]
 • LEDERER, T. , and KVAPILOVÁ, ?. T. Biodegradační přípravek pro anaerobní biodegradaci BTEX v horninovém prostředí [utility model] Enlisted at 20180515 as No. 31779. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031779.pdf
 • COUFALOVÁ, A. et al. Influence of the surface properties of ticn thin layers on colonization by bacterial cells NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 P. 633 – 638. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • SVOBODOVÁ, L. , and LEDERER, T. Nanofibers as a Holder for Bacterial Biomass in Water Treatment Plants Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2018 P. 129 – 135. ISBN: 978-80-7494-393-5. http://nart.tul.cz
 • SVOBODOVÁ, L., LEDERER, T. , and ŠUBRTOVÁ, P. Response to shock loads of engineered nanoparticles (TiO2, SiO2 OR ZrO2) on activated sludge microbial communities NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 P. 404 – 409. ISBN: 978-80-87294-81-9. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • DOLINA, J., DVOŘÁK, L., LEDERER, T. , and SOUKUPOVA, J. Technologie aplikace biostaticky modifikovaných membrán pro omezení biofoulingu při čištění odpadních vod [ověřená technologie]. 2018.
 • ŠUBRTOVÁ, P., SVOBODOVÁ, L. , and LEDERER, T. Use of respirometry in biodegradability testing of petroleum hydrocarbons Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 1. ed. CRC Press/Balkema, 2018 P. 387 – 396. ISBN: 978-0-429-39806-3.
 • ČERNÍK, M. et al. Způsob kolonizace nosiče obsahujícího vrstvu polyamidových nanovláken populací bakterií kmene Rhodococcus erythropolis [patent] Granted at 20180613 as No. 307392. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307392.pdf

2017

 • DVOŘÁK, L. , and LEDERER, T. Laboratorní modelové zařízení pokročilých redoxních procesů [funkční vzorek]
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M., CHALOUPEK, J. , and LEDERER, T. Maximising flux in direct contact membrane distillation using nanofibre membranes Desalination and Water Treatment 1. ed. Desalination Publications, 2017 P. 249 – 255. ISSN: 1944-3994. http://www.deswater.com/DWT_abstracts/vol_73/73_2017_249.pdf
 • NEŠETŘIL, K., NOSEK, J. , and LEDERER, T. Model transportu nanočástic nulmocného železa Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.–7. 9. 2017 1. ed. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIG, 2017 P. 173 – 174. ISBN: 978-80-903635-5-7. http://hgig.sci.muni.cz
 • DVOŘÁK, L. , and LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část I [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. , and LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část II [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi [utility model] Enlisted at 20171204 as No. 31266. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031266.pdf
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M. , and LEDERER, T. Polyurethane Nanofiber Membranes for Waste Water Treatment by Membrane Distillation Journal of Nanomaterials, 2017 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-9511. https://www.hindawi.com/journals/jnt/2017/7143035/
 • NĚMEČEK, J. et al. Stratification of chlorinated ethenes natural attenuation in an alluvial aquifer assessed by hydrochemical and biomolecular tools Chemosphere Elsevier, 2017, vol. 184, issue October 2017. P. 1157 – 1167. ISSN: 0045-6535. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28672697

2016

 • DOLINA, J. et al. Characterisation of morphological, antimicrobial and leaching properties of in situ prepared polyurethane nanofibres doped with silver behenate RSC Advances 1. ed. CAMBRIDGE: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2016, vol. 6, issue 28. P. 23816 – 23826. ISSN: 2046-2069. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra03614g/unauth#!divAbstract
 • ROSICKÁ, P. et al. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: Tanger Ltd., 2016 P. 606 – 611. ISBN: 978-80-87294-71-0. https://www.nanocon.eu/cz/sbornik-nanocon-2016/
 • JIŘÍČEK, T., PLUHAŘ, T. , and LEDERER, T. Experimental Investigation of Membrane Distillation Book of Abstracts PERMEA MELPRO Praha: Česká membránová platforma, 2016 P. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-904517-6-6.
 • JIŘÍČEK, T., LEDERER, T., KOMÁREK, M. , and CHALOUPEK, J. Flux Enhancement in Membrane Distillation Using Nanofiber Membranes Journal of Nanomaterials 1. ed. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-4110. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9327431
 • DOLINA, J., LEDERER, T. , and DVOŘÁK, L. Use of Different Nanoparticles for Preparation of Mixed Matrix Membranes with Antimicrobial Properties, 2016 http://www.permea2016.cz/

2015

 • DOLINA, J. et al. Antimikrobiální modifikace ultrafiltračních membrán s různými prekursory stříbrných nanočástic [ověřená technologie]. 2015.
 • ROSICKÁ, P. et al. Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial Populations NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 P. 707 – 711. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3417.pdf
 • POSPÍŠILOVÁ, D., SCHREIBEROVÁ, O., JIRKŮ, V. , and LEDERER, T. Effects of Magnetic Field on Phenol Biodegradation and Cell Physiochemical Properties of Rhodococcus erythropolis Bioremediation Journal 1. ed. US, Philadelphia: Taylor & Francis, 2015, vol. 19, issue 3. P. 201 – 206. ISSN: 1088-9868. http://www.tandfonline.com/loi/bbrm20#.Voo6R_nhCUk
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. , and DVOŘÁK, L. Membrane Surface Modification by Nanosilver for Biofouling Restriction NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. ed. Česká republika: TANGER LTD, 2015 P. 213 – 218. ISBN: 978-80-87294-63-5. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=W21m9qNCiVWP8txpJCf&page=1&doc=8
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. , and DVOŘÁK, L. Mitigation of membrane biofouling through surface modification with different forms of nanosilver Chemical Engineering Journal 1. ed. Lausanne: Elsevier Science SA, 2015, vol. 275, issue SEP 1. P. 125 – 133. ISSN: 1385-8947. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894715004830
 • KŘIKLAVOVÁ, L., LEDERER, T., KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. , and SANETRNÍK, F. Nanofibers as a Holder for Increasing the Immobilization and Enhancements of Microorganisms Behavior Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 P. 69 – 74. ISBN: 978-80-7494-265-5. http://nart.tul.cz/
 • KŘIKLAVOVÁ, L. et al. Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 P. 627 – 632. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3378.pdf
 • LEDERER, T., KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B., SANETRNÍK, F. , and KŘIKLAVOVÁ, L. Nosič biomasy pro bioreaktor [patent] Granted at 20151230 as No. 305698. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305698.pdf
 • LEDERER, T. , and SVOBODOVÁ, L. Obrazová analýza mikroskopických snímků nativních vzorků z odsiřovacího biofiltru [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LEDERER, T. , and KŘIKLAVOVÁ, L. Operational Experiences with a Nanofibre Biomass Carrier Used for the Treatment of Toxic Industrial Wastewaters NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 P. 335 – 340. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3512.pdf
 • DOSTÁLKOVÁ, J. et al. Physicochemical aspects of Trichosporon cutaneum CCY 30-5-10 adhesion and biofilm formation potential on cellophane Chemical Papers 1. ed. Slovenská republika, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2015 P. 425 – 432. ISSN: 0366-6352. http://www.chempap.org/?id=7&paper=8443
 • JIŘÍČEK, T. , and LEDERER, T. Recovery of salts from ion-exchange regeneration streams by a coupled nanofiltration–membrane distillation process Water Science and Technology 1. ed., 2015, vol. 72, issue 2. P. 252 – 259. ISSN: 0273-1223. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W2Jog277KdHVQJ5TFVt&page=1&doc=1
 • MELOUN, Z., DOLINA, J., LEDERER, T. , and DVOŘÁK, L. Stability of candle-shaped filters modified by nanosilver, 2015
 • DVOŘÁK, L., LEDERER, T., NOVÁK, L. , and JIRKŮ, V. Využití technologie MBBR pro čištění toxických průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství 2. ed. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015 P. 11 – 16. ISSN: 1211-0760.
 • SVOBODOVÁ, L. et al. What is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures? NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. ed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 P. 542 – 547. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. et al. Zařízení pro podporu mikrobiálních společenstev za použití magnetického a/nebo elektromagnetického pole [utility model] Enlisted at 20151102 as No. 28763. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028763.pdf

2014

 • DVOŘÁK, L. , and LEDERER, T. Analýza kinetiky denitrifikace v závislosti na typu externího substrátu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DOLINA, J., LEDERER, T. , and JIŘÍČEK, T. Antimikrobiální modifikace ultrafiltrační membrány s využitím nanovláken, 2014 http://www.membrain.cz/novinky/workshop-studentskych-praci-2014.html
 • DOLINA, J., LEDERER, T. , and JIŘÍČEK, T. Biocide Modification of Ultrafiltration Membranes by Using Nanofiber Structures, 2014 http://www.lib.cas.cz/aleph-google/KNA01/00177/65/001776587.html
 • DOLINA, J., LEDERER, T. , and JIŘÍČEK, T. Biocide Modification of Ultrafiltration Membranes Using Nanofiber Structures Desalination and Water Treatment 1. ed. Taylor & Francis Online, 2014, vol. 2014, issue 1. P. 1 – 7. ISSN: 1944-3986. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19443994.2014.981923?mobileUi=0&journalCode=tdwt20&#.VQALW_mG-An
 • KŘIKLAVOVÁ, L. et al. Effects of a Static Magnetic Field on Phenol Degradation Effectiveness and Rhodococcus Erythropolis Growth and Respiration in a Fed-batch Reactor Bioresource Technology 1. ed. Netherlands: ELSEVIER SCI LTD, 2014, vol. 167, issue 9. P. 510 – 513. ISSN: 0960-8524. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414009146
 • KŘIKLAVOVÁ, L. et al. Effects of Electromagnetic Fields on Bacteria Rhodococcus Erythropolis Industrial, medical and environmental applications of microorganisms: current status and trends 1. ed. Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2014 P. 425 – 429. ISBN: 978-90-8686-243-6. https://books.google.cz/books?id=nC1-AwAAQBAJ&pg=PA425&lpg=PA425&dq=Effects+of+Electromagnetic+Fields+on+Bacteria+Rhodococcus+Erythropolis&source=bl&ots=XH1WcuiE_d&sig=0x3a5nZTsv-jztQT6uurbrLa_Fc&hl=cs&sa=X&ei=GmMAVaDtG
 • ŠKODOVÁ, P., KŘIKLAVOVÁ, L., LEDERER, T. , and BAKALOVA, T. Hodnocení toxicity vybraných nanočástic na biologické činitele Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, Praha, 15. - 16. 10. 2014 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014 P. 63 – 68. ISBN: 978-80-86832-82-1.
 • DOLINOVÁ, I., CZINNEROVÁ, M., ŠEVCŮ, A. , and LEDERER, T. Nanofibre Biomass Carriers as a Valuable Tool for Analysis of Microbial Community At Polluted Locality Biotech 2014 & 6th Czech - Swiss Symposium with Exhibition 1. ed. Institute of Chemical Technology, 2014 P. 212 – 213. ISBN: 978-80-7080-887-0. http://www.biotech2014.cz
 • KŘIKLAVOVÁ, L. et al. Nanotextiles as Biomass Carriers in Biological Wastewater Treatment, 2014 http://www.eu-ywp.pwr.wroc.pl/docs/Conference_Program_FINAL.pdf
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič biomasy – „střapcové“ uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič biomasy – cylindrické uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič biomasy – lineárně-svazkové uspořádání [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. et al. Nosič biomasy – planární uspořádání [funkční vzorek]
 • LEDERER, T., KŘIKLAVOVÁ, L., SANETRNÍK, F. , and KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Nosič biomasy pro bioreaktor [utility model] Enlisted at 20141006 as No. 27401. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10057407&lan=cs&s_majs=&s_puvo=Kol%C4%8Davov%C3%A1%20%25&s_naze=&s_anot=
 • DVOŘÁK, L. et al. Removal of Aniline, Cyanides and Diphenylguanidine from Industrial Wastewater Using a Full-scale Moving Bed Biofilm Reactor Process Biochemistry 49. ed. Oxford: Elsevier, 2014, vol. 49, issue 1. P. 102 – 109. ISSN: 1359-5113. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511313006132
 • GAŇA, P. et al. Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace , 2014 P. neuvedeny ( stran).
 • LEDERER, T. , and KŘIKLAVOVÁ, L. Studium biologické rozložitelnosti a ekotoxicity čistících a odmašťovacích preparátů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LEDERER, T. , and DOLINOVÁ, I. Vývoj a pilotní ověření „Long-term samplerů“ pro genomovou analýzu autochtonních populací v saturované zóně [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KŘIKLAVOVÁ, L. , and LEDERER, T. Vývoj nanovlákenného nosiče pro hybridní bioreaktory s imobilizovanou biomasou a využití obrazové analýzy pro hodnocení biofilmových struktur Bulletin Československé společnosti mikrobiologické 1. ed. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2014, vol. 55, issue 1. P. 31 – 42. ISSN: 0009-0646. http://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=bmc14054691

2013

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren