Seznam zaměstnanců

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

T +420 48535 3260; mobile:+420 730160329

E tomas.lederer@tul.cz

Kancelář 2.016

Zařazení
 • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): člen(ka) oddělení
Specializace

příprava a vedení projektů v oblastech technologie vody, sanace horninového prostředí, biologická rozložitelnost

 

2023

 • OTTIS, J., LEDERER, T., ŠKODOVÁ, M. a SASÍN, P. Čištění odpadních vod hybridní technologií [ověřená technologie]. 2023.
 • OTTIS, J., ŠKODOVÁ, M. a LEDERER, T. Nízkoenergetická vysoce účinná čistírna odpadních vod [užitný vzor] Zapsán 20231010 pod číslem 37348. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037348.pdf
 • OTTIS, J., LEDERER, T., ŠKODOVÁ, M. a SASÍN, P. Pilotní jednotka LEHEBIO WWTP [funkční vzorek]
 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. aj. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2023, roč. 53, č. August. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

2022

2021

 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • HAVLÍČEK, K. a LEDERER, T. Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBR [funkční vzorek]
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • JOHNOVÁ, M., NOVÁK, L., LEDERER, T. a NOVÁK, L. Optimalizace metody pro hodnocení zastoupení nocardioformních mikroorganismů v aktivovaném kalu a pěně SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021, 2021 S. 492 – 495. ISBN: 978-80-11-00385-2.
 • HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. vyd. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 S. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485

2020

 • LEDERER, T. a POLÁCH, L. Čištění koncentrovaných odpadních vod z komerční zóny Dobrovíz – zkušenosti z provozu při dezinfekcích distribučního centra amazon v souvislosti s covid 19 Seminář Průmyslové odpadní vody, 2020 S. neuvedeny (20 stran). https://www.czwa.cz/galerie/00000366.pdf
 • ŠEVCŮ, A., NGUYEN, N. A. H., MIKŠÍČEK, J. a LEDERER, T. Environmental fate of sulfidated nZVI particles: the interplay of nanoparticle corrosion and toxicity during aging Environmental Science: Nano 1. vyd. RCS, 2020, roč. 7, č. 6. S. 1794 – 1806. ISSN: 2051-8153. https://pubs.rsc.org/no/content/articlelanding/2020/en/d0en00075b/unauth#!divAbstract
 • HAVLÍČEK, K., SVOBODOVÁ, L., BAKALOVA, T. a LEDERER, T. Influence of electrospinning methods on characteristics of polyvinyl butyral and polyurethane nanofibres essential for biological applications Materials & Design 1. vyd. Elsevier Ltd, 2020, roč. 194, č. SEPTEMBER. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0264-1275. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127520304329
 • LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Soubor modulárních nástrojů ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a sanačních prací využívající biosurfaktanty a magnetické pole [ověřená technologie]. 2020.
 • VENKATESHAIAH, A. aj. Tree Gum−Graphene Oxide Nanocomposite Films as Gas Barriers ACS Applied Nano Materials 1. vyd. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2020, roč. 3, č. 1. S. 633 – 640. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsanm.9b02166
 • LEDERER, T. aj. ZKUŠENOSTI Z PROVOZU VYSOCE ZATĚŽOVANÉ MBBR POST-DENITRIFIKACE 11. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2020, 2020 S. neuvedeny (316 stranky). ISBN: 978-80-973196-2-5. https://acesr.sk/wp-content/uploads/2020/10/Zbornik-OV-2020.pdf

2019

 • SVOBODOVÁ, L. aj. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. vyd. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, roč. 68, č. Supplement 4. S. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf
 • LEDERER, T., DVOŘÁK, L., SVOBODOVÁ, L. a NOVÁK, L. Aplikace exogenních organických substrátů pro stimulaci biologické denitrifikace Vodní hospodářství Praha: Vodní hospodářství, spol. s r. o., 2019 S. 5 – 10. ISSN: 1211-0760. https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2019/vh_04-2019.pdf
 • LEDERER, T. a KVAPILOVÁ, ?. T. Biodegradační přípravek pro anaerobní biodegradaci BTEX v horninovém prostředí, způsob výroby tohoto přípravku a jeho použití [patent] Udělen 20190807 pod číslem 307964.
 • HAVLÍČEK, K., GRÉGR, J., LEDERER, T. a SVOBODOVÁ, L. Funkční vzorek kompozitního nanovlákenného nosiče biomasy [funkční vzorek]
 • SVOBODOVÁ, L., TRUHLÁŘ, M. a LEDERER, T. Funkční vzorek zařízení pro magnetickou modulaci [funkční vzorek]
 • LEDERER, T., TRUHLÁŘ, M. a SVOBODOVÁ, L. Ověřená technologie využívají modulace funkce mikrobiálního konsorcia magnetickým polem při dekontaminaci odpadních vod/zemin [ověřená technologie]. 2019.
 • LEDERER, T., POJER, ?. T. a NOVÁK, L. Technologie denitrifikačního protokolu pro aplikace čištění odpadních vod [ověřená technologie]. 2019.
 • LEDERER, T., NOVÁK, L. a POJER, ?. T. Technologie denitrifikačního protokolu pro aplikace při sanaci a čištění podzemních vod [ověřená technologie]. 2019.
 • LEDERER, T., POLÁCH, L., KOLOMAZNÍKOVÁ, M. a DVOŘÁK, L. Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím bat na limity pitné vody – případová studie ČOV Amazon 13. bienální konference VODA 2019, 2019 S. neuvedeny (567 stran). ISSN: 2694-7013. https://www.czwa.cz/galerie/00000277.pdf
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Využití Magnetického Pole Při Intenzifikaci Procesů Biologického Čištění Odpadních Vod Vodní hospodářství 1. vyd. Čkyně: , 2019 S. 8 – 11. ISSN: 1211-0760.

2018

 • LEDERER, T., NOVÁK, L., JANEČEK, V. a POJER, ?. T. Baterie denitrifikačních substrátů [funkční vzorek]
 • LEDERER, T. a KVAPILOVÁ, ?. T. Biodegradační přípravek pro anaerobní biodegradaci BTEX v horninovém prostředí [užitný vzor] Zapsán 20180515 pod číslem 31779. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031779.pdf
 • COUFALOVÁ, A. aj. Influence of the surface properties of ticn thin layers on colonization by bacterial cells NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 S. 633 – 638. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • SVOBODOVÁ, L. a LEDERER, T. Nanofibers as a Holder for Bacterial Biomass in Water Treatment Plants Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2018 S. 129 – 135. ISBN: 978-80-7494-393-5. http://nart.tul.cz
 • SVOBODOVÁ, L., LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Response to shock loads of engineered nanoparticles (TiO2, SiO2 OR ZrO2) on activated sludge microbial communities NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 S. 404 – 409. ISBN: 978-80-87294-81-9. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • DOLINA, J., DVOŘÁK, L., LEDERER, T. a SOUKUPOVA, J. Technologie aplikace biostaticky modifikovaných membrán pro omezení biofoulingu při čištění odpadních vod [ověřená technologie]. 2018.
 • ŠUBRTOVÁ, P., SVOBODOVÁ, L. a LEDERER, T. Use of respirometry in biodegradability testing of petroleum hydrocarbons Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 1. vyd. CRC Press/Balkema, 2018 S. 387 – 396. ISBN: 978-0-429-39806-3.
 • ČERNÍK, M. aj. Způsob kolonizace nosiče obsahujícího vrstvu polyamidových nanovláken populací bakterií kmene Rhodococcus erythropolis [patent] Udělen 20180613 pod číslem 307392. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307392.pdf

2017

 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Laboratorní modelové zařízení pokročilých redoxních procesů [funkční vzorek]
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M., CHALOUPEK, J. a LEDERER, T. Maximising flux in direct contact membrane distillation using nanofibre membranes Desalination and Water Treatment 1. vyd. Desalination Publications, 2017 S. 249 – 255. ISSN: 1944-3994. http://www.deswater.com/DWT_abstracts/vol_73/73_2017_249.pdf
 • NEŠETŘIL, K., NOSEK, J. a LEDERER, T. Model transportu nanočástic nulmocného železa Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.–7. 9. 2017 1. vyd. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIG, 2017 S. 173 – 174. ISBN: 978-80-903635-5-7. http://hgig.sci.muni.cz
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část I [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. a LEDERER, T. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část II [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DVOŘÁK, L. aj. Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxi [užitný vzor] Zapsán 20171204 pod číslem 31266. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031266.pdf
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M. a LEDERER, T. Polyurethane Nanofiber Membranes for Waste Water Treatment by Membrane Distillation Journal of Nanomaterials, 2017 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-9511. https://www.hindawi.com/journals/jnt/2017/7143035/
 • NĚMEČEK, J. aj. Stratification of chlorinated ethenes natural attenuation in an alluvial aquifer assessed by hydrochemical and biomolecular tools Chemosphere Elsevier, 2017, roč. 184, č. October 2017. S. 1157 – 1167. ISSN: 0045-6535. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28672697

2016

 • DOLINA, J. aj. Characterisation of morphological, antimicrobial and leaching properties of in situ prepared polyurethane nanofibres doped with silver behenate RSC Advances 1. vyd. CAMBRIDGE: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2016, roč. 6, č. 28. S. 23816 – 23826. ISSN: 2046-2069. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra03614g/unauth#!divAbstract
 • ROSICKÁ, P. aj. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: Tanger Ltd., 2016 S. 606 – 611. ISBN: 978-80-87294-71-0. https://www.nanocon.eu/cz/sbornik-nanocon-2016/
 • JIŘÍČEK, T., PLUHAŘ, T. a LEDERER, T. Experimental Investigation of Membrane Distillation Book of Abstracts PERMEA MELPRO Praha: Česká membránová platforma, 2016 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-904517-6-6.
 • JIŘÍČEK, T., LEDERER, T., KOMÁREK, M. a CHALOUPEK, J. Flux Enhancement in Membrane Distillation Using Nanofiber Membranes Journal of Nanomaterials 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-4110. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9327431
 • DOLINA, J., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Use of Different Nanoparticles for Preparation of Mixed Matrix Membranes with Antimicrobial Properties, 2016 http://www.permea2016.cz/

2015

 • DOLINA, J. aj. Antimikrobiální modifikace ultrafiltračních membrán s různými prekursory stříbrných nanočástic [ověřená technologie]. 2015.
 • ROSICKÁ, P. aj. Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial Populations NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 707 – 711. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3417.pdf
 • POSPÍŠILOVÁ, D., SCHREIBEROVÁ, O., JIRKŮ, V. a LEDERER, T. Effects of Magnetic Field on Phenol Biodegradation and Cell Physiochemical Properties of Rhodococcus erythropolis Bioremediation Journal 1. vyd. US, Philadelphia: Taylor & Francis Informa, 2015, roč. 19, č. 3. S. 201 – 206. ISSN: 1088-9868. http://www.tandfonline.com/loi/bbrm20#.Voo6R_nhCUk
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Membrane Surface Modification by Nanosilver for Biofouling Restriction NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Česká republika: TANGER LTD, 2015 S. 213 – 218. ISBN: 978-80-87294-63-5. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=W21m9qNCiVWP8txpJCf&page=1&doc=8
 • DOLINA, J., DLASK, O., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Mitigation of membrane biofouling through surface modification with different forms of nanosilver Chemical Engineering Journal 1. vyd. Lausanne: Elsevier Science SA, 2015, roč. 275, č. SEP 1. S. 125 – 133. ISSN: 1385-8947. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894715004830
 • KŘIKLAVOVÁ, L., LEDERER, T., KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. a SANETRNÍK, F. Nanofibers as a Holder for Increasing the Immobilization and Enhancements of Microorganisms Behavior Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 S. 69 – 74. ISBN: 978-80-7494-265-5. http://nart.tul.cz/
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 627 – 632. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3378.pdf
 • LEDERER, T., KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B., SANETRNÍK, F. a KŘIKLAVOVÁ, L. Nosič biomasy pro bioreaktor [patent] Udělen 20151230 pod číslem 305698. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305698.pdf
 • LEDERER, T. a SVOBODOVÁ, L. Obrazová analýza mikroskopických snímků nativních vzorků z odsiřovacího biofiltru [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LEDERER, T. a KŘIKLAVOVÁ, L. Operational Experiences with a Nanofibre Biomass Carrier Used for the Treatment of Toxic Industrial Wastewaters NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 335 – 340. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3512.pdf
 • DOSTÁLKOVÁ, J. aj. Physicochemical aspects of Trichosporon cutaneum CCY 30-5-10 adhesion and biofilm formation potential on cellophane Chemical Papers 1. vyd. Slovenská republika, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2015 S. 425 – 432. ISSN: 0366-6352. http://www.chempap.org/?id=7&paper=8443
 • JIŘÍČEK, T. a LEDERER, T. Recovery of salts from ion-exchange regeneration streams by a coupled nanofiltration–membrane distillation process Water Science and Technology 1. vyd., 2015, roč. 72, č. 2. S. 252 – 259. ISSN: 0273-1223. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W2Jog277KdHVQJ5TFVt&page=1&doc=1
 • MELOUN, Z., DOLINA, J., LEDERER, T. a DVOŘÁK, L. Stability of candle-shaped filters modified by nanosilver, 2015
 • DVOŘÁK, L., LEDERER, T., NOVÁK, L. a JIRKŮ, V. Využití technologie MBBR pro čištění toxických průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství 2. vyd. Čkyně: Vodní hospodářství spol. s r. o, 2015 S. 11 – 16. ISSN: 1211-0760.
 • NOVÁK, L. aj. What is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures? NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 542 – 547. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Zařízení pro podporu mikrobiálních společenstev za použití magnetického a/nebo elektromagnetického pole [užitný vzor] Zapsán 20151102 pod číslem 28763. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028763.pdf

2014

2013

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren