+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Tomáš Pluhař

Ing. Tomáš Pluhař

T +420 48535 3851

E tomas.pluhar@tul.cz

Office 3.026

Jobs
 • (OTZP): Member of department

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. , and NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. ed. Elsevier Ltd, 2021, vol. 9, issue 5. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and AMBROŽOVÁ, V. Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and AMBROŽOVÁ, V. Systém pro real-time řízení sanačních technologií [funkční vzorek]
 • NOSEK, J. et al. Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem [funkční vzorek]

2020

 • PAVELKOVÁ, A., PLUHAŘ, T., ŠUPÍKOVÁ, I. , and NOSEK, J. Regenrace vodárenských vrtů s využítím ultrazvuku „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference 1. ed. Brno: , 2020 P. 146 – 149. ISBN: 978-80-270-8323-7. https://www.czwa.cz/konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ390
 • NOSEK, J. , and PLUHAŘ, T. Zařízení pro hydromechanický způsob regenerace vrtů [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz

2019

2018

2017

 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V., NAJMANOVÁ, P. , and PLUHAŘ, T. Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace, 2017
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V. , and PLUHAŘ, T. Tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů [poloprovoz]. 2017.
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V. , and PLUHAŘ, T. Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí (Thermo-Bio-Rem) [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. , and CÁDROVÁ, L. Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JIŘÍČEK, T., PLUHAŘ, T. , and LEDERER, T. Experimental Investigation of Membrane Distillation Book of Abstracts PERMEA MELPRO Praha: Česká membránová platforma, 2016 P. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-904517-6-6.

2015

 • PLUHAŘ, T., NOSEK, J. , and MIKEŠ, M. Přístroj pro měření hladiny podzemní vody a přenos dat při havarijních stavech [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. , and JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • KŘIKLAVOVÁ, L., PLUHAŘ, T., SANETRNÍK, F. , and LEDERER, T. Funkční vzorek nanovlákenného nosiče biomasy pro čištění odpadních vod [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz/TA01021764_Funkcni_vzorek_nanovlakenneho_nosice_biomasy_pro_cisteni_odpadnich_vod.pdf
 • PLUHAŘ, T., HERNYCH, M. , and HOKR, M. Konstrukce pro měření malých posunů ve třech osách [utility model] Enlisted at 20140407 as No. 26727.
 • GAŇA, P. et al. Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace , 2014 P. neuvedeny ( stran).

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren