Seznam zaměstnanců

Ing. Tomáš Pluhař

Ing. Tomáš Pluhař

T +420 48535 3851

E tomas.pluhar@tul.cz

Kancelář 3.026

Zařazení
 • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): člen(ka) oddělení
Jazykové znalosti
Čeština
Specializace

Elektrotechnika

programování mikropočítačů, programování PLC

návrh a realizace jednoúčelových zařízení

Dosažené vzdělání

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická

Technická univerzita v Liberci, fakulta mechatroniky

 

2023

 • NOSEK, J. aj. Ověřená technologie - Vsakovací jímka s intenzifikací puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T., VANĚČEK, M. a ZÁRUBA, J. Ověřená technologie filtrace povrchových vod [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J. aj. Ověřená technologie intenzifikace puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní [funkční vzorek]

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. a NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. vyd. Elsevier Ltd, 2021, roč. 9, č. 5. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Systém pro real-time řízení sanačních technologií [funkční vzorek]
 • NOSEK, J. aj. Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem [funkční vzorek]

2020

 • PAVELKOVÁ, A., PLUHAŘ, T., ŠUPÍKOVÁ, I. a NOSEK, J. Regenrace vodárenských vrtů s využítím ultrazvuku „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference 1. vyd. Brno: , 2020 S. 146 – 149. ISBN: 978-80-270-8323-7. https://www.czwa.cz/konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ390
 • NOSEK, J. a PLUHAŘ, T. Zařízení pro hydromechanický způsob regenerace vrtů [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz

2019

2018

2017

 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V., NAJMANOVÁ, P. a PLUHAŘ, T. Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace, 2017
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V. a PLUHAŘ, T. Tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů [poloprovoz]. 2017.
 • NĚMEČEK, J., KNYTL, V. a PLUHAŘ, T. Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí (Thermo-Bio-Rem) [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JIŘÍČEK, T., PLUHAŘ, T. a LEDERER, T. Experimental Investigation of Membrane Distillation Book of Abstracts PERMEA MELPRO Praha: Česká membránová platforma, 2016 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-904517-6-6.

2015

 • PLUHAŘ, T., NOSEK, J. a MIKEŠ, M. Přístroj pro měření hladiny podzemní vody a přenos dat při havarijních stavech [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • KŘIKLAVOVÁ, L., PLUHAŘ, T., SANETRNÍK, F. a LEDERER, T. Funkční vzorek nanovlákenného nosiče biomasy pro čištění odpadních vod [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz/TA01021764_Funkcni_vzorek_nanovlakenneho_nosice_biomasy_pro_cisteni_odpadnich_vod.pdf
 • PLUHAŘ, T., HERNYCH, M. a HOKR, M. Konstrukce pro měření malých posunů ve třech osách [užitný vzor] Zapsán 20140407 pod číslem 26727.
 • GAŇA, P. aj. Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace , 2014 S. neuvedeny ( stran).

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren