+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.

T +420 48535 3824

E vojtech.antos@tul.cz

Jobs
 • (OECH): Senior researcher

2021

 • AHMED, M. M. et al. Corrigendum to “Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step” [Eur. Polym. J. 156 (2021) 110605] European Polymer Journal OXFORD: Elsevier, 2021, vol. 159, issue OCT 5.pp. ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305721004444
 • PAVELKOVÁ, A. et al. Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability Chemosphere 1. ed. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, vol. 265, issue FEB 2021. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128764
 • AHMED, M. M. et al. Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step European Polymer Journal 1. ed., 2021, vol. 156, issue August. P. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014305721003396
 • ANTOŠ, V. et al. Substráty pro nízkonákladové systémy k čištění kontaminovaných průmyslových a zemědělských vod . : , 2021.
 • ŚWISŁOWSKI, P. et al. The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol Molecules MDPI, 2021, vol. 26, issue 23. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/23/7258

2020

2019

 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. , and LÍSKOVÁ, K. Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů [funkční vzorek]

2018

 • HRABÁK, P. , and ANTOŠ, V. Accumulation and toxicity of organochlorines in green microalgae Journal of Hazardous Materials 1. ed., 2018, vol. 347, issue 4. P. 168 – 175. ISSN: 0304-3894. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29310039
 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. , and LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 P. 229 – 235. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P. , and LÍSKOVÁ, K. Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci [funkční vzorek]

2017

 • ANTOŠ, V. Výzkumná zpráva z provedených laboratorních testů na odbourání pesticidních látek v podzemní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • ANTOŠ, V. , and HRABÁK, P. Nanosized polymeric fibres for solid-phase microextraction sorbents NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o. 2016, 2016 P. 314 – 318. ISBN: 978-80-87294-71-0. http://www.nanocon.eu/cz/
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P., KOMÁREK, M. , and STUCHLÍK, M. Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination Journal of Nanomaterials Hindawi, 2016 P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1687-4110. https://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/1390345/
 • ANTOŠ, V., CÁDROVÁ, L. , and NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [utility model] Enlisted at 20160322 as No. 29308. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029308.pdf
 • WACLAWEK, S., ANTOŠ, V., HRABÁK, P. , and ČERNÍK, M. Remediation of hexachlorocyclohexanes by cobalt-mediated activation of peroxymonosulfate Desalination and Water Treatment 1. ed., 2016, vol. 57, issue 54. P. 26274 – 26279. ISSN: 1944-3986. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19443994.2015.1119757
 • WACLAWEK, S. et al. Remediation of hexachlorocyclohexanes by electrochemically activated persulfates Environmental Science and Pollution Research 1. ed. Springer Berlin Heidelberg, 2016, vol. 23, issue 1. P. 765 – 773. ISSN: 0944-1344. http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-015-5312-y

2015

 • ANTOŠ, V. et al. Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 P. 128 – 134. ISBN: 978-80-86832-87-6, ISSN: 1805-0182. http://www.ekomonitor.cz/
 • NOSEK, J. et al. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • ANTOŠ, V. et al. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 P. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/cz/
 • KAKOSOVÁ, E. et al. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 P. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. , and NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 P. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2. http://www.ekomonitor.cz/
 • ANTOŠ, V. Sledování obsahu změkčovadel v hydroizolačních střešních foliích [souhrnná výzkumná zpráva].
 • WACLAWEK, S. et al. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. ed. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 2015, vol. 22, issue 4. P. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. http://www.degruyter.com/view/j/eces.2015.22.issue-4/eces-2015-0034/eces-2015-0034.xml

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren